Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat

Číslo projektu QH71284
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Rozkot Miroslav, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Projekt řešil v době vrcholící krize v chovu prasat základní problémy chovu prasat. Zaměřil se především na problematiku chovů používajících tuzemskou genetiku. V oblasti reprodukce prasat to byly především otázky nižší produkce selat na prasnici. Poznatky byly dány k dispozici chovatelům. Sezónnost v reprodukci prasat byla zdokumentována a s tím spojené problémy se snižujícím se libidem kanců řešeny. S nastupujícím trendem používání přírodních látek byly vyřešeny otázky možného využití rostlinných extraktů ve výživě kanců za účelem zvýšení libida. Byl navržen, patentován a poloprovozně vyráběn premix. V oblasti vlastní produkce byla pozornost věnována optimalizaci složení tukové tkáně prasat prostřednictvím změn ve výživě. Navržená krmná směs byla prakticky ověřena.

Období2007 - 2011
Odkaz do ISVAVQH71284
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Alternativní krmiva k zefektivnění výživy prasat. Náš chov, 2011, roč. 71(11), s. 78-79. ISSN . 2011
VÁCLAVKOVÁ, Eva, DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav. Effect of Sunflower in Pig Diet on Fattym Acid Content in Muscle and Fat Tissue of Fattening Pigs. Research in Pig Breeding, 2011, roč. 5(1), s. 44-47. ISSN 1802-7547. 2011
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., LUSTYKOVÁ, Alena, ROZKOT, Miroslav a LIPENSKÝ, Jan. Effects of Herbal Preparation on Libido and Semen Quality in Boars. Reproduction in Domestic Animals, 2011, 46, 573-578. ISSN 0936-6768. 2011
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Kvalitní odchov prasniček rozhoduje o jejich reprodukční užitkovosti. Náš chov, 2011, roč. 71(5), s. 77-79. ISSN . 2011
VÁCLAVKOVÁ, Eva. Minerální látky ve výživě prasat. Krmivářství, 2011, roč. 15(4), s. 27-29. ISSN . 2011
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Probiotika ve výživě prasat. Krmivářství, 2011, roč. 15(5), s. 15-17. ISSN . 2011
TRČKA, P., ČECHOVÁ, M., HADAŠ, Z., SLÁDEK, L. a VÁCLAVKOVÁ, Eva. The Effect of RYR1 Genotype in Terminal Boars on Carcass Value of Hybrid Pigs Slaughtered at Different Slaughter Weights. Research in Pig Breeding, 2011, roč. 5(2), s. 43-50. ISSN 1802-7547. 2011
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Úspěšný chov prasat začíná zdravým odchovem selat. Náš chov, 2011, roč. 71(8), s. 80-82. ISSN . 2011
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Výživa plemenných kanců. Náš chov, 2011, roč. 71(5), s. 72-74. ISSN . 2011
SMITAL, Jaroslav. Comparison of environmental variations in boar semen characteristics of six breeds and their crossbreds over an eight-year period. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(1), s. 26-32. ISSN 1802-7547. 2010
ČEŘOVSKÝ, Josef. Cross-fostering v systému zvyšování produkce selat. Náš chov, 2010, roč. 70(12), s. 41-42. ISSN . 2010
ČECHOVÁ, M., BEČKOVÁ, Rúžena, HADAŠ, Zdeněk, VÁCLAVKOVÁ, Eva a RYCHETSKÁ, M. Effect of CLA and sunflower oil in pig diet on carcass value traits and meat quality. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(1), s. 1-4. ISSN 1802-7547. 2010
VÁCLAVKOVÁ, Eva. Effect of different fat sources in pig diet on fatty acid composition of muscle tissue. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(2), s. 26-29. ISSN 1802-7547. 2010
LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena a ČEŘOVSKÝ, Josef. Effect of season on boar sperm morphology. Journal of Central European Agriculture, 2010, 11, 465-468. ISSN 1332-9049. 2010
LUSTYKOVÁ, Alena, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LIPENSKÝ, Jan, ČEŘOVSKÝ, Josef a ROZKOT, Miroslav. Effects of long-term commercial extenders for liquid storage of boar semen. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(2), s. 9-12. ISSN 1802-7547. 2010
BEČKOVÁ, Rúžena a VÁCLAVKOVÁ, Eva. The effect of linseed diet on carcass value traits and fatty acid composition in muscle and fat tissue of fattening pigs. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 313-320. ISSN 1212-1819. 2010
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BEČKOVÁ, Ružena. Vliv tukové složky krmiva na jatečnou hodnotu a kvalitu vepřového masa. Náš chov, 2010, roč. 70(10), s. 62-63. ISSN 0027-8068. 2010
URBÁNKOVÁ, Leona a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Vliv tuku v krmné dávce prasniček na jejich reprodukční ukazatele. Náš chov, 2010, roč. 70(10), s. 56-59. ISSN 0027-8068. 2010
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BEČKOVÁ, Ružena. Carcass value and meat fatty acid composition of fattening gilts and barrows. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(2), s. 36-39. ISSN 1802-7547. 2009
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BEČKOVÁ, Ružena. Effect of vaccenic acid in pig diet on fatty acid composition in muscle tissue. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(1), s. 52-54. ISSN 1802-7547. 2009
DANĚK, Petr. Evaluation of lecithin as an emulsifier for weanling piglets. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(1), s. 11-14. ISSN 1802-7547. 2009
BEČKOVÁ, Růžena a VÁCLAVKOVÁ, Eva. Lněný šrot v krmné dávce prasat - vliv na skladbu mastných kyselin. Náš chov, 2009, roč. 69(2), s. 69-73. ISSN 0027-8068. 2009
URBÁNKOVÁ, Leona a VEJNAR, Jan. The effect of PMSG dose on corpora lutea and embryo numbers in gilts. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(2), s. 40-43. ISSN 1802-7547. 2009
SMITAL, Jaroslav. Vliv sexuální intenzity na produkci spermatu kanců. Náš chov, 2009, roč. 69(6), s. 30-32. ISSN 0027-8068. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat