Transfer of good practices within vocational trainings in scientific institutions of agricultural sector

Číslo projektu 2017-1- PL01-KA202- 038808
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Poskytovatel projektuEvropská unie Erasmus+
Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvalifikace pracovníků a posílení mezinárodní spolupráce vytvořením sítě pro výměnu zkušeností a osvědčených postupů ve vzdělávání (přenos vědomostí z vědy do praxe) v zemědělství.
Tento úkol bude proveden přenosem know-how v oblasti vzdělávacích aktivit s příkladem osvědčených postupů, které zlepší znalosti, dovednosti a kompetence osob, odpovědných za organizaci a realizaci vzdělávacích služeb v zemědělském sektoru. Projekt je určen administrativním pracovníkům, vědcům a školitelům odpovědným za vytváření a provádění odborné přípravy pro zemědělce, chovatele a zemědělské poradce. Příjemci projektu jsou ti, kteří jsou odpovědní za vytváření vzdělávacích politik, učebních osnov, získávání finančních prostředků, realizaci školení a hledání nových metod výcviku. Výsledkem projektu bude, že příjemci posílí své kvalifikace a obohatí se o mezinárodní spolupráci v rámci zavedené sítě, prostřednictvím institucionálních a osobních kontaktů.

Období2017 - 2019
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu