Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství

Číslo projektu MZE0002701404
Kategorie projektu ZÁMĚRY MZe / Ministry of Agriculture RESEARCH PLANS
Hlavní řešitel za ústav Skřivanová Věra, Prof. Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Období2009 - 2013
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ČERMÁK, Ladislav, VLČKOVÁ, Jana, SKŘIVANOVÁ, Věra a MAROUNEK, Milan., 2018 Survival of bacterial pathogens in biogas digester processing livestock manure. In ISME 17. Leipzig: ISME, s. 021B. ISSN 2018
MAROUNEK, Milan, VOLEK, Zdeněk, TAUBNER, Tomáš a DUŠKOVÁ, Dagmar., 2016 Effect of Amidated Alginate on Cholesterol in Serum, Liver and Faeces of Rats Fed Fat and Cholesterol-Containing Diet. In 12th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Prague: Czech Chemical Society, s. 201-203. ISSN 978-80-86238-59-3 2016
KALÍŠEK, Jan, ŠOCH, Miloslav, ONDR, P., KNÍŽKOVÁ, Ivana a CIML, J., 2016 Effect of horse age on gas concentrations in stables. In Mendel and Bioclimatology. Brno: Mendel University, s. 128-137. ISSN 978-80-7509-397-4 2016
ČERMÁK, Ladislav a SKŘIVANOVÁ, Eva. Influence of Pasture Rearing on the Cecal Bacterial Microbiota in Broiler Chickens  . Scientia Agriculturae Bohemica, 2016, 47, 124-128. ISSN 1211-3174. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Lapák hmyzu. Autoři: BARTÁK, Miroslav, KUBÍK, Štěpán, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Patentový spis CZ 306307 B6. 2016-10-12. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Skalpel s nastavitelnou hloubkou řezu. Autoři: DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 306374 B6. 2016-11-16. 2016
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení pro modelování průvanu pro výzkumné účely termoregulace zvířat. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. . Patentový spis CZ 306089 B6. 2016-06-22. 2016
HYÁNKOVÁ, Ludmila, NOVOTNÁ, B. a STAROSTA, Filip. Divergent selection for shape of the growth curve in Japanese quail. 8. Effect of long-term selection on embryonic development and growth. British Poultry Science, 2015, 56, 184-194. ISSN 0007-1668. 2015
ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, ŠEBKOVÁ, N. a SVITÁKOVÁ, Alena. Genetic analysis of clinical mastitis data for Holstein cattle in the Czech Republic. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2015, 58, 199-204. ISSN 0003-9438. 2015
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Komora pro parazitologické vyšetření prachu. Autoři: LUTVYNETS, Andriy, LACHOUT, Josef, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Patentový spis CZ 305695 B6. 2015-12-30. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kompletní krmná směs pro výkrm prasat. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva a BEČKOVÁ, Růžena.. Česká republika. Patentový spis CZ 305694 B6. 2015-12-30. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro březí a kojící samice brojlerových králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk.. Česká republika. Patentový spis CZ 305298 B6. 2015-06-10. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro miniaturní prasnice. Autoři: DANĚK, Petr.. Česká republika. Patentový spis CZ 305226 B6. 2015-05-13. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk.. Česká republika. Patentový spis CZ 305299 B6. 2015-06-10. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Strukový násadec pro dojení ovcí. Autoři: MILERSKI, Michal.. Česká republika. Patentový spis CZ 305535 B6. 2015-10-14. 2015
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a KNÍŽEK, Josef., 2015 Účinek dezinfekce struků na mikrobiální kvalitu ovčího mléka. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XI.. Brno: Mendelova univerzita, s. 50-52. ISSN 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob stanovení oxidační stability lipidů ve svalové tkáni. Autoři: VÍT, Tomáš a ČERVINKOVÁ, Kamila.. Česká republika. Patentový spis CZ 305456 B6. 2015-08-19. 2015
VACKOVÁ, Irena CZERNEKOVÁ, Vladimíra, TOMÁNEK, Milan, NAVRÁTIL, J., MOŠKO, Tibor a NOVÁKOVÁ, Zora. Absence of maternal cell contamination in mesenchymal stromal cell cultures derived from equine umbilical cord tissue. Placenta, 2014, 35, 655-657. ISSN 0143-4004. 2014
KOMÁRKOVÁ, Martina, BARTOŠOVÁ, Jitka a DUBCOVÁ, Jana. Age and group residence but not maternal dominance affect dominance rank in young domestic horses. Journal of Animal Science, 2014, 92, 5285-5292. ISSN 0021-8812. 2014
ZINK, Vojtěch, ZAVADILOVÁ, Ludmila, LASSEN, J., ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, VACEK, Mojmír a ŠTOLC, Ladislav. Analyses of genetic relationships between linear type traits, fat-to-protein ratio, milk production traits, and somatic cell count in first-parity Czech Holstein cow. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 539-547. ISSN 1212-1819. 2014
STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich, ZINK, Vojtěch a STÁDNÍK, Luděk. Analýza individuálního ustájení telat v období mléčné výživy ve stádech dojeného skotu v České republice. Agritech Science, 2014, roč. 2014(2), s. 1-7. ISSN . 2014
HANZLÍKOVÁ, V., PLUHÁČEK, Jan a ČULÍK, L. Association between taxonomic relatedness and interspecific mortality in captive ungulates. Applied Animal Behaviour Science, 2014, 153, 62-67. ISSN 0168-1591. 2014
KRPÁLKOVÁ, Lenka, CABRERA, V.E., KVAPILÍK, Jindřich, BURDYCH, Jiří a CRUMP, P. Associations between age at first calving, rearing average daily weight gain, herd milk yield and dairy herd production, reproduction, and profitability. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 6573-6582. ISSN 0022-0302. 2014
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Biologická bezpečnosť pasienkového chovu. rn Živočišná výroba, 2014, roč. 2014(6.8.), s. 22-23. ISSN . 2014
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2014 Biosecurita v chovu ovcí v praxi. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Košice: University of Veterinary Medicine and Pharmacy, s. 314-317. ISSN 978-80-8077-411-0 2014
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Biosekurita pastevně chovaného skotu. Náš chov, 2014, roč. 74(příloha Biosekurita na pastvě), s. 4-8. ISSN . 2014
ČERMÁKOVÁ, Jana a KOUKOLOVÁ, Marie. Co je nového ve výzkumu?. Náš chov, 2014, roč. 74(4), s. 14-15. ISSN . 2014
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim a SALES, James. Comparison of meat quality between eland (Taurotragus oryx) and cattle (Bos taurus) raised under similar conditions. Meat Science, 2014, 96, 346-352. ISSN 0309-1740. 2014
ČERMÁKOVÁ, Jana, KUDRNA, Václav, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VÝBORNÁ, Alena, DOLEŽAL, Petr a ILLEK, Josef. Comparison of shortened and conventional dry period management strategies. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 5623-5636. ISSN 0022-0302. 2014
PŘIBYL, Josef, BAUER, Jiří, PEŠEK, Petr, PŘIBYLOVÁ, Jana, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Domestic and Interbull information in the single step genomic evaluation of Holstein milk production. Czech Journal of Animal Science, 2014, 58, 409-415. ISSN 1212-1819. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Drbadlo s pružinou. Autoři: KALÍŠEK, Jan, KUNC, Petr a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 303759 B6. 2014-03-13. 2014
HIETALA, P., WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen, KANTANEN, J. a JUGA, J. Economic values of production and functional traits, including residual feed intake, in Finnish milk production. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 1092-1106. ISSN 0022-0302. 2014
RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KYSELOVÁ, Jitka, ZINK, Vojtěch, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, VACEK, Mojmír a ŠTOLC, Ladislav. Effect of DGAT1, BTN1A1, OLR1, and STAT1 genes on milk production and reproduction traits in the Czech Fleckvieh breed. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 45-53. ISSN 1212-1819. 2014
VOLEK, Zdeněk, MAROUNEK, Milan, VOLKOVÁ, Lenka a KUDRNOVÁ, Elena. Effect of diets containing whole white lupin seeds on rabbit doe milk yield and milk fatty acid composition as well as the growth and health of their litters. Journal of Animal Science, 2014, 92, 2041-2049. ISSN 0021-8812. 2014
KRPÁLKOVÁ, Lenka, CABRERA, V. E., VACEK, Mojmír, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK, L. a CRUMP, P. Effect of prepubertal and postpubertal growth and age at first calving on production and reproduction traits during the first 3 lactations in Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 3017-3027. ISSN 0022-0302. 2014
JANDÁSEK, J., MILERSKI, Michal a LICHOVNÍKOVÁ, M. Effect of sire breed on physico-chemical and sensory characteristics of lamb meat. Meat Science, 2014, 96, 88-93. ISSN 0309-1740. 2014
SALES, James. Effects of access to pasture on performance, carcass composition, and meat quality in broilers: A meta-analysis. Poultry Science, 2014, 93, 1523-1533. ISSN 0032-5791. 2014
MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a SVITÁKOVÁ, Alena. Ekonomické výsledky chovu krav bez tržní produkce mléka. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 41-43. ISSN 0027-8068. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Fixační klec pro miniaturní prasata. Autoři: DANĚK, Petr a SEIFERT, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26633 U1. 2014-03-17. 2014
NOVÁK, Karel. Functional polymorphisms in Toll-like receptor genes for innate immunity in farm animals. Veterinary Immunology and Immunopathology , 2014, 157, 1-11. ISSN 0165-2427. 2014
VOSTRÝ, Luboš, VESELÁ, Zdeňka a KRUPA, Emil. Genetic evaluation of the growth of beef bulls at a performance test station. Journal of Animal and Feed Sciences, 2014, 23, 37-44. ISSN 1230-1388. 2014
MAKOVICKÝ, P., TŮMOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, MAKOVICKÝ, P., VODIČKOVÁ, L., SLYSKOVÁ, J., SVOBODA, M., REJHOVÁ, A., VODIČKA, P., SAMASCA, G., KRÁLOVÁ, A.M NAGY, M., MYDLÁŘOVÁ-BLASCAKOVÁ, M. a PORACOVÁ, J. Histopathological aspects of liver under variable food restriction: Has the intense one-week food restriction a protective effect on non-alcoholic-fatty-liver-disease (NAFLD) development?. Pathology Research and Practice , 2014, 210, 855-862. ISSN 0344-0338. 2014
STANĚK, Stanislav a DOLEŽAL, Oldřich. Hodnocení doby stání na sucho a období porodu. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 29-31. ISSN . 2014
TŮMA, J., VOLEK, Zdeněk, SYNYTSYA, Andriy., DUŠKOVÁ, Dagmar a MAROUNEK, Milan. Hydrophobically modified celluloses as novel cholesterol-lowering polymers. BioResources, 2014, 9, 4266-4273. ISSN 1930-2126. 2014
SVITÁKOVÁ, Alena, BAUER, Jiří, PŘIBYL, Josef, VESELÁ, Zdeňka a VOSTRÝ, Luboš. Changes over time in genetic parameters for growth in bulls and assessment of suitability of test methods. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 19-25. ISSN 1212-1819. 2014
SALES, James, SKŘIVAN, Miloš a ENGLMAIEROVÁ, Michaela. Influence of animal age on body concentrations of minerals in Japanese quail (Coturnix japonica). Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2014, 98, 1054-1059. ISSN 0931-2439. 2014
KRPÁLKOVÁ, Lenka a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Intenzita růstu holštýnských jalovic a následná výkonnost. : , 2014, s. ISBN 0027-8068 2014
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2014 Jaká je úroveň biosecurity v chovech dojného skotu?. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Košice: University of Veterinary Medicine and Pharmacy, s. 73-76. ISSN 978-80-8077-411-0 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kombinace pro detekci G alely syntaxinu 17 u koní. Autoři: CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš a MELČOVÁ, Soňa.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26420 U1. 2014-02-03. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro březí a kojící samice brojlerových králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26544 U1. 2014-03-03. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26545 U1. 2014-03-03. 2014
BOZDĚCHOVÁ, Barbora ILLMANNOVÁ, Gudrun, ANDERSEN, I.L., HAMAN, Jiří a EHRLENBRUCH, R. Litter competition during nursings and its effect on sow response on Day 2 postpartum. Applied Animal Behaviour Science, 2014, 150, 9-16. ISSN 0168-1591. 2014
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, TITTL, K. a JEŘÁBEK, M., 2014 Má dezinfekce vody v chovech zvířat význam?. In Přívorovy dny, XI.konference DDD - 2014. Praha: Sdružení DDD, s. 78-87. ISSN 2014
KRUPA, Emil, WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Nové genetické parametry pro mateřská plemena prasat. Náš chov, 2014, roč. 74(1), s. 70-71. ISSN . 2014
KRUPOVÁ, Zuzana, MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPA, Emil, HUBA, J. a KOLENO, J. Optimisation of economic parameters and determinants of ruminant production in the Slovak Republic. In Cattle husbandry in Eastern Europe and China. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2014, s. 147-160. ISBN 978-90-8686-232-0. 2014
STANĚK, Stanislav a DOLEŽAL, Oldřich. Péče o novorozené tele a vybrané úkony. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 61-62. ISSN . 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Předpověď plemenných hodnot pro skokovou výkonnost u teplokrevných koní. Autoři: NOVOTNÁ, Alexandra, SVITÁKOVÁ, Alena a VOSTRÝ, Luboš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-116. 2014-02-03. 2014
KVAPILÍK, Jindřich, RŮŽIČKA, Zdeněk a BUCEK, Pavel. Ročenka Chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2014, 87 s. ISBN 2014
ZAVADILOVÁ, Ludmila, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a BAUER, Jiří. Single-step genomic evaluation for linear type traits of Holstein cows in Czech Republic  . Animal Science Papers and Reports, 2014, 32, 201-208. ISSN 0860-4037. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Střešní konstrukce boxu pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Patentový spis CZ 303828 B6. 2014-01-31. 2014
STANĚK, Stanislav, ZINK, Vojtěch, DOLEŽAL, Oldřich a ŠTOLC, Ladislav. Survey of preweaning dairy calf-rearing practices in Czech dairy herds. Journal of Dairy Science, 2014, 97, 3973-3981. ISSN 0022-0302. 2014
SKŘIVANOVÁ, Eva, PRAŽÁKOVÁ, Šárka, BENADA, O., HOVORKOVÁ, Petra a MAROUNEK, Milan. Susceptibility of Escherichia coli and Clostridium perfringens to sucrose monoesters of capric and lauric acid. Czech Journal of Animal Science, 2014, 59, 374-380. ISSN 1212-1819. 2014
BEN-MAHMOUD, Z., MOHAMED, M.S., BLÁHA, J., LUKEŠOVÁ, D. a KUNC, Petr. The Effect of Sea Buckthorn (Hippophae Rhamnoides l.) Residues in Compound Feeds on the Performance and Skin Color of Broilers. Indian Journal of Animal Research , 2014, 48, 548-555. ISSN 0367-6722. 2014
PLUHÁČEK, Jan, OLLÉOVÁ, Michaela, BARTOŠ, Luděk a BARTOŠOVÁ, Jitka. Time spent suckling is affected by different social organization in three zebra species. Journal of Zoology , 2014, 292, 10-17. ISSN 0952-8369. 2014
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a KNÍŽEK, Josef., 2014 Vliv toalety vemene na kvalitu ovčího mléka. In Přívorovy dny, XI.konference DDD - 2014. Praha: Sdružení DDD, s. 88-100. ISSN 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba mléka ve Švýcarsku po zrušení kvót. Náš chov, 2014, roč. 74(5), s. 22-25. ISSN . 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zapojení centrální řídicí jednotky ochlazovacího zařízení pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, BENEDIKT, Pavel a KOTAČKA, Bohuslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 304360 B6. 2014-02-12. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zapojení řídicí jednotky ochlazovacího zařízení pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, BENEDIKT, Pavel a KOTAČKA, Bohuslav.. Česká republika. Patentový spis CZ 304358 B6. 2014-02-12. 2014
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob zvyšování obsahu aminokyselin v semenech obilovin a luskovin. Autoři: KOUCKÝ, Milan, ŠEVČÍKOVÁ, Světlana a KUDRNA, Václav.. Česká republika. Patentový spis CZ 304413 B6. 2014-03-12. 2014
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, SKŘIVAN, Miloš a BUBANCOVÁ, Ivana. A comparison of lutein, spray-dried Chlorella, and synthetic carotenoids effects on yolk colour, oxidative stability, and reproductive performance of laying hens. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 412-419. ISSN 1212-1819. 2013
MAROUNEK, Milan a TYROLOVÁ, Yvona., 2013 Aktuální dění v oblasti bezpečnosti krmiv a zdraví zvířat. In Uspořádání konference 24.5.2013. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2013
SCHMIDOVÁ, Jitka,, MILERSKI, Michal a VOSTRÝ, Luboš. Analýza hodnocení zevnějšku beranů pro plemenitbu. Náš chov, 2013, roč. 73(9), s. 41-42. ISSN . 2013
KVAPILÍK, Jindřich. Aplikovaný výzkum a výsledky ŽV v Bavorsku. Náš chov, 2013, roč. 73(12), s. 20-23. ISSN . 2013
LINHART, Pavel, JAŠKA, P., PETRUSKOVÁ, T., PETRUSEK, A. a FUCHS, R. Being angry, singing fast? Signalling of aggressive motivation by syllable rate in a songbird with slow song. Behavioural Processes, 2013, 100, 139-145. ISSN 0376-6357. 2013
VOKÁL, B., HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika a kolektiv. Brambory - šlechtění - pěstování - užití - ekonomika. Praha: Profi Press, 2013, 160 s. ISBN 978-80-86726-54-0 2013
ILLMANNOVÁ, Gudrun, HAMMERSCHMIDT, Kurt, ŠPINKA, Marek a TALLET, Céline. Calling by Domestic Piglets during Simulated Crushing and Isolation: A Signal of Need?. PLoS One, 2013, 8, e83529. ISSN 1932-6203. 2013
BRANDLOVÁ, K., BARTOŠ, Luděk a HABEROVÁ, T. Camel Calves as Opportunistic Milk Thefts? The First Description of Allosuckling in Domestic Bactrian Camel (Camelus bactrianus). PLoS One, 2013, 8, e53052. ISSN 1932-6203. 2013
KUBELKOVÁ, Petr, BLAŽKOVÁ, Kateřina,, JANČÍK, Filip a HOMOLKA, Petr., 2013 Comparison of in vivo organic matter digestibility of feed estimates in horses. In Forage Conservation. Nitra: Animal Production Research Centre, s. 155-156. ISSN 2013
KRISZAN, S.J., JANČÍK, Filip, RAMIN, M. a HUHTANEN, P. Comparison of some aspects of the in situ and in vitro methods in evaluation of neutral detergent fiber digestion. Journal of Animal Science, 2013, 91, 838-847. ISSN 0021-8812. 2013
PŘIBYL, Josef, MADSEN, P., BAUER, Jiří, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Contribution of domestic production records, Interbull estimated breeding values, and single nucleotide polymorphism genetic markers to the single-step genomic evaluation of milk production. Journal of Dairy Science, 2013, 96, 1865-1873. ISSN 0022-0302. 2013
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk a ŠŤASTNÝ, Karel. Differential Movement Patterns of Juvenile Tengmalms Owls (Aegolius funereus) during the Post-Fledging Dependence Period in Two Years with Contrasting Prey Abundance. PLoS ONE, 2013, 7, e67034. ISSN 1932-6203. 2013
HYÁNKOVÁ, Ludmila a NOVOTNÁ, B. Divergent selection for shape of growth curve in Japanese quail. 7. Effect of egg storage at high temperature on embryo development and hatchability. British Poultry Science, 2013, 54, 695-703. ISSN 0007-1668. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Drbadlo s pružinou. Autoři: KALÍŠEK, Jan, KUNC, Petr a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 303759 B6. 2013-03-13. 2013
ČERMÁKOVÁ, Jana, DOLEŽAL, Petr, KUDRNA, Václav a TYROLOVÁ, Yvona., 2013 Dry Period Management - Shortened or Conventional Dry Period?. In NutriNET 2013. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 15-20. ISSN 2013
VOLEK, Zdeněk, VOLKOVÁ, Lenka a MAROUNEK, Milan. Effect of a Diet Containing White Lupin Hulls (Lupinus Albus cv.. Amiga) on Total Tract Apparent Digestibility of Nutrients and Growth Performance of Rabbits. World Rabbit Science, 2013, 21, 17-21. ISSN 1257-5011. 2013
ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Effect of age at first calving on longevity and fertility traits for Holstein cattle. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 47-57. ISSN 1212-1819. 2013
KUBELKOVÁ, Petra., JALČ, Dušan, HOMOLKA, Petr a ČERMÁK, Bohuslav. Effect of dietarysupplementation with treated amaranth seeds on fermentation parameters in an artificial rumen. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 159-166. ISSN 1212-1819. 2013
JANČÍK, Filip, KUBÁT, Václav, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr., 2013 Effect of drying method on estimated parameters of chemical composition of alfalfa. In Forage Conservation. Nitra: Animal Production Research Centre, s. 79-80. ISSN 2013
LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona., 2013 Effect of silage to change fractions N-substances in alfalfa silage. In Forage Conservation. Nitra: Animal Production Research Centre, s. 105-106. ISSN 2013
ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Miloš. Effect of synthetic carotenoids, lutein, and mustard on the performance and egg quality. Scientia Agriculturae Bohemica, 2013, 2013, 138-143. ISSN 1211-3174. 2013
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, KYSELOVÁ, Jitka, MÁTLOVÁ, Věra, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka a MARKOVÁ, M. Effect of the αs1-, αs2-, β- and κ-casein genotypes on the milk production parameters in Czech goat dairy breeds. GRANT journal, 2013, roč. 2(2), s. 76-80. ISSN 1805-0638. 2013
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, HOMOLKA, Petr, JANČÍK, Filip, MAROUNEK, Milan a ŘEHÁK, Dalibor. Effects of long-term feeding of crude glycerine on performance, carcass traits, meat quality, and blood and rumen metabolites of finishing bulls. Livestock Science, 2013, 155, 53-59. ISSN 1871-1413. 2013
VARADYOVÁ, Zora, JALČ, Dušan, LAUKOVÁ, Andrea, MIHALIKOVÁ, Katarína a HOMOLKA, Petr. Effects of microbial inoculants Enterococcus faecium EF2/3s and EF26/42 on microbial, chemical, and fermentation parameters in grass silage. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 2013, 37, 344-351. ISSN 1300-011X. 2013
SALES, James. Effects of Pharmacological Concentrations of Dietary Zinc Oxide on Growth of Post-weaning Pigs: A Meta-analysis. Biological Trace Element Research, 2013, 152, 343-349. ISSN 0163-4984. 2013
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2013 Ekologický chov prasat - mýty, představy, přání, skutečnost. In Alternativní systémy chovu prasat. Kostelec n.Orlicí: VÚŽV v.v.i., s. 28-34. ISSN 2013
KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele výroby mléka v roce 2012. Náš chov, 2013, roč. 73(8), s. 22-28. ISSN 0027-8068. 2013
KRUPOVÁ, Zuzana, MICHALIČKOVÁ, Monika a KRUPA, Emil. Ekonomika chovu dojných oviec. Náš chov, 2013, roč. 73(7), s. 45-48. ISSN 0027-8068. 2013
MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Ekonomika chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka. Náš chov, 2013, roč. 73(4), s. 6-8. ISSN . 2013
TALLET, Céline, LINHART, Pavel, POLICHT, Richard, HAMMERSCHMIDT, Kurt, ŠIMEČEK, Petr, KRATINOVÁ, Petra a ŠPINKA, Marek. Encoding of Situations in the Vocal Repertoire of Piglets (Sus scrofa): A Comparison of Discrete and Graded Classifications. PLoS One, 2013, 8, e71841. ISSN 1932-6203. 2013
KOUKOLOVÁ, Marie, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr., 2013 Evaluation of Nitrogen Fractions in Ruminant Nutrition. In NutriNET 2013. Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 57-62. ISSN 2013
FRASER, D., DUNCAN, I.J.H., EDWARDS, S.A., GRANDIN, T., GREGORY, N.G., GUYONNET, V., HEMSWORTH, P.H., HUERTAS, S.M., HUZZEY, J.M., MELLOR, D.J., MENCH, J.A., ŠPINKA, Marek a WHAY, H.R. General Principles for the welfare of animals in production systems: The underlying science and its application  . Veterinary Journal , 2013, 198, 19-27. ISSN 1090-0233. 2013
ZAVADILOVÁ, Ludmila a ZINK, Vojtěch. Genetic relationship of functional longevity with female fertility and milk production traits in Czech Holsteins. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 554-565. ISSN 1212-1819. 2013
MILERSKI, Michal. Genetické trendy u ovcí. Náš chov, 2013, roč. 73(1), s. 64-66. ISSN . 2013
TYROLOVÁ, Yvona. Hlavní principy konzervace objemné píce. Náš chov, 2013, roč. 73(3), s. 71-74. ISSN . 2013
LOUČKA, Radko. Hodnocení fermentačního procesu siláží. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 80-105. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
KOUKOLOVÁ, Marie, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr., 2013 Hodnocení frakcí dusíkatých látek ve výživě přežvýkavců. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 184-189. ISSN 2013
KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a WOLFOVÁ, Marie. Impact of economic parameters on economic values in dairy sheep. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 21-30. ISSN 1212-1819. 2013
SKŘIVAN, Miloš, MAROUNEK, Milan, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra. Influence of dietary vitamin C and selenium, alone and in combination, on the performance of laying hens and quality of eggs. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 91-97. ISSN 1212-1819. 2013
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, a PROCHÁZKA, David. Je možné zvýšit hygienu odchovu telat?. Náš chov, 2013, roč. 73(12), s. 49-51. ISSN 0027-8068. 2013
ENGLMAIEROVÁ, Michaela. Kombinace selenu s vitamíny E a C u drůbeže. Veterinářství, 2013, roč. 63(4), s. 305-307. ISSN 0506-8231. 2013
TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Kombinovaná metoda stanovení stravitelnosti dusíkatých látek v tenkém střevě přežvýkavců. Krmivářství, 2013, roč. 17(3), s. 33-35. ISSN 1212-9992. 2013
LOUČKA, Radko. Konzervace cukrovarských řízků. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 364-370. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná obilná směs pro fázový výkrm prasat. Autoři: KOUCKÝ, Milan a KUDRNA, Václav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25298 U1. 2013-04-29. 2013
AGROMONT, VIMPERK, S.R.O., ČKYNĚ a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Kruhová stáj. Autoři: KORDÍK, Josef, VOKÁČ, Ivan, ČERNÁ, Daniela, DOLEŽAL, Oldřich, ZINK, Vojtěch a STANĚK, Stanislav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25822 U1. 2013-09-02. 2013
PLUHÁČEK, Jan., OLLÉOVÁ, Michaela., BARTOŠOVÁ, Jitka., PLUHÁČKOVÁ, Jana a BARTOŠ, Luděk. Laterality of suckling behaviour in three zebra species. Laterality, 2013, 18, 349-364. ISSN 1357-650X. 2013
KOMÁRKOVÁ, Martina a BARTOŠOVÁ, Jitka. Lateralized suckling in domestic horses (Equus caballus). Animal Cognition, 2013, 16, 343-349. ISSN 1435-9448. 2013
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2013 Livestock Biosecurity - Past, Present and Future. In XVIth International Congress on Animal Hygiene. Nanjing, China: ISAH, s. 186-188. ISSN 2013
HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Lupina jako jadrné krmivo ve výživě dojnic. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 430-434. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K. Má dodržování biosekurity pro farmáře význam?. Náš chov, 2013, roč. 73(4), s. 72-74. ISSN 0027-8068. 2013
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2013 Má mikroklima a technologie chovu vliv na úroveň biosecurity?. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2013. Bratislava: SSTP, s. 49-55. ISSN 2013
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2013 Má použití podlahových roštů vliv na mikroklima ve venkovních individuálních boxech pro ustájení telat?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2013. Brno: ČHMÚ, s. 28-32. ISSN 2013
STĚHULOVÁ, Ilona, ŠPINKA, Marek, ŠÁROVÁ, Radko, MÁCHOVÁ, Lýdie, KNĚZ, Robert a FIRLA, Pavel. Maternal behaviour in beef cows is individually consistent and sensitive to cow body condition, calf sex and weight. Applied Animal Behaviour Science, 2013, 144, 89-97. ISSN 0168-1591. 2013
SALES, James a KOTRBA, Radim. Meat from wild boar (Sus scrofa L.): A review. Meat Science, 2013, 94, 187-201. ISSN 0309-1740. 2013
LOUČKA, Radko a MIKYSKA, F., 2013 Minerální látky v kukuřičných silážích pro přežvýkavce. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 89-92. ISSN 2013
CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš a MAJZLÍK, Ivan. Mitochondrial D-loop sequence variation among Hucul horse. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 437-442. ISSN 1212-1819. 2013
ŠIMEČEK, Petr a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Modification of Tukey’s additivity test. Journal of Statistical Planning and Inference, 2013, 143, 197-201. ISSN 0378-3758. 2013
FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. PRAHA, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Mřížka pro záchyt vajíček oxyurid. Autoři: LUTVYNETS, Andriy, LACHOUT, Josef, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Patentový spis CZ 303946 B6. 2013-05-29. 2013
VOLEK, Zdeněk a MAROUNEK, Milan., 2013 Náhrada sojového extrahovaného šrotu lupinou bílou ve výživě laktujících samic brojlerových králíků. In X. Kábrtovy dietetické dny. : , s. 363-368. ISSN 2013
ČEŘOVSKÝ, Josef, LIPENSKÝ, Jan, LUSTYKOVÁ, Alena a ROZKOT, Miroslav.,, 2013 Některé problémy intenzity reprodukce u prasnic. In Nové trendy v chovu prasat. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 16-18. ISSN 2013
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena., 2013 Nové trendy v chovu prasat. In Uspořádání semináře 7.3.2013. Kostelec n. Orlicí: VÚŽV v.v.i., s. . ISSN 2013
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2013 Nový pohled na biosecurity v chovech prasat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2013. Brno: ČHMÚ, s. 36-39. ISSN 2013
ŠILEROVÁ, Jitka, ŠPINKA, Marek a NEUHAUSEROVÁ, Kristýna. Nursing behaviour in lactating sows kept in isolation, in acoustic and visual contact. Applied Animal Behaviour Science, 2013, 143, 40-45. ISSN 0168-1591. 2013
LOUČKA, Radko, HOMOLKA, Petr a JANČÍK, Filip. Obiloviny a luskoviny na siláž. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 334-342. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
MALÁ, Gabriela a KNÍŽEK, Josef., 2013 Ovlivňuje postavení struků mikrobiální kvalitu ovčího mléka?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků X.. Brno: Mendel University, s. 62-64. ISSN 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Panel primerů pro detekci exprese markerů charakterizujících mesenchymální kmenové buňky koně. Autoři: NOVÁKOVÁ, Zora, VACKOVÁ, Irena, MOŠKO, Tibor a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26046 UI1. 2013-11-04. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Panel specifických primerů sloužící pro zjišťování stavu pluripotence koňských kmenových buněk. Autoři: NOVÁKOVÁ, Zora, VACKOVÁ, Irena, MOŠKO, Tibor a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26047 UI1. 2013-11-04. 2013
HOMOLKA, Petr. Parametr intestinální stravitelnosti v hodnocení krmiv. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 116-119. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
ŠÁROVÁ, Radka, ŠPINKA, Marek, STĚHULOVÁ, Ilona, CEACERO, Francisco, ŠIMEČKOVÁ, Marie a KOTRBA, Radim. Pay respect to the elders: age, more than body mass, determines dominance in female beef cattle. Animal Behaviour, 2013, 86, 1315-1323. ISSN 0003-3472. 2013
SALES, James, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Prediction of Energy Digestibility of Hays in Horses. Journal of Equine Veterinary Science , 2013, 33, 719-725. ISSN 0737-0806. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Primery pro stanovení alelických variant OLR1 genu u skotu. Autoři: RYCHTÁŘOVÁ, Jana, KYSELOVÁ, Jitka a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 25726 U1. 2013-08-05. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Přídavné aplikační zařízení na rám u dusače píce. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26059 U1. 2013-11-07. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Přídavné zařízení na dusač píce pro zvýšení jeho hmotnosti. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26058 U1. 2013-11-07. 2013
MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, SAHANA, G., KOTT, Tomáš KYSELOVÁ, Jitka, MATĚJÍČEK, A., KOTTOVÁ, Blanka, ŠEFROVÁ, Jaroslava, KREJČOVÁ, Mchaela a MELČOVÁ, Soňa. QTL mapping for production traits in Czech Fleckvieh cattle. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 396-403. ISSN 1212-1819. 2013
KOTRBÁČEK, Václav, SKŘIVAN, Miloš, KOPECKÝ, J., PĚNKAVA, O., HUDEČKOVÁ, P., UHRÍKOVÁ, I. a DOUBEK, J. Retention of carotenoids in egg yolks of laying hens supplemented with heterotrophic Chlorella. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 193-200. ISSN 1212-1819. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rovnice pro přepočet hmotnosti JUT v obchodní úpravě bez ušních boltců na referenční hmotnosti JUT dle standardů EU. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin, VALIŠ, Libor a DAVID, Libor.. Česká republika. Právní norma 2013/187/EU. 2013-08-30. 2013
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K. Ruce na pranýři - úroveň osobní hygieny začíná u rukou. Veterinářství, 2013, roč. 63(11), s. 842-847. ISSN 0506-8231. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Patentový spis CZ 303721 B6. 2013-02-20. 2013
RAMIN, M., KRIZSAN, S.J., JANČÍK, Filip a HUHTANEN, P. Short communication: Measurements of methane emissions from feed samples in filter bags or dispersed in the medium in an in vitro gas production system. Journal of Dairy Science, 2013, 96, 4643-4646. ISSN 0022-0302. 2013
TYROLOVÁ, Yvona. Silážní přípravky a konzervanty do krmných směsí v roce 2013. Krmivářství, 2013, roč. 17(2), s. P1-P11. ISSN . 2013
LOUČKA, Radko a HOMOLKA, Petr. Silážování čiroku. In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 350-354. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
KRUPA, Emil a WOLF, Jochen. Simultaneous estimation of genetic parameters for production and litter size traits in Czech Large White and Czech Landrace pigs. Czech Journal of Animal Science, 2013, 58, 429-436. ISSN 1212-1819. 2013
KVAPILÍK, Jindřich. Současný stav a perspektivy výroby mléka v EU a ve světě. Náš chov, 2013, roč. 73(5), s. 30-35. ISSN . 2013
WOLFOVÁ, Marie a WOLF, Jochen. Strategies for defining traits when calculating economic values for livestock breeding: a review. Animal, 2013, 7, 1401-1413. ISSN 1751-7311. 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Střešní konstrukce boxu pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Patentový spis CZ 303828 B6. 2013-04-04. 2013
MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Technical Efficiency and its Determinants in Dairy Cattle. Acta Oeconomica et Informatica, 2013, roč. 16(1), s. 2-12. ISSN . 2013
ROZKOT, Miroslav. Technologie ve výživě prasat. Náš chov, 2013, roč. 73(5), s. 68-70. ISSN . 2013
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2013 The Effect of Sanitation of Housing Structures on Calf Performance and Health. In XVIth International Congress on Animal Hygiene. Nanjing, China: ISAH, s. 115-117. ISSN 2013
ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVAN, Miloš., 2013 The effect of source of carotenoids in diet and cooking length on yolk color and egg quality of hens. In World’s Poultry Science Journal, Volume 69, Supplement. Bergamo, Italy: World´s Poultry Science Association, s. 1-5. ISSN 0043-9339 2013
NĚMEČKOVÁ, Dana, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a STÁDNÍK, Luděk. The effect of the design of housing systems for calves on the microclimatic conditions of the rearing environment. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2013, 56, 509-517. ISSN 0003-9438. 2013
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, BUBANCOVÁ, Ivana, DLOUHÁ, Gabriela a VÍT, Tomáš., 2013 The substitution of synthetic sources of carotenoids in mixed feed for hens. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 49-52. ISSN 2013
LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona., 2013 Vliv aditiva na změny frakcí dusíkatých látek siláže vojtěšky. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 93-96. ISSN 2013
CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva a VOLEK, Zdeněk., 2013 Vliv kvantitativní restrikce krmiva na charakteristiky svalových vláken, texturu masa a jejich vzájemný vztah u brojlerových králíků. In Sborník XXXIX. Konference o jakosti potravin a potravinových surovin - Ingrovy dny 2013. Brno: Mendelova univerzita, s. 88-96. ISSN 2013
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2013 Vliv různých způsobů ustájeni na zdraví a welfare telat. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2013. Bratislava: SSTP, s. 57-66. ISSN 2013
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vozík pro manipulaci s miniaturními selaty na porodně. Autoři: DANĚK, Petr a BAŘINKOVÁ, Věra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 24811 U1. 2013-01-15. 2013
LOUČKA, Radko. Výroba bílkovinných a polobílkovinných siláží (vojtěšky, jetele, trávy). In Hodnocení krmiv pro dojnice. Pohořelice: AgroDigest s.r.o., 2013, s. 274-291. ISBN 978-80-260-2514-6. 2013
KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Výroba mléka v roce 2012. Náš chov, 2013, roč. 73(7), s. 28-32. ISSN 0027-8068. 2013
ČERMÁKOVÁ, Jana, KUDRNA, Václav, VÝBORNÁ, Alena, ILLEK, Josef, DOLEŽAL, Petr, TYROLOVÁ, Yvona a BLAŽKOVÁ, Kateřina., 2013 Výsledky experimentu s dojnicemi se zkrácenou dobou stání na sucho. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 233-238. ISSN 2013
KRUPA, Emil, KRUPOVÁ, Zuzana a MICHALIČKOVÁ, Monika. Využití bioekonomického modelu v chovu ovcí na Slovensku. Náš chov, 2013, roč. 73(4), s. 49-50. ISSN . 2013
NOVÁK, Pavel, ŠOCH, Miroslav, PŘIKRYL, Ivan a MALÁ, Gabriela. Základy správné chovatelské praxe v zoologických zahradách (Zoohygiena zoozvířat v praxi). Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., 2013, 50 s. ISBN 978-80-7403-109-0 2013
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Zásady biosekurity v chovech dojeného skotu. Náš chov, 2013, roč. 73(6, příloha), s. 3-7. ISSN 0027-8068. 2013
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, JIROUTOVÁ, Pavlína, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David.., 2013 Zásady hygieny ustájení telat - mýt či dezinfikovat?. In Farmářský den ve Velké Chýšce. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 8-11. ISSN 2013
KVAPILÍK, Jindřich, KRPÁLKOVÁ, Lenka a BURDYCH, Jiří. Zootechnické ukazatele odchovu jalovic. Náš chov, 2013, roč. 73(2), s. 23-26. ISSN 0027-8068. 2013
SALES, James. A review on the use of indigestible dietary markers to determine total tract apparent digestibility of nutrients in horses. Animal Feed Science and Technology, 2012, 174, 119-130. ISSN 0377-8401. 2012
CEACERO, Francisco, GARCÍA, Andrés J., LANDETE-CASTILLEJOS, Tomás, BARTOŠOVÁ, Jitka, BARTOŠ, Luděk a GALLEGO. Laureano. Benefits for Dominant Red Deer Hinds under a Competitive Feeding System: Food Access Behavior, Diet and Nutrient Selection. PLoS One, 2012, 7, e32780. ISSN 1932-6203. 2012
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2012 Biosecurity začíná u člověka - zaostřeno na hygienu rukou. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 47-50. ISSN 2012
MAROUNEK, Milan, MISTA, D. a VOLEK, Zdeněk., 2012 Comparative Study on Caecal Fermentation Pattern in Adult Domestic Rabbits and Wild Hares. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, s. 613-616. ISSN 2012
VOLEK, Zdeněk. Čekanka v krmné směsi brojlerových králíků. Farmář, 2012, roč. 8(6), s. 52-53. ISSN . 2012
HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip. Délka inkubace a líhnivoist ve vztahu k postnatálnímu růstu. Náš chov, 2012, roč. 72(9), s. 35-36. ISSN . 2012
HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip. Divergent selection for shape of growth curve in Japanese quail. 6. Hatching time, hatchability and embryo mortality. British Poultry Science, 2012, 53, 592-598. ISSN 0007-1668. 2012
KRPÁLKOVÁ, Lenka, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, L.uboš, VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací. Náš chov, 2012, roč. 72(1), s. 62-64. ISSN 0027-8068. 2012
BARNETOVÁ, Irena, VACKOVÁ, Irena a FIRLA, Pavel. Dynamics of epigenetic remodeling in interspecies porcine zygotes. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 83-94. ISSN 1212-1819. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků českého strakatého plemene v celoroštových stájích na intenzitu růstu. Autoři: STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ZINK, Vojtěch.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-096-3. 2012-09-24. 2012
VOLEK, Zdeněk, MAROUNEK, Milan, VOLKOVÁ, Lenka a KUDRNOVÁ, Elena., 2012 Effect of Diets Containing Whole White Lupin Seeds on Milk Composition and Yield of Rabbit Does and Performance and Health of their Litters. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, s. 585-589. ISSN 2012
PLUHÁČEK, Jan, OLLÉOVÁ, Michaela,, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. Effect of ecological adaptation on suckling behaviour in three zebra species. Behaviour, 2012, 149, 1395-1411. ISSN 0005-7959. 2012
JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a HOMOLKA, Petr., 2012 Effect of Grass Species on the Neutral Detergent Fibre Quality of Silages and its Prediction. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. 138-143. ISSN 2012
KUBELKOVÁ, Petra, JANČÍK, Filip, JALČ, D. a HOMOLKA, Petr., 2012 Effect of Changes in Conserved Feed Composition in Diets on Fermentation Parameters and Fatty Acids Content in In Vitro Experiment. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. CD. ISSN 2012
WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Effect of service sire on litter size traits in Czech Large White and Landrace pigs. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 220-230. ISSN 1212-1819. 2012
OLLÉOVÁ, Michaela, PLUHÁČEK, Jan a KING, S.R.B. Effect of social system on allosuckling and adoption in zebras. Journal of Zoology , 2012, 288, 127-134. ISSN 0952-8369. 2012
EBEID, T., TŮMOVÁ, Eva a VOLEK, Zdeněk., 2012 Effects of a one Week Intensive Feed Restriction in the Growing Rabbit: Part 1 - Performance and Blood Biochemical Parameters. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, s. 607-611. ISSN 2012
TŮMOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, MAKOVICKÝ, P. a CHODOVÁ, Darina., 2012 Effects of a one Week Intensive Feed Restriction in the Growing Rabbit: Part 2: Development of the Digestive Systém. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, s. 621-624. ISSN 2012
CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva a VOLEK, Zdeněk., 2012 Effects of a one Week Intensive Feed Restriction in the Growing Rabbit. Part 3: Muscle Fibre Development. In World Rabbit Congress. Egypt: Sharm El Sheikh, s. 625-628. ISSN 2012
ČERMÁKOVÁ, Jana, KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, BLAŽKOVÁ, Kateřina a HAMAN, Jiří. Effects of a rumen-protected form of methionine and a methionine analogue on the lactation performance of dairy cows. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 410-419. ISSN 1212-1819. 2012
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, DLOUHÁ, Gabriela, MAROUNEK, Milan a SKŘIVAN, Miloš. Efficacy of contrast levels of non-phytate phosphorus and Aspergillus niger phytase in hens fed wheat-maize-based diets. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 499-505. ISSN 1212-1819. 2012
LEDVINKA, Z., TŮMOVÁ, Eva, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a PODSEDNÍČEK, Milan. Egg quality of three laying hen genotypes kept in conventional cages and on litter.. Archiv fur Geflugelkunde, 2012, 76, 38-43. ISSN 0003-9098. 2012
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a MILERSKI, Michal. Ekonomické váhy znaků ovcí s kombinovanou užitkovostí. Náš chov, 2012, roč. 72(9), s. 37-38. ISSN . 2012
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a MILERSKI, Michal. Ekonomické váhy znaků při křížení plemene suffolk. Náš chov, 2012, roč. 72(8), s. 42-44. ISSN . 2012
MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil. Ekonomika výroby mlieka na Slovensku v rokoch 2006-2010. Náš chov, 2012, roč. 72(11), s. 6-8. ISSN . 2012
VOSTRÝ, Luboš, ČAPKOVÁ, Z., ŠEBKOVÁ, N. a PŘIBYL, Josef. Estimation of genetic parameters for hip dysplasia in Czech Labrador Retrievers. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2012, 129, 60-69. ISSN 0931-2668. 2012
VOSTRÝ, Luboš, HOFMANOVÁ, B., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, PŘIBYL, Josef a MAJZLÍK, Ivan. Estimation of genetic parameters for melanoma in the Old Kladruber horse. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 75-82. ISSN 1212-1819. 2012
KRIZSAN, S.J., JANČÍK, Filip, RAMIN, M. a HUHTANEN, P., 2012 Evaluation of some aspects of in situ and in vitro techniques in ruminant feed evaluation. In XVI Internationl Silage Conference. Hämeenlinna, Finland: MTT, s. 266-267. ISSN 2012
JOZÍFKOVÁ, Eva, BARTOŠ, Luděk a FLÉGR, Jaroslav. Evolutional background of dominance/submissivity in sex and bondage: the two strategies?. Neuroendocrinology Letters  , 2012, 33, 636-642. ISSN 0172-780X. 2012
VÁCLAVKOVÁ, Eva a LUSTYKOVÁ, Alena. Faktory ovlivňující kvalitu masa. Náš chov, 2012, roč. 72(1), s. 38-40. ISSN . 2012
SKŘIVAN, Miloš, MAROUNEK, Milan, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a DLOUHÁ, Gabriela., 2012 Fosfor u slepic - první výsledky autorů prezentace. In Drůbežářské dny 2012. Praha: ČZU, s. 15-17. ISSN 2012
WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Genetic parameters including the service sire effect for the sow traits stillbirth and piglet losses in Czech Large White and Landrace. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 402-409. ISSN 1212-1819. 2012
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MÁTLOVÁ, Věra a RYCHTÁŘOVÁ, Jana. Genetic polymorphism at the milk protein genes (CSN1S1, CSN2, and CSN3) in the Czech Sumava and Walachian sheep breeds. GRANT journal, 2012, roč. 1(2), s. 63-66. ISSN 1805-0638. 2012
CZERNEKOVÁ, Vladimíra, VOSTRÝ, Luboš a MAJZLÍK, Ivan. Genetická analýza starokladrubských koní pomocí mikrosatelitních markerů. GRANT journal, 2012, roč. 1(1), s. 106-109. ISSN 1805-062X. 2012
BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Growth performance, carcass traits and meat quality of bulls and heifers slaughtered at different ages. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 34-43. ISSN 1212-1819. 2012
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2012 Hodnocení účinnosti dezinfekce boxů pro ustájení telat v období mléčné výživy. In Převorovy dny. Poděbrady: Sdružení pracovníků DDD, s. 36-40. ISSN 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečí cystathionin-beta-synthasy. Autoři: KOTT, Tomáš, KOTTOVÁ, Blanka, MELČOVÁ, Soňa a PETR, Jaroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23224 U1. 2012-01-09. 2012
MAROUNEK, Milan, PAVLATA, L., MIŠUROVÁ, L., VOLEK, Zdeněk a DVOŘÁK, R. Changes in the composition of goat colostrum and milk fatty acids during the first month of lactation. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 28-33. ISSN 1212-1819. 2012
KVAPILÍK, Jindřich, RŮŽIČKA, Zdeněk a BUCEK, Pavel. Chov skotu v České republice. Praha: Svaz chovatelů českého strakatého skotu, 2012, 83 s. ISBN 2012
KRUPOVÁ, Zuzana, MICHALIČKOVÁ, Monika a KRUPA, Emil. Chovateĺské ukazovatele výroby mlieka v rokoch 2006-2010. Náš chov, 2012, roč. 72(10), s. 65-66. ISSN . 2012
WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Impact of Genetic Groups and Herd-Year-Season Fixed/Random on Genetic Parameter Estimates from Large Data Sets in Pigs. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(2), s. 88-96. ISSN 1802-7547. 2012
KRUPOVÁ, Zuzana, WOLFOVÁ, Marie, KRUPA, Emil, ORAVCOVÁ, M., DAŇO, J., HUBA, J. a POLÁK, P. Impact of production strategies and animal performance on economic values of dairy sheep traits. Animal, 2012, 6, 440-448. ISSN 1751-7311. 2012
SKŘIVAN, Miloš, MAROUNEK, Milan, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Eva. Influence of dietary vitamin C and selenium, alone and in combination, on the composition and oxidative stability of meat of broilers. Food Chemistry, 2012, 130, 660-664. ISSN 0308-8146. 2012
MICHIELS, Jorris, SKŘIVANOVÁ, Eva, MISSOFFEN, J., OVYN, A., MRÁZEK, J., DE SMET, S. a DIERICK, N. Intact brown seaweed (Ascophyllum nodosum) in diets of weaned piglets: effects on performance, gut bacteria and morphology and plasma oxidative status. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2012, 96, 1101-1111. ISSN 0931-2439. 2012
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2012 Jaké materiály jsou vhodné pro venkovní individuální boxy pro telata?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 41-46. ISSN 2012
LOUČKA, Radko. Kažení siláže u stěny silážního žlabu při zatížení pneumatikami. Náš chov, 2012, roč. 72(3), s. 66-69. ISSN 0027-8068. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kompletní krmná směs pro výkrm prasat. Autoři: VÁCLAVKOVÁ, Eva a BEČKOVÁ, Rúžena.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23262 U1. 2012-01-16. 2012
DOLEŽAL, Petr, DVOŘÁČEK, Jan, LOUČKA, Radko a další. Konzervace krmiv a jejich využití ve výživě zvířat. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, 307 s. ISBN 978-80-87091-33-3 2012
STĚHULOVÁ, Ilona a ŠÁROVÁ, Radka. Kulhavost - významný faktor ovlivňující životní pohodu mléčného skotu. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 414-416. ISSN 0506-8231. 2012
