Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a funkční vlastnosti vemen

Číslo projektu QH91271
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Milerski Michal, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V rámci projektu byla zmapována mléčná užitkovost dojných plemen a kříženců chovaných v ČR včetně složek mléka, počtu somatických buněk, koncentrace mikroorganizmů, zastoupení jednotlivých mastných kyselin či technologických vlastnosti ovčího mléka. Byla navržena modelová rovnice pro odhady plemenných hodnot u dojných ovcí a byla provedena analýza vztahů mezi tvarovými charakteristikami vemen a ukazateli dojivosti a dojitelnosti u ovcí.

Období2009 - 2011
Odkaz do ISVAVQH91271
Odkaz na projekt
Interní odkaz