Stanovení profilu mastných kyselin a oxidační stability vepřového masa původních plemen prasat

Číslo projektu 7AMB16PL009
Kategorie projektu PROJEKTY MŠMT / Ministry of Education, Youth and Sports PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Weisbauerová (Václavková) Eva, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Popis projektu

Cílem projektu je: – využití genetické variability původních plemen prasat k produkci potravin s vysokou přidanou hodnotou; – výměna informací, poskytnutí laboratorních protokolů druhé straně, vzájemné využívání přístrojové a laboratorní techniky, příprava společných publikací, příprava společného projektu; – získat přehled o situaci v oblasti kvality masa prasat plemen zařazených mezi genetické zdroje v České republice a Polsku; – podpora zachování genetických zdrojů hospodářských zvířat s následným dopadem na rozvoj venkovského prostoru.

Období2016 - 2017
Odkaz do ISVAV7AMB16PL009
Odkaz na projekt
Interní odkaz