JANČÍK, Filip a KUBELKOVÁ, Petra. Kvalitativní parametry porostu srhy laločné. Krmivářství, 2012, roč. 16(3), s. 34-36. ISSN 0027-8068. 2012
KNÍŽEK, Josef, STANĚK, Stanislav a DOLEJŠ, Jan., 2012 Kvantifikace úrovně osvětlení ve stáji dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 33-35. ISSN 2012
VOLEK, Zdeněk. Lupina v krmné směsi brojlerových králíků. Farmář, 2012, roč. 8(7), s. 38-40. ISSN . 2012
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam?. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 66-68. ISSN 0027-8068. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Manipulační vozík na selata. Autoři: DANĚK, Petr a BAŘINKOVÁ, Věra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 24537 U1. 2012-11-12. 2012
MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, SAHANA, G., KOTT, Tomáš, KYSELOVÁ, Jitka, KOTTOVÁ, Blanka, ŠEFROVÁ, Jaroslava, KREJČOVÁ, Michaela a MELČOVÁ, Soňa. Mapování QTL se vztahem k produkčním parametrům. Náš chov, 2012, roč. 72(12), s. 23-24. ISSN 0027-8068. 2012
WOLFOVÁ, Marie a WOLF, Jochen. Možnosti šlechtění na lepší přežitelnost selat. Náš chov, 2012, roč. 72(7), s. 40-41. ISSN . 2012
FULKA, Josef Jr. a FULKOVÁ, Helena. Nuclear and cytoplasmic transfer: human applications and concerns. In Practical Manual of In Vitro Fertilization: Advanced Methods and Novel Devices. New York Dordrecht Heidelberg London: Springer Science + Business Media, 2012, s. 659-665. ISBN 978-1-4419-1779-9. 2012
HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, TOMÁNKOVÁ, Olga a JANČÍK, Filip., 2012 Nutriční hodnota semene lupiny pro přežvýkavce. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. CD. ISSN 2012
HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika, PODSEDNÍČEK, Milan a HLAVÁČKOVÁ, A. Nutritive value of red clover and lucerne forages for ruminants estimated by in vitro and in vivo digestibility methods. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 454-468. ISSN 1212-1819. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Obecné zásady biosecurity v chovech hospodářských zvířat. Autoři: NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-102-1. 2012-12-10. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Obchodní úprava jatečného těla prasat bez ušních boltců. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin., VALIŠ, Libor a DAVID, Libor.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-098. 2012-08-27. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty pro mezidobí prasat u plemene České bílé ušlechtilé. Autoři: WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-097-0. 2012-09-17. 2012
TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Odhad střevní stravitelnosti N-látek uniklých degradaci v bachoru skotu. Krmivářství, 2012, roč. 16(4), s. 33-35. ISSN 1212-9992. 2012
TITTL, K., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2012 Ochrana chovu před zavlečením nebezpečných nákaz. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2012. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 70-74. ISSN 2012
LINHART, Pavel, FUCHS, R., POLÁKOVÁ, S. a SLABBEKOORN, H. Once bitten twice shy: long-term behavioural changes caused by trapping experience in willow warblers Phylloscopus trochilus. Journal of Avian Biology  , 2012, 43, 186-192. ISSN 0908-8857. 2012
PJONTEK, Jozef, KADLEČÍK, O., KASARDA, R. a HORNÝ, M. Pedigree analysis in four Slovak endangered horse breeds. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 54-64. ISSN 1212-1819. 2012
BLAŽKOVÁ, Kateřina, JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr, KUDRNA, Václav, MARŠÁLEK, M. a ČERMÁKOVÁ, Jana., 2012 Porovnání in vivo a in vitro stravitelnosti kukuřičné siláže u koní. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva, s. CD. ISSN 2012
ENGLMAIEROVÁ, Michaela., 2012 Porovnání jednotlivých systémů ustájení slepic z hlediska welfare, užitkovosti a kvality vajec. In Lektorský den. Uplatnění výsledků výzkumu z oblasti živočišné výroby v praxi.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 13-15. ISSN 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka, BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim a CEACERO, Francisco. Pre-orbital gland opening in farmed red deer (Cervus elaphus) during stressful handling. Journal of Animal Science, 2012, 90, 3200-3206. ISSN 0021-8812. 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka, CEACERO, Francisco a BARTOŠ, Luděk. Pre-orbital gland opening: Part of sucking behavior in red deer (Cervus elaphus) calves. Journal of Animal Science, 2012, 90, 3207-3212. ISSN 0021-8812. 2012
VALIŠ, Libor, DAVID, Libor, PULKRÁBEK, Jan a VÍTEK, Martin. Prediction of Pig Belly Composition Using the Data from the Grading Process. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(2), s. 75-77. ISSN 1802-7547. 2012
KVAPILÍK, Jindřich., 2012 Produkční a ekonomická hlediska výroby masa v ČR a EU. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 5-13. ISSN 2012
KRPÁLKOVÁ, Lenka, VACEK, Mojmír, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a STÁDNÍK, Luděk. Proměnlivost a korelace mezi vlastnostmi skotu. Náš chov, 2012, roč. 72(5), s. 31-33. ISSN 0027-8068. 2012
BAUER, Jiří a PEJOSOVÁ, Alaxandra. Předpovědi plemenných hodnot ke šlechtitelskému pokroku. Náš chov, 2012, roč. 72(7), s. 37-38. ISSN . 2012
LOUČKA, Radko. Přetrvávající nedostatky silážních staveb. Náš chov, 2012, roč. 72(9), s. 59-61. ISSN . 2012
STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ZINK, Vojtěch. Příčiny ztrát telat II. Náš chov, 2012, roč. 72(9), s. 18-20. ISSN . 2012
SALES, James, JANČÍK, Filip a HOMOLKA, Petr. Quantifying differences in total tract nutrient digestibilities between goats and sheep. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2012, 96, 660-670. ISSN 0931-2439. 2012
NOVÁK, Karel. Recent Developments in the Internal Regulation of Symbiotic Nodule Number by Legume Plants. In Symbiosis: Evolution, Biology and Ecological Effects. New York: Nova Science Publishers, 2012, s. 35-66. ISBN 978-1-62257-227-4. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Rekonvalescenční kotec pro miniaturní prasata. Autoři: DANĚK, Petr a SEIFERT, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23724 U1. 2012-04-26. 2012
ŘEHÁK, Dalibor, VOLEK, Jaroslav, BARTOŇ, Luděk, VODKOVÁ, Z., KUBEŠOVÁ, Marta a RAJMON, Radko. Relationships among milk yield, body weight, and reproduction in Holstein and Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 274-282. ISSN 1212-1819. 2012
BARNETOVÁ, Irena, MOROVIC, Martin, STREJČEK, František, OSTRUP, Olga, HYTTEL, Poul, NEIMANN, Heiner, LAURINČIK, Jozef, FULKA, Josef, Jr. a FULKOVÁ, Helena. RNA polymerase II transcriptional silencing in growing and fully grown germinal vesicle oocytes isolated from gonadotropin-stimulated and non-stimulated gilts. Molecular Reproduction and Development, 2012, 79, 697-708. ISSN 1040-452X. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada hybridizačních sond pro stanovení mutací v exonu 7 bovinního beta-kaseinu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23351 U1. 2012-01-30. 2012
VOSTRÝ, Luboš, MACH, Karel a PŘIBYL, Josef. Selection of a suitable data set and model for the genetic evaluation of the linear description of conformation and type description in Old Kladruber horses. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2012, 55, 105-112. ISSN 0003-9438. 2012
KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, Eva, JANČÍK, Filip, ČERMÁK, Bohuslav, HNISOVÁ, J., HOMOLKA, Petr a. LÁD, F., 2012 Silages of Red Clover - the Effect of Different Preparations for the Quality Parameters in 1st and 2nd Cut. In NutriNET 2012. Brno: Mendel University, s. 115-121. ISSN 2012
TYROLOVÁ, Yvona. Silážní aditiva v roce 2012. Náš chov, 2012, roč. 72(2), s. P1-P10. ISSN . 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Silážování hrachu. Autoři: TYROLOVÁ, Yvona.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-103-8. 2012-12-13. 2012
KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SZTANKÓOVÁ, Zuzana a CZERNEKOVÁ, Vladimíra. Simultaneous identification of CSN3 and LGB genotypes in cattle by high-resolution melting curve analysis. Livestock Science, 2012, 145, 275-279. ISSN 1871-1413. 2012
ŠPINKA, Marek. Social dimension of emotions and its implication for animal welfare. Applied Animal Behaviour Science, 2012, 138, 170-181. ISSN 0168-1591. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stabilita vitaminu C a dalších vybraných vitaminů v krmných směsích pro drůbež. Autoři: SKŘIVAN, Miloš, VÍT, Tomáš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, DLOUHÁ, Gabriela a BUBANCOVÁ, Ivana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-099-4. 2012-10-29. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Střešní konstrukce boxu pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 24338 U1. 2012-09-24. 2012
CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš a MAJZLÍK, Ivan. Studium genetické variability starokladrubských koní pomocí analýzy mitochondriální DNA     . GRANT journal, 2012, roč. 1(2), s. 59-62. ISSN 1805-0638. 2012
WOLF, Jochen. Technical note: A general transformation formula for interval traits connected with reproduction in pigs. Journal of Animal Science, 2012, 90, 3695-3697. ISSN 0021-8812. 2012
STAROSTA, Filip a HYÁNKOVÁ, Ludmila. Technologická hodnota a nutriční složení křepelčích vajec. Náš chov, 2012, roč. 72(10), s. 35-36. ISSN 0027-8068. 2012
BOLEČKOVÁ, Jaroslava, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KYSELOVÁ, Jitka a BARTOŇ, Luděk. The association of five polymorphisms with milk production traits in Czech Fleckvieh cattle. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 45-53. ISSN 1212-1819. 2012
LINHART, Pavel, SLABBEKOORN, H. a FUCHS, R. The communicative significance of song frequency and song length in territorial chiffchaffs. Behavioral Ecology, 2012, 23, 1338-1347. ISSN 1045-2249. 2012
PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VÍTEK, Martin a VALIŠ, Libor. The Comparison of EU Reference Methods for the Prediction of Lean Meat Contents in Pig Carcasses. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(1), s. 40-44. ISSN 1802-7547. 2012
KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, E., JANČÍK, Filip, ČERMÁK, B., HNISOVÁ, Jana, HOMOLKA, Petr a LÁD, František., 2012 The Effect of Different Preperations for the Quality Parameters of Clover Silages. In Animal Physiology 2012. Brno: Mendel University, s. 109-114. ISSN 2012
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2012 The effect of dose of chemical additive and temperature of sugar beet pulp on the quality of silage. In XVI Internationl Silage Conference. Hämeenlinna, Finland: MTT, s. 430-431. ISSN 2012
TYROLOVÁ, Yvona, VÝBORNÁ, Alena a LOUČKA, Radko., 2012 The effects of wilting and additives on the number of lactic acid bacteria in alfalfa forage and silage. In XVI Internationl Silage Conference. Hämeenlinna, Finland: MTT, s. 382-383. ISSN 2012
VÍTEK, Martin, PULKRÁBEK, Jan, VALIŠ, Libor a DAVID, Libor. The Prediction of Lean Meat Content in Pig Carcasses before Evisceration Using the UFOM-300 Apparatus. Research in Pig Breeding, 2012, roč. 6(1), s. 62-65. ISSN 1802-7547. 2012
SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, BUBANCOVÁ, Ivana a DLOUHÁ, Gabriela. The stability of vitamin C and other vitamins in the diets of breeding hens. Animal Feed Science and Technology, 2012, 177, 253-258. ISSN 0377-8401. 2012
KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana. The Use of Infrared Thermography in Livestock Production and Veterinary Field. In Infrared Thermography Recent Advances and Future Trends. University of Naples Federico II,: Bentham eBooks, 2012, s. 85-101. ISBN 9781-60805-143-4. 2012
WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a KRUPA, Emil., 2012 User's Manual for the Program Package ECOWEIGHT (C Programs for Calculating Economic Weights in Livestock), Version 5.3.2. Part 1: Programs EWBC (Version 2.3.1) and EWDC (Version 2.2.3) for Cattle. In Software: ECOWEIGHT Version 5.3.2. Part 1: Programs EWBC (Version 2.3.1) and EWDC (Version 2.2.3) for Cattle. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. CD. ISSN 2012
DUŠEK, Adam a BARTOŠ, Luděk. Variation in Ano-Genital Distance in Spontaneously Cycling Female Mice. Reproduction in Domestic Animals, 2012, 47, 984-987. ISSN 0936-6768. 2012
SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, DLOUHÁ, Gabriela a VÍT, Tomáš., 2012 Vitamin C v krmných směsích pro drůbež - volba zdroje. In Drůbežářské dny 2012. Praha: ČZU, s. 12-15. ISSN 2012
LOUČKA, Radko. Vliv chemického aditiva na kvalitu silážovaných řízků. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, 128, 30-33. ISSN 1210-3306. 2012
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K., 2012 Vliv klimatu na zdraví a produkci zvířat. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2012. Bratislava: ZSVTS, s. 31-38. ISSN 2012
BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Vliv plemenné příslušnosti býků na chemické složení a senzorické charakteristiky masa. Maso, 2012, roč. 23(5), s. 57-60. ISSN 1210-4086. 2012
WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Vliv připařovaného kance na velikost vrhu prasnic. Náš chov, 2012, roč. 72(4), s. 71-72. ISSN . 2012
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, JIROUTOVÁ, Pavlína, PROCHÁZKA, David a SLAVÍKOVÁ, Martina., 2012 Vliv různých typů venkovních individuálních boxů pro odchov telat na mikroklima. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2012. Bratislava: ZSVTS, s. 45-52. ISSN 2012
VÁCLAVKOVÁ, Eva a ROZKOT, Miroslav., 2012 Vliv výživy na kvalitu vepřového masa. In Lektorský den. Uplatnění výsledků výzkumu z oblasti živočišné výroby v praxi.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 22-24. ISSN 2012
LOUČKA, Radko. Vliv zpoždění v silážování na výživnou hodnotu cukrovarských řízků. Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, 128, 106-109. ISSN 1210-3306. 2012
BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděl a ADAMEC, Tomáš., 2012 Vliv způsobu tepelné úpravy a délky zrání hovězího masa na jeho senzorické chrarakteristiky. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 99-101. ISSN 2012
BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Výkrmnost a jatečná hodnota býků různých plemen. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 31-34. ISSN 0027-8068. 2012
PULKRÁBEK, Jan a BARTOŇ, Luděk., 2012 Výsledky a změny v hodnocení kvality jatečných těl prasat a skotu v ČR a v zahraničí. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 50-57. ISSN 2012
PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VÍTEK, Martin a VALIŠ, Libor., 2012 Výsledky klasifikace jatečných těl prasat v České republice a rozvoj nových metod hodnocení. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 59-62. ISSN 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Vysokoenergetická krmná směs pro miniaturní prasata. Autoři: DANĚK, Petr, KLEIN, Pavel a PODHORNÁ, Iva.. Česká republika. Užitný vzor CZ 24638 U1. 2012-12-03. 2012
ŠPINKA, Marek. Welfare hospodářských zvířat: význam, vymezení, měření. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 406-409. ISSN 0506-8231. 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka. Welfare koní z pohledu etologie. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 448-449. ISSN . 2012
BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk., 2012 Welfare koní: Vliv evolučně kódovaných principů chování klisen na reprodukční výsledky a odchov hříbat v chovech koní. In Lektorský den. Uplatnění výsledků výzkumu z oblasti živočišné výroby v praxi.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 16-18. ISSN 2012
LINGLE, Susan, WYMAN, Megan T., KOTRBA, Radim, TEICHROEB, Lisa J. a ROMANOW, Cora A. What makes a cry a cry? A review of infant distress vocalizations. Current Zoology, 2012, 58, 698-726. ISSN 1674-5507. 2012
LOUČKA, Radko. Zátěžové pytle pozitivně ovlivňují kvalitu siláží. Krmivářství, 2012, roč. 16(5), s. 26-29. ISSN 1212-9992. 2012
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Patentový spis CZ 303083 B6. 2012-02-13. 2012
SKŘIVAN, Miloš, MAROUNEK, Milan a BUBANCOVÁ, Ivana. ¿Cómo influye el tamaño de las partículas de caliza de la dieta?. Albéitar, 2011, roč. 2011(143), s. 50-51. ISSN . 2011
PLUHÁČEK, Jan, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. A case of adoption and allonursing in captive plains zebra (Equus burchellii). Behavioural Processes, 2011, 86, 174-177. ISSN 0376-6357. 2011
PLUHÁČEK, Jan a BARTOŠOVÁ, Jitka. A case of suckling and allosuckling behaviour in captive common hippopotamus. Mammalian Biology, 2011, 76, 380-383. ISSN 1616-5047. 2011
SALES, James. A meta-analysis of the effects of dietary betaine supplementation on finishing performance and carcass characteristics of pigs. Animal Feed Science and Technology, 2011, 165, 68-78. ISSN 0377-8401. 2011
SALES, James a HOMOLKA, Petr. A meta-analysis of the effects of supplemental dietary fat on protein and fibre digestibility in the horse. Livestock Science, 2011, 136, 55-63. ISSN 1871-1413. 2011
VOSTRÝ, Luboš, ČAPKOVÁ, Z., PŘIBYL, Josef a MACH, K. Analysis of Czech cold-blooded horses: genetic parameters, breeding value and the influence of inbreeding depression on linear description of conformation and type characters. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 217-230. ISSN 1212-1819. 2011
HELD, S.D.E. a ŠPINKA, Marek. Animal play and animal welfare. Animal Behaviour, 2011, 81, 891-899. ISSN 0003-3472. 2011
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav. Boar semen quality of the Přeštice black-pied breed. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2011, 54, 374-380. ISSN 0003-9438. 2011
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a MILERSKI, Michal. Calculating economic weights for sheep sire breeds used in different breeding systems. Journal of Animal Science, 2011, 89, 1698-1711. ISSN 0021-8812. 2011
MELIŠOVÁ, Michala, ILLMANNOVÁ, Gudrun, ANDERSEN, I. L., VASDAL, G. a HAMAN, Jiří. Can sow pre-lying communication or good piglet condition prevent piglets from getting crushed?. Applied Animal Behaviour Science, 2011, 134, 121-129. ISSN 0168-1591. 2011
VÍTEK, Martin, VALIŠ, Libor, DAVID, Libor a PULKRÁBEK, Jan. Coefficients for the Estimation of Pig Live Weight. Research in Pig Breeding, 2011, roč. 5(2), s. 51-54. ISSN 1802-7547. 2011
JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, HOMOLKA, Petr a HAMAN, Jiří. Comparison of analyses to predict ruminal fibre degradability and indigestible fibre in temperate grass silages. South African Journal of Animal Science, 2011, 41, 297-308. ISSN 0375-1589. 2011
JANČÍK, Filip, RINNE, M., HOMOLKA, Petr, ČERMÁK, B. a HUHTANEN, P. Comparison of methods for forage digestibility determination. Animal Feed Science and Technology, 2011, 169, 11-23. ISSN 0377-8401. 2011
BARTOŠOVÁ, Jitka, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUBCOVÁ, Jana, BARTOŠ, Luděk a PLUHÁČEK, Jan. Concurrent Lactation and Pregnancy: Pregnant Domestic Horse Mares Do Not Increase Mother-Offspring Conflict during Intensive Lactation. Plos One, 2011, 8, e22068. ISSN 1932-6203. 2011
VOLEK, Zdeněk, MAROUNEK, Milan, VOLKOVÁ, Lenka a KUDRNOVÁ, Elena., 2011 Čekanka obecná (Cichorium Intybus L.) v krmné směsi rostoucích králíků: vliv na užitkovost, fermentační aktivitu slepého střeva a stravitelnost diet. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 65-69. ISSN 2011
STANĚK, Stanislav a DOLEŽAL, Oldřich. Čím podestýlat v boxových stájích pro dojnice?. Náš chov, 2011, roč. 71(9), s. 22-23. ISSN . 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGROMONT, VIMPERK S.R.O.. Dávkovací vozík na krmné mléko nebo mléčnou krmnou směs s ohřevem. Autoři: STANĚK, Stanislav a KORDÍK, Josef.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/01/2011/12111. 2011-10-19. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGROMONT, VIMPERK S.R.O.. Dávkovací vozík na krmné mléko nebo mléčnou krmnou směs s ohřevem a pasterizací. Autoři: STANĚK, Stanislav a KORDÍK, Josef.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/01/2011/12112. 2011-10-21. 2011
PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin. Developments in Pig Carcass Classification in the Czech Republic. Research in Pig Breeding, 2011, roč. 5(2), s. 25-28. ISSN 1802-7547. 2011
SALES, James a KOUKOLOVÁ, Veronika. Dietary vitamin E and lipid and color stability of beef and pork: Modeling of relationships. Journal of Animal Science, 2011, 89, 2836-2848. ISSN 0021-8812. 2011
TITTL, K., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2011 Does biosecurity have any influence on the health and profitability in pig farm?. In XVth ISAH Congress 2011. Vienna: International Society for Animal Hygiene, s. 693-695. ISSN 978-80-263-0009-0 2011
PINC, L., BARTOŠ, Luděk RESLOVÁ, A. a KOTRBA, Radim. Dogs Discriminate Identical Twins. Plos One, 2011, 6, e20704. ISSN 1932-6203. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Drbadlo s pružinou. Autoři: KALÍŠEK, Jan, KUNC, Petr a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22962 U1. 2011-11-21. 2011
VOLEK, Zdeněk a MAROUNEK, Milan. Dried Chicory Root (Cichorium Intybus L.) as a Natural Fructan Source in Rabbit Diet: Effects on Growth Performance, Digestion and Caecal and Carcass Traits. World Rabbit Science, 2011, 19, 143-150. ISSN 1257-5011. 2011
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a MILERSKI, Michal. Economic weights of production and functional traits for Merinolandschaf, Romney, Romanov and Sumavska sheep in the Czech Republic. Small Ruminant Research, 2011, 99, 25-33. ISSN 0921-4488. 2011
STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ZINK, Vojtěch., 2011 Efekt rozdělování skupin vykrmovaných býků plemene českého červenostrakatého skotu v celoroštových stájích na intenzitu růstu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha: Česká bioklimatologická společnost, s. 97-100. ISSN 2011
MOLATOVÁ, Zuzana, SKŘIVANOVÁ, Eva, BARE, J., HOUF, K., BRUGGEMAN, G. a MAROUNEK, Milan. Effect of coated and non-coated fatty acid supplementation on broiler chickens experimentally infected with Campylobacter jejuni. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2011, 95, 701-706. ISSN 0931-2439. 2011
MAROUNEK, Milan, SKŘIVANOVÁ, Eva, KALACHNYUK, L. G. a KALACHNYUK. G. I. Effect of dietary selenium on selenium content nad antioxidant status of tissues veal calves. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, 2011, roč. 13(4), s. 260-265. ISSN . 2011
KUŽMOVÁ, Eva, BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim a BUBENÍK, G.A. Effect of Different Factors on Proliferation of Antler Cells, Cultured In Vitro. Plos One, 2011, 6, e18053. ISSN 1932-6203. 2011
VOLEK, Zdeněk a MAROUNEK, Milan. Effect of feeding growing-fattening rabbits a diet supplemented with whole white lupin (Lupinus albus cv Amiga) seeds on fatty acid composition and indexes related to human health in hind leg meat and. Meat Science, 2011, 87, 40-45. ISSN 0309-1740. 2011
KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a JIROUTOVÁ, Pavlína., 2011 Effect of full spectrum lighting on performance of fattening poultry. In XVth ISAH Congress 2011. Proceedings Volume I. Vienna: International Society for Animal Hygiene, s. 115-116. ISSN 2011
KOMÁRKOVÁ, Martina, BARTOŠOVÁ, Jitka a DUBCOVÁ, Jana. Effect of mares´dominance rank on suckling behaviour in the loose. Applied Animal Behaviour Science, 2011, 133, 54-59. ISSN 0168-1591. 2011
SALES, J.ames a JANČÍK, Filip. Effects of dietary chromium supplementation on performance, carcass characteristics, and meat quality of growing-finishing swine: A meta-analysis. Journal of Animal Science, 2011, 89, 4054-4064. ISSN 0021-8812. 2011
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, OPLETAL, L., MACÁKOVÁ, K., LUSTYKOVÁ, Alena, ROZKOT, Miroslav a LIPENSKÝ, Jan. Effects of Herbal Preparation on Libido and Semen Quality in Boars. Reproduction in Domestic Animals, 2011, 46, 573-578. ISSN 0936-6768. 2011
SALES, James. Effects of Saccharomyces cerevisiae supplementation on ruminal parameters, nutrient digestibility and growth in sheep: A meta-analysis. Small Ruminant Research, 2011, 100, 19-29. ISSN 0921-4488. 2011
ŠPINKA, Marek a WEMELSFELDER, Francoise. Environmental Challenge and Animal Agency. In Animal Welfare. Wallingford: CAB International, 2011, s. 27-43. ISBN 978-1845936594. 2011
ŠÁROVÁ, Radka, STĚHULOVÁ, Ilona, KRATINOVÁ, Petra, FIRLA, Pavel a ŠPINKA, Marek. Farm managers underestimate lameness prevalence in Czech dairy herds. Animal Welfare, 2011, 20, 201-204. ISSN 0962-7286. 2011
LAGUTINA, I., ZAKHARTCHENKO, V., FULKOVÁ, Helena, COLLEONI, S., WOLF, E., FULKA, Josef Jr., LAZZARI, G. a GALLI, C. Formation of nucleoli in interspecies nuclear transfer embryos derived from bovine, porcine, and rabbit oocytes and nuclear donor cells of various species. Reproduction, 2011, 141, 453-465. ISSN 1470-1626. 2011
PLUHÁČEK, Jan, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. Further evidence for sex differences in suckling behaviour of captive plains zebra foals. Acta Ethologica, 2011, 14, 91-95. ISSN 0873-9749. 2011
VOSTRÝ, Luboš, PŘIBYL, J.osef MACH, K. a MAJZLÍK, Ivan. Genetic parameters estimation and breeding values prediction for linear described traits in the Old Kladruber horse. Journal of Animal and Feed Sciences, 2011, 20, 338-349. ISSN 1230-1388. 2011
ZINK, Vojtěch, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a LASSEN, J. Genetic parameters for female fertility, locomotion, body condition score, and linear type traits in Czech Holstein cattle. Journal of Dairy Science, 2011, 94, 5176-5182. ISSN 0022-0302. 2011
ZAVADILOVÁ, Ludmila, WOLF, Jochen, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, NĚMCOVÁ, Eva a JAMROZIK, J. Genetic parameters for somatic cell score in the first three lactations of Czech Holstein and Fleckvieh breeds using a random regression model. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 251-260. ISSN 1212-1819. 2011
SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, DLOUHÁ, Gabriela, BUBANCOVÁ, Ivana a SKŘIVANOVÁ, Věra. High dietary concentrations of methionine reduce the selenium content, glutathione peroxidase activity and oxidative stability of chicken meat. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 398-405. ISSN 1212-1819. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hybridizační sonda a primery pro detekci exprese prasečího kalcineurinu A. Autoři: KOTT, Tomáš, KOTTOVÁ, Blanka, PETR, Jaroslav a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22718 U1. 2011-09-19. 2011
SKŘIVANOVÁ, Eva, MOLATOVÁ, Zuzana, MATĚNOVÁ, Michaela, HOUF, Kurt a MAROUNEK, Milan. Inhibitory effect of organic acids on arcobacters in culture and their use for control of Arcobacter butzleri on chicken skin. International Journal of Food Microbiology, 2011, 144, 367-371. ISSN 0168-1605. 2011
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2011 International seminar Production of maize silage and analyse of its nutrition value. In Uspořádání semináře 15.2.2011. Pohořelice, Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2011
JIANG, Yan, KELLY, Richard, PETERS Amy, FULKOVÁ, Helena, DICKINSON, Adam, MITSCHELL, Daniel A. a JOHN, J.C.St. Interspecies somatic cell nuclear transfer is dependent on compatible mitochondrial DNA and reprogramming factors. PLoS One, 2011, 6, e14805. ISSN 1932-6203. 2011
VOSTRÝ, Luboš, KRACÍKOVÁ, O., HOFMANOVÁ, B., CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš a PŘIBYL, Josef. Intra-line and inter-line genetic diversity in sire lines of the Old Kladruber horse based on microsatellite analysis of DNA. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 163-175. ISSN 1212-1819. 2011
KVAPILÍK, Jindřich a VACEK, Mojmír. Jaké jsou možnosti zlepšení ekonomiky výroby mléka. Náš chov, 2011, roč. 71(1), s. 21-24. ISSN 0027-8068. 2011
FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, v.v.i. PRAHA, ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Komora pro parazitologické vyšetření prachu. Autoři: LYTVYNETS, Andriy, LACHOUT, Josef, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23061 U1. 2011-12-12. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Korekce nadměrného obsahu fosforu v krmných směsích pro slepice v ČR. Autoři: SKŘIVAN, Miloš a MAROUNEK, Milan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-078-9. 2011-08-22. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kotec pro doléčování prasat. Autoři: DANĚK, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22991 U1. 2011-11-28. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmný doplněk pro slepice na základě vápence. Autoři: SKŘIVAN, Miloš.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22724 U1. 2011-09-19. 2011
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Lapák hmyzu s atraktantem z přírodního substrátu. Autoři: BARTÁK, Miroslav, KUBÍK, Štěpán, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22276 U1. 2011-05-26. 2011
VESELÁ, Zdeňka, VOSTRÝ, Luboš a ŠAFUS, Petr. Linear and linear-threshold model for genetic parameters for SEUROP carcass traits in Czech beef cattle. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 414-426. ISSN 1212-1819. 2011
VOLEK, Zdeněk, VOLKOVÁ, Lenka, MAROUNEK, Milan a KUDRNOVÁ, Elena., 2011 Lupina bílá (lupinus Albus, odrůda Amiga) v krmné směsi laktujících samic a králíčat před odstavením: vliv na složení a produkci mléka, růst a zdravotní stav. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 54-64. ISSN 2011
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a NOVÁK, L., 2011 Má analýza chovného prostředí pro farmáře význam?. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN 2011
VASDAL, G., OSTENSEN, I., MELIŠOVÁ, Michala, BOZDĚCHOVÁ, Barbora, ILLMANNOVÁ, Gudrun a ANDERSEN, I. L. Management routines at the time of farrowing-effects on teat success and postnatal piglet mortality from loose housed sows. Livestock Science, 2011, 136, 225-231. ISSN 1871-1413. 2011
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metoda stanovení nákladů na chov plemen koní zařazených do genetických zdrojů (Bioekonomický model chovu koní). Autoři: STAROSTOVÁ, Lucie, STAROSTA, Filip, FIEDLER, Jaromír a NAVRÁTIL, Jan.. Česká republika. Certifikovaná metodika 17250/GZ/0111. 2011-12-20. 2011
ŠPINKA, Marek, ILLMANNOVÁ, Gudrun, HAMAN, Jiří, ŠIMEČEK, Petr a ŠILEROVÁ, Jitka. Milk ejection solicitations and non-nutritive nursings: an honest signaling system of need in domestic pigs?. Behavioral Ecology and Sociobiology, 2011, 65, 1447-1457. ISSN 0340-5443. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGROMONT, VIMPERK S.R.O.. Napajedlo pro skot s centrálním ohřevem vody. Autoři: STANĚK, Stanislav a KORDÍK, Josef.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/0. 2011-11-09. 2011
TICHOVSKÁ, H., PETR, Jaroslav, CHMELÍKOVÁ, Eva, SEDMÍKOVÁ, M., TŮMOVÁ, Lenka, KREJČOVÁ, M., DOERFLEROVÁ, A., a RAJMON, Radko. Nitric oxide and meiotic competence of porcine oocytes. Animal, 2011, 9, 1398-1405. ISSN 1751-7311. 2011
DOLEŽAL, Oldřich a STANĚK, Stanislav. Nízkonákladové ustájení skotu. Náš chov, 2011, roč. 71(9), s. 56-59. ISSN . 2011
KYOGOKU, H., OGUSHI, S., MIYANO, T. a FULKA, Josef Jr. Nucleoli from growing oocytes inhibit the maturation of enucleolated, full-grown oocytes in the pig. Molecular Reproduction and Development, 2011, 78, 426-435. ISSN 1040-452X. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad složení jatečné partie bok u prasat. Autoři: VALIŠ, Libor, PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-080-2. 2011-05-17. 2011
KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, E., JANČÍK, Filip, ČERMÁK, B., HNISOVÁ, J., LÁD, F. a HOMOLKA, Petr. Ovlivnění fermentačních procesů jetelových siláží mořskou řasou v praxi. Krmivářství, 2011, roč. 15(6), s. 12-15. ISSN 1212-9992. 2011
KUBÁT, Václav, PETRÁŠKOVÁ, E., JANČÍK, Filip, ČERMÁK, B., HAISOVÁ, J., HOMOLKA, Petr a LÁD, F., 2011 Ovlivnění fermentačních procesů jetelových siláží přípravkem Biopolym. In Jak dál ve výuce Výživa a krmení zvířat. Praha: ČZU, s. 131-137. ISSN 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Podstavec pod balíky sena a slámy. Autoři: LOUČKA, Radko.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21680 U1. 2011-01-31. 2011
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a VOKŘÁLOVÁ, J. Pohoda krav rozhoduje o zisku. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 60-62. ISSN . 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pomnožovací médium pro kultivaci termotolerantních druhů Campylobacter sp.. Autoři: SKŘIVANOVÁ, E.va MOLATOVÁ, Zuzana a MAROUNEK, Milan.. Česká republika. Patentový spis CZ 302386 B6. 2011-04-27. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pooperační klec pro miniaturní prasata. Autoři: DANĚK, Petr a SEIFERT, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22990 U1. 2011-11-28. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pooperační klec pro pokusy na prasatech. Autoři: DANĚK, Petr a SEIFERT, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22992 U1. 2011-11-28. 2011
VOSTRÝ, Luboš, ČAPKOVÁ, Z., PŘIBYL, Josef, HOFMANOVÁ, B., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana a MACH, K. Population structure of Czech cold-blooded breeds of horses. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding , 2011, 54, 1-9. ISSN 0003-9438. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Použití aktivátorů draslíkových kanálů závislých na ATP pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: PETR, Jaroslav, RAJMON, Radko, TŮMOVÁ, Lenka, ČTRNÁCTÁ, Anadrea, KREJČOVÁ, Tereza, CHMELÍKOVÁ, Eva a JÍLEK, František.. Česká republika. Patentový spis CZ 302925 B6. 2011-12-09. 2011
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Použití inhibitorů vápníkových kanálů typu L pro přípravu kultivačního média na prodloužení životnosti savčích oocytů in vitro. Autoři: RAJMON, Radko, PETR, Jaroslav, TŮMOVÁ, Lenka, ČTRNÁCTÁ, Andrea, KREJČOVÁ, Tereza, CHMELÍKOVÁ, Eva a JÍLEK, František.. Česká republika. Patentový spis CZ 302912 B6. 2011-12-07. 2011
TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Predikční rovnice bachorové stravitelnosti dusíkatých látek. Krmivářství, 2011, roč. 15(6), s. 10-12. ISSN 1212-9992. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Preparation of the Formaurindicarboxylic Acid Base and its Derivations and Use. Autoři: KLEIN, Pavel.. USA. Patentový spis US 8,053,475 B2. 2011-11-08. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Preparation of the Formaurindicarboxylic Acid Base and its Derivations and Use. Autoři: KLEIN, Pavel.. USA. Patentový spis US 8,030,353 B2. 2011-10-04. 2011
FULKOVÁ, Helena, HIROSE, Michiko, INOUE, Kimiko, OGONUKI, Narumi, WAKISAKA, Noriko, MATOBA, Shogo, OGURA, Atsuo, MOŠKO, Tibor, KOTT, Tomáš a FULKA, Josef Jr. Production of mouse embryonic stem cell lines from maturing oocytes by direct conversion of meiosis into mitosis. Stem Cells, 2011, 29, 517-527. ISSN 1066-5099. 2011
KVAPILÍK, Jindřich. Produkce, ceny a možnosti zlepšení výsledků chovu prasat. Náš chov, 2011, roč. 71(11), s. 33-36. ISSN 0027-8068. 2011
BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, PLUHÁČEK, Jan a ŠINDELÁŘOVÁ, J. Promiscuous behaviour disrupts pregnancy block in domestic horse mares. Behavioral Ecology and Sociobiology, 2011, 65, 1567-1572. ISSN 0340-5443. 2011
DOLEŽAL, Oldřich a STANĚK, Stanislav. První hodina novorozeného telete po komplikovaném porodu. Náš chov, 2011, roč. 71(8), s. 66-68. ISSN . 2011
TYROLOVÁ, Yvona. Přehled konzervantů do siláží na českém trhu v roce 2011. Krmivářství, 2011, roč. 15(2), s. P1-P10. ISSN . 2011
BARTOŠ, Luděk a BUBENÍK, G.A. Relationships between rank-related behaviour, antler cycle timing and antler growth in deer: behavioural aspects. Animal Production Science , 2011, 51, 303-310. ISSN 1836-5787. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sonda a primer pro detekci genetického polymorfismu ovčího booroola genu. Autoři: CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT, Tomáš, MILERSKI, Michal a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 22831 U1. 2011-10-24. 2011
DUCHÁČEK, J., PŘIBYL, Josef, STÁDNÍK, Luděk, VOSTRÝ, Luboš, BERAN, J. a ŠTOLC, Ladislav. Stability of Aberdeen Angus breeding values in the Czech Republic from 1997 to 2007. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 509-520. ISSN 1212-1819. 2011
DOLEŽAL, Oldřich a STANĚK, Stanislav. Starterová výživa - víme jak, kdy a proč?. Krmivářství, 2011, roč. 15(3), s. 9-12. ISSN . 2011
TOMÁNKOVÁ, Olga Stravitelnost škrobu siláží kukuřice v bachoru – in vitro. Náš chov, 2011, roč. 71(3), s. 48-51. ISSN 0027-8068. 2011
MAREŠ, V. a MILERSKI, Michal. Šlechtění ovcí v České republice. Náš chov, 2011, roč. 71(1), s. 68-70. ISSN . 2011
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a CZERNEKOVÁ, Vladimíra. Technical note: A novel method for routine genotyping of the G allele of β-casein (CSN2) and T allele of κ-casein (CSN3) in a sheep population using LightCycler. Journal of Animal Science, 2011, 89, 3843-3845. ISSN 0021-8812. 2011
BUBANCOVÁ, Ivana a SKŘIVAN, Miloš., 2011 The effect of dietary lycopene and α-tocopheryl acetate supplements on growth traits and quality of meat in broilers. In XIV European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products, XX European Symposium on the Quality of Poultry Meat. Leipzig: Worlds Poultry Science Journal, s. Supplement - CD. ISSN 2011
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, BUBANCOVÁ, Ivana, VÍT, Tomáš a SKŘIVAN, Miloš. The effect of lycopene and vitamin E on the growth performance, quality and oxidative stability of chicken leg meat. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 536-543. ISSN 1212-1819. 2011
CHALOUPKOVÁ, Helena, ILLMANNOVÁ, Gudrun, NEUHAUSEROVÁ, Kristýna, ŠIMEČKOVÁ, Marie a KRATINOVÁ, Petra. The effect of nesting material on the nest-building and maternal behavior of domestic sows and piglet production. Journal of Animal Science, 2011, 89, 531-537. ISSN 0021-8812. 2011
TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena. The effects of wilting and biological and chemical additives on the fermentation process in field pea silage. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 427-432. ISSN 1212-1819. 2011
DANĚK, Petr VÁCLAVKOVÁ, E.va a ROZKOT, Miroslav. The Impact of Floor in Farrowing Pens on Limb Injury in Piglets. Research in Pig Breeding, 2011, roč. 5(2), s. 55-57. ISSN 1802-7547. 2011
FULKA, Josef Jr., LANGEROVÁ, Alena, LOI, P., MARTÍNKOVÁ, Stanislava a FULKOVÁ, Helena. Transplantation of nucleoli into human zygotes: not as simple as expected?. Journal of Assisted Reproduction and Genetics, 2011, 28, 385-389. ISSN 1058-0468. 2011
WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a KRUPA, Emil., 2011 User's Manual for the Program Package ECOWEIGHT (C Programs for Calculating Economic Weights in Livestock), Version 5.1.1. Part 1: Programs EWBC (Version 2.2.1) and EWDC (Version 2.1.2) for Cattle. In ECOWEIGHT Version 5.1.1. Part 1: Programs EWBC (Version 2.2.1) and EWDC (Version 2.1.2) for Cattle. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. CD. ISSN 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGROMONT, VIMPERK S.R.O.. Velkoobjemové napajedlo pro skot s temperací a spádovaným dnem. Autoři: STANĚK, Stanislav a KORDÍK, Josef.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV/0. 2011-11-09. 2011
NAKAGAWA, Shoma, MAEDOMARI, N., KIKUCHI, K., NAGAI, T., MIYANO, T., FULKA, Josef Jr. a MANABE, N. Vitrification of fully grown and growing porcine oocytes using germinal vesicle transfer. Journal of Reproduction and Development, 2011, 57, 335-341. ISSN 0916-8818. 2011
KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a NĚMEČKOVÁ, D., 2011 Vliv konstrukčního řešení ustájovacích prostor pro telata na mikroklimatické podmínky chovného prostředí. In Vidiecké stavby 2011. Nitra: SPU, s. 58-61. ISSN 2011
BUBANCOVÁ, Ivana a STRAKOVÁ, E., 2011 Vliv lykopenu a vitaminu E na růst, kvalitu a oxidativní stabilitu stehenního svalstva brojlerových kuřat. In XIII, konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. Brno: VFU, s. 84-86. ISSN 2011
SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a BUBANCOVÁ, Ivana., 2011 Vliv přídavku vitaminu C a selenu na kvalitu kuřecího masa. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků. Praha: ČZU, VÚŽV v.v.i., s. 24-28. ISSN 2011
KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a JIROUTOVÁ, Pavlína., 2011 Vliv užití plnospektrálního světla ve výkrmových halách brojlerů. In Vidiecké stavby 2011. Nitra: SPU, s. 55-57. ISSN 2011
ŠEFROVÁ, Jaroslava, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a MATĚJÍČKOVÁ, Jitka. Vliv věku jalovic při zařazení do reprodukce na následnou užitkovost. Náš chov, 2011, roč. 71(2), s. 18-20. ISSN 0027-8068. 2011
BLAŽKOVÁ, Kateřina a ČERMÁKOVÁ, Jana., 2011 Vliv zkrmování lupiny bílé na mléčnou užitkovost. In Jak dál ve výuce Výživa a krmení zvířat. Praha: ČZU, s. 112-118. ISSN 2011
STANĚK, Stanislav, DOLEŽAL, Oldřich a ŠTOLC, Ladislav. Výpočet efektivní dávky mleziva pro telata. Náš chov, 2011, roč. 71(8), s. 72-74. ISSN 0027-8068. 2011
TYROLOVÁ, Yvona a MAROUNEK, Milan., 2011 Význam výživy hospodářských zvířat pro kvalitu a bezpečnost živočišných produktů. In Uspořádání konference 20.5.2011. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. . ISSN 2011
LOUČKA, Radko. Změny dusíkatých látek zavadáním a silážováním vojtěšky. Náš chov, 2011, roč. 71(3), s. 54-55. ISSN 0027-8068. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsob selektivní amplifikace fragmentu mitochondriální DNA u koní. Autoři: CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KOTT. Tomáš a KYSELOVÁ, Jitka.. Česká republika. Patentový spis CZ 302372 B6. 2011-01-05. 2011
LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2010 14th International Symposium Forage Conservation. In Uspořádání symposia 17.3.2010 Brno. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2010
WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. A Model for the Genetic Evaluation of Number of Clinical Mastitis Cases per Lactation in Czech Holstein Cows. Journal of Dairy Science, 2010, 93, 1193-1204. ISSN 0022-0302. 2010
MILERSKI, Michal. Analýza stavu populace původních valašských ovcí v České republice. Acta fytotechnica et zootechnica, 2010, roč. 13(mimoriadne číslo), s. 93-96. ISSN . 2010
MALÁ, Gabriela., 2010 Analýza tepelné pohody novorozených jehňat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 47-49. ISSN 2010
STANĚK, Stanislav a MALÁ, Gabriela., 2010 Analýza způsobů osvětlení tandemových dojíren. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 77-80. ISSN 2010
SKŘIVANOVÁ, Věra a MAROUNEK, Milan. Antibiotické stimulátory růstu a jejich alternativy. In Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 65-86. ISBN 978-80-246-1801-2. 2010
SKŘIVANOVÁ, Věra a MAROUNEK, Milan. Antibiotické stimulátory růstu a jejich alternativy. In Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 65-86. ISBN 978-80-246-1801-2. 2010
BUREŠ, Daniel, KOTRBA, Radim, BARTOŇ, Luděk a ADAMEC, Tomáš. Antilopa losí - perspektivní druh na talíř českých strávníků?. Maso, 2010, roč. 21(6), s. 42-45. ISSN 1210-4086. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Bachorová degradovatelnost neutrálně detergentní vlákniny a stravitelnost organické hmoty jetele lučního. Autoři: KOUKOLOVÁ, Veronika, KOUKOL, Ondřej, HOMOLKA, Petr a JANČÍK, Filip.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-/0-7403-041-3. 2010-11-09. 2010
MAROUNEK, Milan, VOLEK, Zdeněk, SKŘIVANOVÁ, Eva, TŮMA, Jan. a DUŠKOVÁ, Dagmar. Comparative effect of amidated pectin and psyllium on cholesterol homeostasis in rats. Central European Journal of Biology, 2010, 5, 299-303. ISSN 1895-104X. 2010
ZAHRÁDKOVÁ, Radka, BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel, TESLÍK, Václav a KUDRNA, Václav. Comparison of growth performance and slaughter characteristics of Limousin and Charolais heifers. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 2010, 53, 520-528. ISSN 0003-9438. 2010
KOUKOLOVÁ, Veronika, WEISBJERG, M.R., HOMOLKA, Petr, KOBES, M. a JANČÍK, Filip., 2010 Determination of neutral detergent fibre digestibility with cattle. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 95-98. ISSN 2010
LAGUTINA, I., FULKOVÁ, Helena, BREVINI, T.A.L., ANTONINI, S., BRUNETTI, D., COLLEONI, S., GANDOLFI, F., LAZZARI, G., FULKA, Josef Jr., a GALLI, C. Development, embryonic genome activity and mitochondrial characteristics of bovine-pig inter-family nuclear transfer embryos. Reproduction, 2010, 140, 273-286. ISSN 1470-1626. 2010
VOLEK, Zdeněk a MAROUNEK, Milan., 2010 Dried chicory roots (Cichorium intybus L) as a perspective ingredient for the rabbit diet. In 4. Congreso de Cunicultura de las Américas. Córdoba, Argentina: N, s. neuvedeno. ISSN 2010
ČEŘOVSKÝ, Josef. Důsledky variabilní porodní hmotnosti živě narozených selat. Náš chov, 2010, roč. 70(8), s. 65-67. ISSN 0027-8068. 2010
HOUŠKA, Lubor, WOLFOVÁ, Marie, NAGY, L., CSÖRNYEI, Z. a KOMLÓSI, I. Economic values for traits of pigs in Hungary. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 139-148. ISSN 1212-1819. 2010
KOMLÓSI, I., WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen, FARKAS, B., SZENDREI, Z.a BÉRI, B. Economic weights of production and functional traits for Holstein-Friesian cattle in Hungary. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2010, 127, 143-153. ISSN 0931-2668. 2010
KVAPILÍK, Jindřich a BOUDNÝ, J., 2010 Efektivnost produkce jatečných zvířat a masa v současných podmínkách. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 13-21. ISSN 2010
SALES, James, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Effect of dietary rumen-protected choline on milk production of dairy cows: A meta-analysis. Journal of Dairy Science, 2010, 93, 3746-3754. ISSN 0022-0302. 2010
SKŘIVAN, Miloš, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a SKŘIVANOVÁ, Věra. Effect of different phosphorus levels on the performance and egg quality of laying hens fed wheat- and maize-based diets. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 420-427. ISSN 1212-1819. 2010
MAROUNEK, Milan, VOLEK, Zdeněk, SKŘIVANOVÁ, Eva, TŮMA, Jan a SYNYTSYA, Andriy., 2010 Effect of Palmitoylchitosan on Cholesterol Homeostasis in Rats. In 6th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Praha: Czech Chemical Society, s. 139-140. ISSN 978-80-86238-78-4 2010
MAROUNEK, Milan, VOLEK, Zdeněk, SKŘIVANOVÁ, Eva, a TŮMA, Jan. Effects of amidated pectin alone and combined with cholestyramine on cholesterol homeostasis in rats fed a cholesterol-containing diet. Carbohydrate Polymers, 2010, 80, 989-992. ISSN 0144-8617. 2010
SKŘIVAN, Miloš, DLOUHÁ, Gabriela, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a ČERVINKOVÁ, Kamila. Effects of different levels of dietary supplemental caprylic acid and vitamin E on performance, breast muscle vitamin E and A, and oxidative stability in broilers. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 167-173. ISSN 1212-1819. 2010
SMITAL, Jaroslav a WOLF, Jochen. Estimation of genetic parameters for boar semen traits. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(2), s. 22-25. ISSN 1802-7547. 2010
VOSTRÝ, Luboč, PŘIBYL, Josef, MACH, K., VESELÁ, Zdeňka a MAJZLÍK, Ivan., 2010 Estimation of genetic parameters for growth of beef bulls in the performance-test stations. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 82-85. ISSN 2010
JANKOVSKÁ, I., VADLEJCH. J., SZÁKOVÁ, J., MIHOLOVÁ, D., KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a LANGROVÁ, I. Experimental studies on the lead accumulation in the cestode Monieziaexpansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis aries). Ecotoxicology, 2010, 19, 928-932. ISSN 0963-9292. 2010
PLUHÁČEK, Jan, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka a KOTRBA, Radim. Feeding behaviour affects nursing behaviour in captive plains zebra (Equus burchellii). Applied Animal Behaviour Science, 2010, 128, 97-102. ISSN 0168-1591. 2010
LOUČKA, Radko., 2010 Fractions of protein and fiber of alfalfa. In 14th International Symposium Forage Conservation. Brno: Mendel University, s. 133-135. ISSN 2010
PŘIBYL, Josef, ŘEHOUT, V., ĆÍTEK, J. a PŘIBYLOVÁ, Jana. Genetic evaluation of dairy cattle using a simple heritable genetic ground. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2010, 90, 1765-1773. ISSN 0022-5142. 2010
VESELÁ, Zdeňka. Genetické parametry pro hodnocení JUT systémem SEUROP u masného skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(8), s. 34-35. ISSN 1212-1819. 2010
BARNETOVÁ, Irena a OKADA, K. Genome reprogramming during the first cell cycle in in vitro produced porcine embryos. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 49-57. ISSN 1212-1819. 2010
MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a BOLEČKOVÁ, Jaroslava. Geny mléčných bílkovin a kvalita mléka u českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(2), s. 72-74. ISSN 0027-8068. 2010
ŠÁROVÁ, Radka, ŠPINKA, Marek, PANAMÁ, José a. ŠIMEČEK, Petr. Graded leadership by dominant animals in a herd of female beef cattle on pasture. Animal Behaviour, 2010, 79, 1037-1045. ISSN 0003-3472. 2010
WOLF, Jochen Heritabilities and genetic correlations for litter size and semen traits in Czech Large White and Landrace pigs. Journal of Animal Science, 2010, 88, 2893-2903. ISSN 0021-8812. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Hmotnost jatečně upraveného těla za tepla s plstním sádlem. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika. Právní norma 2010/793/EU. 2010-06-10. 2010
TALLET, Céline, ŠPINKA, Marek, MARUŠČÁKOVÁ, I. a ŠIMEČEK, Petr. Human Perception of Vocalizations of Domestic Piglets and Modulation by Experience With Domestic Pigs (Sus scrofa). Journal of Comparative Psychology, 2010, 124, 81-91. ISSN 0735-7036. 2010
SKŘIVANOVÁ, Eva, WORGAN, H.J., PINLOCHE, E., MAROUNEK, Milan, NEWBOLD, C.J. a McEWAN, N.R. Changes in the bacterial population of the caecum and stomach of the rabbit in response to addition of dietary caprylic acid. Veterinary Microbiology, 2010, 144, 334-339. ISSN 0378-1135. 2010
ČERMÁKOVÁ, Jana, DOLEŽAL, Petr a KUDRNA, Václav., 2010 Improving of an In Vitro Method to Estimate Degradation Rate of Small Particles of Starch. In MENDELNET 2010. Brno: MENDEL UNIV BRNO, FAC AGRONOMY, ZEMEDELSKA 1, BRNO, 613 00, CZECH REPUBLIC, s. 211-221. ISSN 978-80-7375-453-2 2010
VASDAL, G., GLAERUM, M., MELIŠOVÁ, Michala, BOE K.E., BROOM, D.M. a ANDERSEN, I.L. Increasing the piglets´use of the creep area - A battle against biology?. Applied Animal Behaviour Science, 2010, 125, 96-102. ISSN 0168-1591. 2010
SKŘIVAN, Miloš, MAROUNEK, Milan, BUBANCOVÁ, Ivana and PODSEDNÍČEK, Milan. Influence of limestone particle size on performance and egg quality in laying hens aged 24-36 weeks and 56-68 weeks. Animal Feed Science and Technology, 2010, 158, 110-114. ISSN 0377-8401. 2010
MAROUNEK, Milan, SKŘIVAN, Miloš., ROSERO, O. a ROP, O. Intestinal and total tract phytate digestibility and phytase activity in the digestive tract of hens fed a wheat-maize-soyabean diet. Journal of Animal and Feed Sciences, 2010, 19, 430-439. ISSN 1230-1388. 2010
TYROLOVÁ, Yvona. Konzervační přípravky do siláží v r. 2010. Náš chov, 2010, roč. 70(4), s. 66-67. ISSN . 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Konzervanty v silážích. Autoři: TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-071-0. 2010-12-03. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmítko pro hrabavou drůbež mladších věkových kategorií. Autoři: HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20611 U1. 2010-03-08. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná hodnota horských trvalých travních porostů v průběhu vegetační sezóny. Autoři: KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-057-4. 2010-11-09. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk a MAROUNEK, Milan.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21038 U1. 2010-06-28. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro výkrm brojlerových králíků. Autoři: VOLEK, Zdeněk.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21043 U1. 2010-06-28. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Lapák hmyzu. Autoři: BARTÁK, Miroslav, KUBÍK, Štěpán, KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20571 U1. 2010-03-01. 2010
BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Masná užitkovost býků plemene česká červinka. Náš chov, 2010, roč. 70(12), s. 32-33. ISSN 0027-8068. 2010
BARTOŇ, Luděk, BUREŠ, Daniel a KUDRNA, Václav. Meat quality and fatty acid profile of the musculus longissimus lumborum in Czech Fleckvieh, Charolais and Charolais × Czech Fleckvieh bulls fed different types of silages. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 479-487. ISSN 1212-1819. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika výpočtu souhrnného selekčního indexu pro býky holštýnského skotu. Autoři: ŠAFUS, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-064-2. 2011-01-26. 2010
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i.. Mikrobiální kontaminace vajec z klecového a podestýlkového chovu. Autoři: TŮMOVÁ, Eva, ENGLMAIEROVÁ, Michaela, LEDVINKA, Zdeněk a DLOUHÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-213-2107-6. 2010-10-20. 2010
KUBEŠOVÁ, Marta, ZINK, Vojtěch a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Milk urea concentration as a predictor of reproductive performance in dairy cows?. Výzkum v chovu skotu, 2010, roč. 52(4), s. 30-41. ISSN 0139-7265. 2010
VACEK, Mojmír., 2010 Moderní postupy při řízení farmy dojnic. In Farmářský den ve Velké Chyšce. Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 10-15. ISSN 2010
PLUHÁČEK, Jan, BARTOŠ, Luděk a BARTOŠOVÁ, Jitka. Mother-offspring conflict in captive plains zebra (Equus burchellii): Suckling bout duration. Applied Animal Behaviour Science, 2010, 122, 127-132. ISSN 0168-1591. 2010
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Možnosti šlechtění na odolnost krav proti mastitidě. Náš chov, 2010, roč. 70(5), s. 27-30. ISSN 0027-8068. 2010
KUDRNA, Václav, KOUCKÝ, Milan, ČERMÁKOVÁ, Jana a BLAŽKOVÁ, Kateřina., 2010 Náhrada sójového extrahovaného šrotu lupinou bílou ve výkrmu prasat. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 136-139. ISSN 2010
KUDRNA, Václav., 2010 Nové zkušenosti ve výživě dojnic. In Farmářský den ve Velké Chyšce. Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 5-9. ISSN 2010
FULKOVÁ, Helena a FULKA, Josef Jr. Nucleolar transplantation in oocytes and zygotes: challenges for further research. Molecular Human Reproduction, 2010, 16, 63-67. ISSN 1360-9947. 2010
KOUKOLOVÁ, Veronika, HOMOLKA, Petr, KOUKOL, O. a JANČÍK, Filip. Nutritive value of Trifolium pratense L. for ruminants estimated from in situ ruminal degradation of neutral detergent fibre and in vivo digestibility of organic matter and energy. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 372-381. ISSN 1212-1819. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Obchodní úprava jatečného těla prasat s plstí. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VALIŠ, Libor a VÍTEK, Martin.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-062-8. 2010-09-17. 2010
OKROUHLÁ, M., CHARVÁTOVÁ, V., ENGLMAIEROVÁ, Michaela a TOUŠOVÁ, R. Obsah mastných kyselin ve vybraných živočišných produktech. Potravinářská revue, 2010, roč. 2010(2), s. 64-67. ISSN . 2010
PŘIBYL, Josef, PŘIBYLOVÁ, Jana a WERNER, M. Očekávaný přínos zahraničních býků v domácím šlechtění dojeného skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 56-59. ISSN 0027-8068. 2010
TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Odhad degradace dusíkatých látek v bílkovinných doplňcích pro skot. Krmivářství, 2010, roč. 14(1), s. 25-26. ISSN 1212-9992. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad hmotnosti jatečných prasat při ukončení výkrmu. Autoři: VÍTEK, Martin, PULKRÁBEK, Jan, VALIŠ, Libor a DAVID, Libor.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-074-1. 2010-12-02. 2010
CHARVÁTOVÁ, V., TŮMOVÁ, Eva a ENGLMAIEROVÁ, Michaela. Penetrace mikroorganismů do vejce I. Veterinářství, 2010, roč. 60(4), s. 211-212. ISSN 0506-8231. 2010
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, TŮMOVÁ, Eva a CHARVÁTOVÁ, V. Penetrace mikroorganismů do vejce II. Veterinářství, 2010, roč. 60(4), s. 213-215. ISSN 0506-8231. 2010
PULKRÁBEK, Jan, DAVID, Libor, VÍTEK, Martin a VALIŠ, Libor. Pig carcass presentation with flare fat in Czech Republic. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(2), s. 13-16. ISSN 1802-7547. 2010
ŠILEROVÁ, Jitka, ŠPINKA, Marek, ŠÁROVÁ, Radka a ALGERS, B. Playing and fighting by piglets around weaning on farms, employing individual or group housing of lactating sows. Applied Animal Behaviour Science, 2010, 124, 83-89. ISSN 0168-1591. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Podlahový rošt pro hrabavou drůbež mladších věkových kategorií. Autoři: HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20798 U1. 2010-04-19. 2010
ROZKOT, Miroslav, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena a LIPENSKÝ, Jan. Pohnutá historie a současnost přeštického černostrakatého prasete. Náš chov, 2010, roč. 70(9), s. 14-16. ISSN 0027-8068. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pomnožovací médium pro kultivaci termotolerantních druhů Campylobacter sp.. Autoři: SKŘIVANOVÁ, Eva, MOLATOVÁ, Zuzana a MAROUNEK, Milan.. Česká republika. Užitný vzor CZ 302386 U1. 2010-09-29. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Pomůcka pro záchyt vajíček oxyurid. Autoři: LYTVYNETS, A., LACHOUT, J., LANGROVÁ, I., VADLEJCH, J., KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a JIROUTOVÁ, Pavlína.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20563 U1. 2010-02-22. 2010
BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk., 2010 Porovnání jatečné hodnoty býků plemen česká červnika a české strakaté. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 79-81. ISSN 2010
HYÁNKOVÁ, Ludmila a SZEBESTOVÁ, Z. Prediction of body composition by total body electrical conductivity technique is affected by fat reserves of Japanese quail. Poultry Science, 2010, 89, 2506-2513. ISSN 0032-5791. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Predikce parametrů charakterizujících bachorovou degradaci sušiny u travních siláží. Autoři: JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-054-3. 2010-07-21. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradací v bachoru přežvýkavců kombinovanou metodou. Autoři: TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-063-5. 2010-12-09. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Primery pro stanovení alelických variant kappa kaseinu a beta laktoglobulinu u skotu. Autoři: KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a CZERNEKOVÁ, Vladimíra.. Česká republika. Užitný vzor CZ 21362 U1. 2010-10-11. 2010
KVAPILÍK, Jindřich. Produkce a ceny jatečného skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 28-30. ISSN 0027-8068. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prostředek pro prevenci a potlačování kokcidióz. Autoři: KLEIN, Pavel.. Česká republika. Patentový spis CZ 301561 B6. 2010-03-08. 2010
BARTOŠ, Luděk, SCHAMS, D., BUBENÍK, G.A., KOTRBA, Radim a TOMÁNEK, Milan. Relationship between rank and plasma testosterone and cortisol in red deer males (Cervus elaphus). Physiology & Behavior, 2010, 101, 628-634. ISSN 0031-9384. 2010
ROZKOT, Miroslav., 2010 Research in Pig Breeding. In Uspořádání workshopu 7.9.2010. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN 2010
DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a KOSOVÁ, Martina., 2010 Rozdílný vliv troposférického ozónu na užitkovost dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 23-25. ISSN 2010
JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Ruminal degradability of dry matter and neutral detergent fibre of grasses. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 359-371. ISSN 1212-1819. 2010
STANĚK, Stanislav a MALÁ, Gabriela., 2010 Řízené osvětlení ve stáji pro dojnice - hodnocení a možné problémy. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2010. Brno: ČHMU, s. 73-76. ISSN 2010
HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip., 2010 Selection for Shape of Growth Curve and Female Reproduction Traits. In XIIIth European Poultry Conference, World´s Poultry Science Journal, Supplement. Nouzilly, France: World´s Poultry Science Association, s. CD. ISSN 1743-4777 2010
SKŘIVAN, Miloš, BUBANCOVÁ, Ivana, MAROUNEK, Milan a DLOUHÁ, Gabriela. Selenium and α-tocopherol content in eggs produced by hens that were fed diets supplemented with selenomethionine, sodium selenite and vitamin E. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 388-397. ISSN 1212-1819. 2010
ŠAFUS, Petr. Souhrnný selekční index pro býky holštýnského skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 60-61. ISSN 0027-8068. 2010
MILERSKI, Michal., 2010 Stav šlechtění ovcí na masnou užitkovost v České republice. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 45-52. ISSN 2010
PLUHÁČEK, Jan, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. Suckling behavior in captive plains zebra (Equus burchellii): Sex differences in foal behavior. Journal of Animal Science, 2010, 88, 131-136. ISSN 0021-8812. 2010
MOLATOVÁ, Zuzana, SKŘIVANOVÁ, Eva, MACIAS, B., McEWAN, N.R., BŘEZINA, P. a MAROUNEK, Milan. Susceptibility of Campylobacter jejuni to Organic Acids and Monoacylglycerols. Folia Microbiologica, 2010, 55, 215-220. ISSN 0015-5632. 2010
HEINDL, J., LEDVINKA, Z., ENGLMAIEROVÁ, Michaela, ZITA, L. a TŮMOVÁ, Eva. The effect of dietary selenium sources and levels on performance, selenium content in muscle and glutathione peroxidase activity in broiler chickens. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 572-578. ISSN 1212-1819. 2010
ENGLMAIEROVÁ, Michaela, TŮMOVÁ, Eva a CHARVÁTOVÁ, V., 2010 The effect of short-term and long-term storage on quality of eggs from different housings systems. In XIIIth European Poultry Conference, World´s Poultry Science Journal, Supplement. Nouzilly, France: World´s Poultry Science Association, s. CD. ISSN 1743-4777 2010
NOVÁK, Pavel, BROUČEK, J., VOKŘÁLOVÁ, J.. MALÁ, Gabriela a ILLEK, Josef., 2010 The Influence of high ambient temperatures on milk production of Holstein dairy cows. In Xith Middle European Buiatrics Congress, Veterinářství. Brno: University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, s. 179-183. ISSN 2010
VALIŠ, Libor, VÍTEK, Martin, DAVID, Libor a PULKRÁBEK, Jan. The tissue composition of belly with bones as affected by carcass weight of gilts and barrows. Research in Pig Breeding, 2010, roč. 4(2), s. 37-41. ISSN 1802-7547. 2010
SKŘIVAN, Miloš, SKŘIVANOVÁ, Věra, DLOUHÁ, Gabriela, BRÁNYIKOVÁ, I., ZACHLEDER, V. a VÍTOVÁ, M. The use of selenium-enriched alga Scenedesmus quadricauda in a chicken diet. Czech Journal of Animal Science, 2010, 55, 565-571. ISSN 1212-1819. 2010
VADLEJCH, J., KNÍŽKOVÁ, Ivana, MAKOVCOVÁ, K., KUNC, Petr, JANKOVSKÁ, I., JANDA, K., BORKOVCOVÁ, M. a LANGROVÁ, I. Thermal profile of rabbits infected with Eimeria intestinalis. Veterinary Parasitology, 2010, 171, 343-345. ISSN 0304-4017. 2010
BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim a PINTÍŘ, J. Ungulates and their management in the Czech Republic. In European Ungulates and their Management in the 21th Century. United Kingdom: Cambridge University Press, 2010, s. 243-262. ISBN 978-0-521-76061-4. 2010
KUDRNA, Václav, ČERMÁKOVÁ, Jana a BLAŽKOVÁ, Kateřina., 2010 Uplatnění semene bílé lupiny ve výživě dojnic. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 54-57. ISSN 2010
WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie., 2010 User´s manual for the program package ECOWEIGHT (C programs for calculating economic weights in Livestock), Version 5.0.2. Part 3B: Program GFSH for Gene Flow in Sheep, Version 1.0.2. In ECOWEIGHT Version 5.0.2. Part 3A: Program GFSH for Gene Flow in Sheep, Version 1.0.2. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. CD. ISSN 2010
WOLF, Jochen, WOLFOVÁ, Marie, KRUPOVÁ, Zuzana a KRUPA, Emil., 2010 User´sManual for the Program Package ECOWEIGHT (C Program for Calculating Economic Weights in Livestock), Version 5.0.2. Part 3A: Program EWSH2 for Sheep, Version 1.0.2. In ECOWEIGHT Version 5.0.2. Part 3A: Program EWSH2 for sheep, Version 1.0.2. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. CD. ISSN 2010
JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika a HOMOLKA, Petr. Vliv délky skladování na bachorovou degradovatelnost travních siláží. Krmivářství, 2010, roč. 14(1), s. 27-29. ISSN 1212-9992. 2010
SKŘIVAN, Miloš a BUBANCOVÁ, Ivana., 2010 Vliv anorganického a organického zdroje selenu v kombinaci s odstupňovaným přídavkem vitaminu E na obsah selenu, vitamínů E a A a cholesterolu ve vejcích. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. CD 57-60. ISSN 2010
CHARVÁTOVÁ, V., OKROUHLÁ, M., ENGLMAIEROVÁ, Michaela a TŮMOVÁ, Eva. Vliv genotypu a ustájení na složení mastných kyselin ve vaječném žloutku. Náš chov, 2010, roč. 70(7), s. 48-50. ISSN 0027-8068. 2010
HOUŠKA, Lubor. Vliv intenzity vyřazování prasnic na strukturu a ekonomiku stáda prasnic v užitkovém chovu. Náš chov, 2010, roč. 70(5), s. 60-62. ISSN 0027-8068. 2010
HEINDL, J., LEDVINKA, Z., ZITA, L., ENGLMAIEROVÁ, Michaela a TŮMOVÁ, Eva., 2010 Vliv selenu na růst, obsah selenu v prsní svalovině a aktivitu glutathion peroxidásy u kuřat. In Drůbežářské dny 2010. Brno: Mendelova univerzita, s. 29-32. ISSN 2010
TŮMOVÁ, Eva, ENGLMAIEROVÁ, Michaela a CHARVÁTOVÁ, V. Vliv systému ustájení na kontaminaci vajec. Veterinářství, 2010, roč. 60(4), s. 216-218. ISSN 0506-8231. 2010
ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Vyřazování dojnic během laktace, analýza přežitelnosti. Náš chov, 2010, roč. 70(9), s. 54-56. ISSN 0027-8068. 2010
PULKRÁBEK, Jan a BARTOŇ, Luděk., 2010 Výsledky a změny v hodnocení kvality jatečných těl prasat a skotu v ČR a zahraničí. In Šlechtění na masnou užitkovost a aktuální otázky produkce jatečných zvířat. Brno: Mendelova univerzita, s. 28-35. ISSN 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití haplotypů genů mléčných bílkovin pro zlepšení technologické kvality mléka u českého strakatého skotu. Autoři: MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, BOLEČKOVÁ, Jana, ŠEFROVÁ, Jana a KREJČOVÁ, Michaela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-8-07 4 03-056. 2010-11-01. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití masných plemen chovaných v ČR pro křížení a produkci jatečného skotu. Autoři: BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk.. Česká republika. Metodika 978-80-7403-070-3. 2010-12-09. 2010
VOSTRÝ, Luboš, MACH, K., VESELÁ, Zdeňka a JAKUBEC, Václav. Využití molekulárních markerů ve šlechtění zvířat. Náš chov, 2010, roč. 70(2), s. 43-44. ISSN . 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití technologie evaporačního ochlazování s řidícími jednotkami k eliminaci tepelného stresu u skotu. Autoři: KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-055-0. 2010-05-20. 2010
DUCHÁČEK, J., PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, Luboš a STÁDNÍK, Luděk. Vývoj a stabilita plemenných hodnot býků aberdeen angus. Náš chov, 2010, roč. 70(4), s. 23-25. ISSN 0027-8068. 2010
DOSTÁLKOVÁ, I. a ŠPINKA, Marek. When to go with the crowd: Modelling synchronization of all-or-nothing activity transitions in grouped animals. Journal of Theoretical Biology, 2010, 263, 437-448. ISSN 0022-5193. 2010
LÁD, František, KUBÁT, Václav a ČERMÁK, B. Změny výživné hodnoty u travních siláží. Krmivářství, 2010, roč. 14(5), s. 28-30. ISSN 1212-9992. 2010
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Žlabové krmítko pro hrabavou drůbež. Autoři: HYÁNKOVÁ, Ludmila a STAROSTA, Filip.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20797 U1. 2010-04-19. 2010
KOSOVÁ, Martina, DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš. Analysis of dust fractiones at piggery. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(2), s. 7-10. ISSN 1802-7547. 2009
MALÁ, Gabriela, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2009 Analýza tepelné pohody v období mléčné výživy. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2009. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 50-53. ISSN 978-80-7403-025-3 2009
KOTRBA, Radim, REGNEROVÁ, N. a BUREŠ, Daniel., 2009 Antilopa losí - zdravá alternativa červeného masa. In Den masa. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 28-32. ISSN 978-80-213-2005-5 2009
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, ČEŘOVSKÝ, Josef a ROZKOT, Miroslav. Assessment of the plasma membrane resistance of boar spermatozoa with using short hypoosmotic swelling test. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(2), s. 28-30. ISSN 1802-7547. 2009
JALČ, Dušan, LAUKOVÁ, A., SIMONOVÁ, M.P., VARÁDYOVÁ, Z. a HOMOLKA, Petr. Bacterial Inoculant Effects on Corn Silage Fermentation and Nutrient Composition. Asian-Australian Journal of Animal Sciences, 2009, 22, 977-983. ISSN 1011-2367. 2009
ŠPINKA, Marek. Behaviour of Pigs. In The ethology of domestic animals. London: CABI, 2009, s. 177-191. ISBN 978-1-84593-536-8. 2009
WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a MILERSKI, Michal. Calculating economic values for growth and functional traits in non-dairy sheep. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2009, 126, 480-491. ISSN 0931-2668. 2009
PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin., VALIŠ, Libor a DAVID, Libor. Carcass composition of pigs classified in different SEUROP grades. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(1), s. 42-44. ISSN 1802-7547. 2009
VÍTEK, Martin, VALIŠ, Libor, PULKRÁBEK, Jan a DAVID, Libor. Carcass value and meat quality in pig final hybrids. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(1), s. 63-66. ISSN 1802-7547. 2009
TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr. Comparison of ruminal degradability of starch of maize grain and maize silages by in vitro method. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2009, 18, 165-170. ISSN 1211-8516. 2009
VALIŠ, Libor, PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin a DAVID, Libor. Conformation and lean meat content of the belly in gilts and barrows. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(1), s. 55-57. ISSN 1802-7547. 2009
LOUČKA, Radko. Dokonalé utěsnění je podmínkou. Krmivářství, 2009, roč. 13(1), s. 30-31. ISSN 1212-9992. 2009
KRUPOVÁ, Zuzana, WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen., ORAVCOVÁ, M., MARGETÍN, Milan, PEŠKOVIČOVÁ, D., KRUPA, Emil a DAŇO, J. Economic Values for Dairy Sheep Breeds in Slovakia. Asian-Australian Journal of Animal Sciences, 2009, 22, 1693-1702. ISSN 1011-2367. 2009
JALČ, D., VARÁDYOVÁ, Z., LAUKOVÁ, A., HOMOLKA, Petr a JANČÍK, Filip. Effect of inoculated corn silage on rumen fermentation and lipid metabolism in an artificial rumen (RUSITEC). Animal Feed Science and Technology, 2009, 152, 256-266. ISSN 0377-8401. 2009
JALČ, Dušan, ČERTÍK, M., KUNDRÍKOVÁ, K. a KUBELKOVÁ, Petra. Effect of microbial oil and fish oil on rumen fermentation and metabolism of fatty acids in artificial rumen. Czech Journal of Animal Science, 2009, 54, 229-237. ISSN 1212-1819. 2009
JANČÍK, Filip, KOUKOLOVÁ, Veronika, KUBELKOVÁ, Petra a ČERMÁK, B. Effects of grass species on ruminal degradability of silages and prediction of dry matter effective degradability. Czech Journal of Animal Science, 2009, 54, 315-323. ISSN 1212-1819. 2009
MALMKVIST, J., DAMGAARD, B.M., PEDERSEN, L.J., JORGENSEN, E., THODBERG, K., CHALOUPKOVÁ, Helena a BRUCKMAIER, R.M. Effects of thermal environment on hypothalamic-pituitary-adrenal axis hormones, oxytocin, and behavioral activity in periparturient sows. Journal of Animal Science, 2009, 87, 2796-2805. ISSN 0021-8812. 2009
KUDRNA, Václav, ILLEK, Josef, MAROUNEK, Milan a NGUYEN NGOC, A.. Feeding ruminally protected methionine to pre- and postpartum dairy cows: effect on milk performance, milk composition and blood parameters. Czech Journal of Animal Science, 2009, 54, 395-402. ISSN 1212-1819. 2009
WOLF, Jochen. Genetic correlations between production and semen traits in pig. Animal, 2009, 3, 1094-1099. ISSN 1751-7311. 2009
PŘIBYL, Josef a PŘIBYLOVÁ, Jana. Genomická plemenná hodnota a šlechtění dojeného skotu. Náš chov, 2009, roč. 69(10), s. 24-28. ISSN 0027-8068. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. HerdTEC, Version 1.094. Autoři: HOUŠKA, Lubor.. Česká republika. Software . 2009-08-30. 2009
PETR, Jaroslav, CHMELÍKOVÁ, Eva., KHEILOVÁ, K. a JÍLEK, František. Histone deacetylase inhibition improves meiotic competence but not developmental competence in growing pig oocytes. Zygote, 2009, 17, 307-314. ISSN 0967-1994. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kotec pro vrh a odchov miniaturních prasat. Autoři: DANĚK, Petr a HOVORKOVÁ, Jarmila.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20213 U1. 2009-11-09. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Krmná směs pro miniaturní prasnice. Autoři: DANĚK, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20133 U1. 2009-10-12. 2009
TUCKER, C.B., COX, N.R., WEARY, D.M. a ŠPINKA, Marek. Laterality of lying behaviour in dairy cattle. Applied Animal Behaviour Science, 2009, 120, 125-131. ISSN 0168-1591. 2009
LOUČKA, Radko. Lipofilní vitamíny a jejich stabilita v silážích a seně. Krmivářství, 2009, roč. 13(1), s. 16-18. ISSN 1212-9992. 2009
LOUČKA, Radko. Možnosti snižování obsahu kumestrolu ve vojtěšce. Krmivářství, 2009, roč. 13(3), s. 18-19. ISSN 1212-9992. 2009
SLAVÍK, Ondřej, HORKÝ, Pavel a BARTOŠ, Luděk. Occurrence of cyprinids in fish ladders in relation to flow. Biologia, 2009, 64, 999-1004. ISSN 0006-3088. 2009
VESELÁ, Zdeňka, ŠAFUS, Petr, PŘIBYL, Josef a VOSTRÝ, Luboš., 2009 Odhad plemenné hodnoty pro hodnocení JUT systémem SEUROP u masného skotu v České republice. In Den masa. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 15-18. ISSN 978-80-213-2005-5 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odchov a chov japonských křepelek masného typu. Autoři: HYÁNKOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-037-6. 2009-10-12. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Porodní kotec pro prasnice. Autoři: DANĚK, Petr., HÁJEK, Jan a HOVORKOVÁ, Jarmila.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20320 U1. 2009-12-07. 2009
BUREŠ, Daniel, BARTOŇ, Luděk a VACEK, Mojmír., 2009 Porovnání výkrmnosti a jatečné hodnoty býků plemen české strakaté a masný simentál. In Den masa. Praha: Česká zamědělská univerzita, s. 19-23. ISSN 978-80-213-2005-5 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Predikce střevní stravitelnosti dusíkatých látek uniklých degradací v bachoru in vitro metodou. Autoři: TOMÁNKOVÁ, Olga a HOMOLKA, Petr.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-036-9. 2009-10-21. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp drbadla pro zvířata. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Prototyp VÚŽV/03/2009/17808. 2009-10-20. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. Prototyp komůrky pro počítání larev parazitických hlístic. Autoři: KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana, JANKOVSKÁ, Ivana, VADLEJCH, Jaroslav a LANGROVÁ, Iva.. Česká republika. Prototyp Prototyp/VÚŽV-ČZU/02/2009/19530. 2009-05-20. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Prototyp zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Prototyp . 2009-05-19. 2009
MAROUNEK, Milan, DOKOUPILOVA, Adéla, VOLEK, Zdeněk a HOZA, I. Quality of Meat and Selenium Content in Tissues of Rabbits Fed Diets Supplemented with Sodium Selenite, Selenized Yeast and Selenized Algae. World Rabbit Science, 2009, 17, 207-212. ISSN 1257-5011. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Řídící jednotka zářivkových světel. Autoři: DOLEŽAL, Oldřich, KUNC, Petr, BENEDIKT, Pavel a KOTAČKA, Bohuslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20200 U1. 2009-11-09. 2009
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, MÁTLOVÁ, Věra, KYSELOVÁ, Jitka, JANDUROVÁ, Olga M., ŘÍHA, J. a SENESE, C. Short communication: polymorphism of casein cluster genes in Czech local goat breeds. Journal of Dairy Science, 2009, 92, 6197-6201. ISSN 0022-0302. 2009
LOUČKA, Radko. Siláže šťovíku bez konzervantů. Náš chov, 2009, roč. 69(3), s. 72-75. ISSN 0027-8068. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Silážování lupiny bílé. Autoři: TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-040-6. 2009-10-21. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Skalpel s nastavitelnou hloubkou řezu. Autoři: DANĚK, Petr a ROZKOT, Miroslav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20172 U1. 2009-10-26. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Složení jatečně upraveného těla prasat. Autoři: PULKRÁBEK, Jan, VÍTEK, Martin., VALIŠ, Libor a DAVID, Libor.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-042-0. 2009-11-12. 2009
WOLF, Jochen a WOLFOVÁ, Marie. Souvislost mezi přírůstkem od narození do konce testu a zabřezáváním prasniček. Náš chov, 2009, roč. 69(8), s. 49-51. ISSN 0027-8068. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Správná chovatelská praxe . Rutinní postupy při zacházení s dojnicemi. Autoři: STANĚK, Stanislav a KOSOVÁ, Martina.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-032-1. 2009-12-07. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Strukový násadec pro dojení ovcí. Autoři: MILERSKI, Michal.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20363 U1. 2009-12-15. 2009
LOUČKA, Radko. Systém výběru silážních přípravků. Krmivářství, 2009, roč. 13(2), s. 24-27. ISSN 1212-9992. 2009
TYROLOVÁ, Yvona, PETŘÍKOVÁ, V. a VÝBORNÁ, Alena. Šťovík jako krmivo i vstupní materiál do bioplynových stanic. Krmivářství, 2009, roč. 13(4), s. 39-41. ISSN 1212-9992. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Technologie evaporačního ochlazování skotu s využitím řídících jednotek. Autoři: KUNC, Petr a KNÍŽKOVÁ, Ivana.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/01/2009/178961-18338. 2009-12-04. 2009
BARTOŠ, Luděk, SCHAMS, D. a BUBENIK, G.A. Testosterone, but not IGF-1, LH, prolactin or cortisol, may serve as antler-stimulating hormone in red deer stags (Cervus elaphus). Bone, 2009, 44, 691-698. ISSN 8756-3282. 2009
TYROLOVÁ, Yvona. Testované hybridy kukuřice v roce 2008 ve VÚŽV Uhříněves. Náš chov, 2009, roč. 69(3), s. 84-85. ISSN 0027-8068. 2009
BLAŽKOVÁ, Kateřina, HOMOLKA, Petr a MARŠÁLEK, M., 2009 The Corn Silage Digestibility by Horses. In MendelNet 09 Agro. Brno: Mendelova univerzita, s. 1-6. ISSN 978-80-7375-352-8 2009
KOUKOLOVÁ, Veronika, WEISBJERG, M.R., HOMOLKA, Petr a KOBES, M. The effects of altitude and harvest time on the feed value of extensive mountain pastures. Journal of Agrobiology, 2009, roč. 26(2), s. 101-112. ISSN 1803-4403. 2009
HOUŠKA, Lubor. The relationship between culling rate, herd structure and production efficiency in a pig nucleus herd. Czech Journal of Animal Science, 2009, 54, 365-375. ISSN 1212-1819. 2009
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2009 The system of evaluation of the thermal comfort of dairy sheep lambs. In Sustainable Animal Husbandry: Prevention is Better than Cure. Hannover: University of Veterinary Medicine, s. 211-214. ISSN 978-80-7399-800-4 2009
BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Vliv plemenné příslušnosti býků na senzorickou kvalitu hovězího masa. Náš chov, 2009, roč. 69(8), s. 75-77. ISSN 0027-8068. 2009
JANČÍK, Filip, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika. Využitelnost vlákniny přežvýkavci jako ukazatel optimálního termínu sklizně trav. Krmivářství, 2009, roč. 13(3), s. 27-29. ISSN 1212-9992. 2009
HLAVNIČKA, R. a VACEK, Mojmír. Využití BCS při řízení reprodukce dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69(12), s. 20-22. ISSN 0027-8068. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití BCS při řízení reprodukce u holštýnských krav. Autoři: VACEK, Mojmír a KUBEŠOVÁ, Marta.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-050-5. 2009-12-16. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití genů mléčných bílkovin. Autoři: MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a BOLEČKOVÁ, Jana.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-034-5. 2009-10-30. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití pánevních rozměrů plemenic masného skotu pro snížení frekvence obtížných porodů a pro zvýšení podílu živě narozených a odchovaných telat. Autoři: BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-044-4. 2009-12-07. 2009
MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, MATĚJÍČEK, A., ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KYSELOVÁ, Jitka, HANUŠ, O., GENČUROVÁ, V., KOTT, Tomáš, ŠEFROVÁ, Jaroslava, KREJČOVÁ, Michaela a MELČOVÁ, Soňa., 2009 Vztah haplotypů genů CSN2 a CSN3 k technologické kvalitě a syřitelnosti mléka u českého strakatého skotu. In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 54-56. ISSN 1335-258X 2009
BUREŠ, Daniel a BARTOŇ, Luděk. Vztah mezi hmotností jatečně upraveného těla skotu a jeho zařazením do třídy jakosti SEUROP. Maso, 2009, roč. 20(5), s. 45-47. ISSN 1210-4086. 2009
ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, ZAVADILOVÁ, Ludmila, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, a KREJČOVÁ, Michaela., 2009 Vztahy mezi ukazateli plodnosti u matek a dcer holštýnského skotu. In Acta fytotechnica et zootechnica. : , s. 78-80. ISSN 1335-258X 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Způsoby ovlivnění profilu mastných kyselin v hovězím mase prostřednictvím výživy. Autoři: BARTOŇ, Luděk a BUREŠ, Daniel.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-035-2. 2009-12-07. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zvýšení obsahu nenasycených mastných kyselin ve vejcích a jejich antioxidační ochrana. Autoři: SKŘIVAN, Miloš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-807403-028-4. 2009-06-03. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zvýšení obsahu selenu ve vejcích. Autoři: SKŘIVAN, Miloš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-031-4. 2009-07-07. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Fyziologie výživy a jakost produkce