Tvorba plodné linie ovcí plemene merinolandschaf s využitím metod molekulární genetiky

Číslo projektu QH71280
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Milerski Michal, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V rámci projektu byla vytvořena plodná linie plemene merinolandschaf, složená z nositelů genu velkého účinku na plodnost. Byla navržena nová rychlejší metoda genotypizace pomocí reverzní real time PCR. Bylo provedeno zmapování výskytu plodného genu v populaci a byly porovnány parametry užitkovosti mezi nositeli plodné alely a zbytkem populace. Byl potvrzen výrazný vliv plodné alely na plodnost na obahněnou (+0,86 jehněte ve vrhu) a počet odchovaných jehňat ve vrhu (+0,55 jehněte).

Období2007 - 2011
Odkaz do ISVAVQH71280
Odkaz na projekt
Interní odkaz