Separace lístků a stonků leguminóz

Číslo projektu 16/003/1611a/563/000074
Kategorie projektu Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Předmětem inovace bude řešení problému separace lístků a stonků leguminóz, zejména vojtěšky. Oddělením lístků od stonků vznikne koncentrované proteinové krmivo pro monogastry, případně pro vysokoprodukční dojnice. Úkolem projektu bude tedy najít a inovovat existující technologii separace, tuto technologii zainvestovat a odzkoušet včetně ekonomického hodnocení. Produktem separace bude krmivo využitelné především v podmínkách ekologického zemědělství, ale pravděpodobně i v běžném konvenčním chovu hospodářských zvířat. Technologie bude obsahovat stroje od sklizně předmětných plodin, jejich usušení, separace lístků a stonků až po úpravu finálního produktu, např. granulací nebo balením. Nedílnou součástí projektu bude také hledání a zkoušení nejvhodnějších druhů leguminóz pro účely projektu, tj. pro separaci lístků a stonků a jejich následné využití v živočišné výrobě.

Období2017 - 2019
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz