Šlechtění na přežitelnost mláďat v chovu ovcí a masného skotu

Číslo projektu QJ1310184
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Milerski Michal, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je vypracování zejména šlechtitelských, ale i organizačních a technologických opatření vedoucích ke snížení ztrát jehňat a telat masného skotu v rámci extenzivních systému hospodaření. Řešení obsahuje jednak analýzy dostupných databází kontroly užitkovosti, jednak vlastní pozorování příčin a souvislostí týkajících se mortality jehňat a telat. U masného skotu je součástí řešení i zapojení do mezinárodních programů šlechtění na znaky související s přežitelností telat v rámci organizace Interbull.

Období2013 - 2017
Odkaz do ISVAVQJ1310184
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
SCHMIDOVÁ, Jitka a MILERSKI, Michal., 2020 Vliv plemeníka na četnost vrhu u ovcí. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 52-60. ISSN 978-80-7403-236-3 2020
ČERNÁL, M. a MILERSKI, Michal., 2018 Evaluation of the Growth Performance of the Romney Crossbreds. In XXVIIIth Genetic Days 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 48. ISSN 2018
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro počet odchovaných jehňat. Autoři: SCHMIDOVÁ, Jitka, MILERSKI, Michal a SVITÁKOVÁ, Alena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-176-2. 2017-12-12. 2017
TANČÍN, Vladimír, UHRINČAŤ, Michal, MILERSKI, Michal, VRŠKOVÁ, Martina, MAČUHOVÁ, Lucia a BARANOVIČ, Štefan. Sledovanie počtu somatických buniek v mlieku bahníc. Náš chov, 2017, roč. 77(7), s. 47-49. ISSN . 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika lineárního popisu vemen ovcí. Autoři: MILERSKI, Michal a SCHMIDOVÁ, Jitka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-148-9. 2016-04-05. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Plachtová bouda, zejména pro bahnice s jehňaty. Autoři: MILERSKI, Michal a SCHMIDOVÁ, Jitka.. Česká republika. Užitný vzor CZ 29174 U1. 2016-02-16. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro vyhodnocení polního testu u masných plemen skotu. Autoři: SVITÁKOVÁ, Alena a BRZÁKOVÁ, Michaela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-150-2. 2016-10-17. 2016
MAČUHOVÁ, L., TANČIN, V., UHRINČAT, M., MILERSKI, Michal a MAČUHOVÁ, J. Reakcia bahníc na strojové dojenie. Náš chov, 2016, roč. 76(9), s. 89-91. ISSN 0027-8068. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Spolehlivost předpovědi plemenných hodnot vlastností polního testu u masných plemen skotu. Autoři: SVITÁKOVÁ, Alena, BRZÁKOVÁ, Michaela a KRUPA, Emil.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-151-9. 2016-10-17. 2016
SCHMIDOVÁ, Jitka, MILERSKI, Michal, SVITÁKOVÁ, Alena, NOVOTNÁ, Alexandra, VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a VOSTRÝ, Luboš The Influence of Ram on Litter Size in Suffolk Sheep. Acta Agriculturae Slovenica, 2016, 2016, 109-112. ISSN 1581-9175. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení k simulování měření tepelných ztrát novorozených jehňat. Autoři: MILERSKI, Michal a MALÁ, Gabriela.. . Užitný vzor CZ 29549 U1. 2016-06-14. 2016
JUNKUSZEW, A., MILERSKI, Michal, BOJAR, W., SZCZEPANIAK, K., (LE SCOUARNEC, J., TOMCZUK, K., DUDKO, P., STUDZINSKA, M.B., DEMKOWSKA-KUTRZEPA, M. a BRACIK, K. Effect of various antiparasitic treatments on lamb growth and mortality. Small Ruminant Research, 2015, 123, 306-313. ISSN 0921-4488. 2015
MAKOVICKÝ, P., MARGETÍN, Milan a MILERSKI, Michal. Estimation of udder cistern size in dairy ewes by ultrasonography. Mljekarstvo , 2015, 65, 210-218. ISSN 0026-704X. 2015
SCHMIDOVÁ, Jitka, MILERSKI, Michal, SVITÁKOVÁ, Alena a VOSTRÝ, Luboš. Genetic contribution of ram on litter size in Šumava sheep. Poljoprivreda, 2015, 21, 159-162. ISSN 1330-7142. 2015
MAKOVICKÝ, P., MILERSKI, Michal, MARGETÍN, M. a NAGY, M. Genetic parameters for the size of udder cisterns in ewes diagnosed by ultrasonography among breeds: Improved Valachian, Tsigai, Lacaune and their crosses  . Archivos de Zootecnia, 2015, 64, 403-408. ISSN 0004-0592. 2015
VOSTRÝ, Luboš, MILERSKI, Michal, KRUPA, Emil, VESELÁ, Zdeňka a VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana. Genetic relationships among calving ease, birth weight and perinatal calf survival in Charolais cattle. Animal Science Papers and Reports, 2015, 33, 233-242. ISSN 0860-4037. 2015
VOSTRÝ, Luboš, VESELÁ, Zdeňka, SVITÁKOVÁ, Alena a VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana. Comparison of models for estimating genetic parameters and predicting breeding values for birth weight and calving ease in Czech Charolais cattle . Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 302-309. ISSN 1212-1819. 2014
SCHMIDOVÁ, Jitka, MILERSKI, Michal, SVITÁKOVÁ, Alena, VOSTRÝ, Luboš a NOVOTNÁ, Alexandra. Estimation of genetic parameters for litter size in Charollais, Romney, Merinolandschaf, Romanov, Suffolk, Sumava and Texel breeds of sheep. Small Ruminant Research, 2014, 119, 33-38. ISSN 0921-4488. 2014
VESELÁ, Z., BUCEK, P., SVITÁKOVÁ, A., PABIOU, T. a VOSTRÝ, L., 2014 Estimation of Interbeef Across-Country Correlations for Limousine Calving Ease. In Biometric Methods and Models in Current Science and Research. Slavonice: Summer School of Biometrics, s. 63-64. ISSN 2014
SCHMIDOVÁ, Jitka. Chov ovcí ve Slovinsku. Náš chov, 2014, roč. 74(2), s. 41-42. ISSN . 2014
MALÁT, K., VESELÁ, Zdeňka, SVITÁKOVÁ, Alena a VOSTRÝ, Luboš. Novinky ve šlechtění masných plemen skotu. Náš chov, 2014, roč. 74(1), s. 55-58. ISSN . 2014
VOSTRÝ, L., VOSTRÁ VYDROVÁ, H., VESELÁ, Z., KRUPA, E. a MILERSKI, M., 2014 Transformation of Calving Ease Data Using a Snell Score — Estimation Genetic Parameters. In Biometric Methods and Models in Current Science and Research. Slavonice: Summer School of Biometrics, s. 65-66. ISSN 2014
VOSTRÝ, Luboš a MILERSKI, Michal. Genetic and non-genetic effects influencing lamb survivability in the Czech Republic. Small Ruminant Research, 2013, 113, 47-54. ISSN 0921-4488. 2013

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat