Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic

Číslo projektu 17/005/1611a/563/000105
Kategorie projektu Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Předmětem inovace projektu je zefektivnění systému připouštění a zlepšení reprodukčních ukazatelů v podmínkách ekologického chovu. Metoda skupinového připouštění kojících prasnic, která je využitelná pro ekologické nebo alternativní chovy, pochází ze švýcarského institutu FIBL a na Biofarmě Sasov je praktikována po dobu více jak 10 let. Biofarma Sasov je jediným místem v České republice, kde byla metoda připouštění kojících prasnic aplikována v takovém rozsahu.
Cílem spolupráce je vyhodnotit existující záznamy, statistickým zpracováním dat najít a vyzkoušet nejvhodnější variantu vedoucí k zefektivnění této metody při maximálnímu využití stávajících rezerv na farmě. Na základě doporučení bude upraveno chovné prostředí (prostorové dispozice, technologie) tak, aby metoda připouštění kojících prasnic mohla být v podmínkách ekologického chovu optimálně využita

Období2019 - 2020
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz