Rozvoj strategií snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku z chovů hospodářský zvířat v České republice

Číslo projektu QK23020011
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Joch Miroslav, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Projekt má tří hlavní cíle. Prvním je rozvoj strategií výživy, které povedou ke snížení emisí skleníkových plynů a
amoniaku u přežvýkavců, tedy u zvířat, která se na emisích podílí nejvýrazněji. Součástí prvního cíle je i
pochopení mechanismu účinku jednotlivých strategií sledováním jejich vlivu na složení bachorového
mikrobiomu s využitím molekulárně genetických metod. Druhým cílem je rozvoj a zavádění technologií, které
sníží emise skleníkových plynů a amoniaku při nakládání se statkovými hnojivy. Třetím cílem je aktualizace dat
vstupujících do výpočtů národních emisí z chovu skotu. Jedná se především o hodnoty stravitelnosti živin, které
jsou v současnosti zastaralé.

Období2023 - 2025
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz