Uplatnění kyseliny kaprylové a laurové ve výživě brojlerových králíků a kuřat: vliv na růst, úhyny a enteropathogenní bakterie

Číslo projektu GP523/07/P340
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Skřivanová Eva, prof. MVDr., Ph.D.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Při experimentálních infekcích králíků byl jako zdroj nákazy použit klinický izolát Escherichia coli O103:K-:H2. Z výsledků experimentů řešených v rámci plnění projektu vyplývá, že mastné kyseliny o střední délce řetězce představují vhodnou alternativu k zakázaným krmným antibiotikům. Četné experimentální infekce prokázaly, že přípravek mastných kyselin prodlužuje inkubační dobu, snižuje vylučování pathogenních bakterií do prostředí a rovněž snižuje počty pathogenních bakterií v trávicím traktu zvířat v době porážky.

Období2007 - 2009
Odkaz do ISVAVGP523%2F07%2FP340
Odkaz na projekt
Interní odkaz