Ustájení prasnic zajišťující welfare i ekonomiku

Číslo projektu QJ1610390
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Illmann Gudrun, Dr. agr.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem je navrhnout a odzkoušet technologii ustájení rodících a kojících prasnic tak, aby zajišťovala komfort zvířat a respektovala požadavky legislativy EU včetně možných zpřísnění v horizontu 20-30 let a zároveň udržela mortalitu selat na úrovni srovnatelné či nižší, než je tomu u nyní používaných klecových technologií. Technologie bude ekonomicky a technologicky konkurenceschopná v sériové výrobě pro domácí trh i trh zemí EU s vyspělým chovem prasat. Technologie bude splňovat požadavky využití prostoru staveb (včetně nejrozšířenějších typů starších objektů) a umožní odpovídající produktivitu práce, kulturu a hygienu práce ošetřujícího. Nová technologie bude založena na kombinaci omezení pohybu prasnice klecí v prvních dnech po porodu a volného pohybu prasnice po celý zbytek laktace. Tím bude možné sloučit výhody dosud používaného klecového ustájení (omezení poporodních ztrát selat zalehnutím prasnicí, snadné ošetření selat po porodu) s přednostmi volného kotcového ustájení (vyšší standard pohody zvířat, nižší mortalita selat v pozdější části laktace, zlepšené zdraví a nižší stres prasnice.

Období2016 - 2018
Odkaz do ISVAVQJ1610390
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ILLMANNOVÁ, Gudrun, GOUMON, Sébastien, ŠIMEČKOVÁ, Marie a LESZKOWOVÁ, Iva. Effect of crate opening from day 3 postpartum to weaning on nursing and suckling behaviour in domestic pigs. Animal, 2019, 13, 2018-2024. ISSN 1751-7311. 2019
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGE, S.R.O. ČESKÉ MEZIŘÍČÍ. Porodní kotec pro prasnice. Autoři: ILLMANNOVÁ, Gudrun, MARTÍNEK, Ladislav, GOUMON, Sébastien, WACKERMANNOVÁ, Marie a DANĚK, Petr.. Česká republika. Užitný vzor CZ 32629 U1. 2019-03-05. 2019
ILLMANNOVÁ, Gudrun, LESZKOWOVÁ, Iva a ŠIMEČKOVÁ, Marie. Do sows respond to sibling competition at the udder Day 1 post-partum?. Applied Animal Behaviour Science, 2018, 200, 51-55. ISSN 0168-1591. 2018
WACKERMANNOVÁ, Marie, GOUMON, Sébastien a ILLMANNOVÁ, Gudrun. Kombinované ustájení kojících prasnic z hlediska provozu a welfare zvířat. Náš chov, 2018, roč. 78(2), s. 35-36. ISSN . 2018
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Kotec s kombinovaným ustájením pro rodící a kojící prasnice WELLUP. Autoři: ROZKOT, Miroslav, MARTÍNEK, Ladislav, ILLMANNOVÁ, Gudrun, GOUMON, Sébastien, DANĚK, Petr a LIPENSKÝ, Jan.. Česká republika. Ověřená technologie 373/2018 AGE. 2018-08-28. 2018
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Péče o selata a kojící prasnice. Náš chov, 2018, roč. 78(3), s. 74-76. ISSN . 2018
GOUMON, Sébastien, LESZKOWOVÁ, Iva, ŠIMEČKOVÁ, Marie a ILLMANNOVÁ, Gudrun. Sow stress levels and behavior and piglet performances in farrowing crates and farrowing pens with temporary crating. Journal of Animal Science, 2018, 96, 4571-4578. ISSN 0021-8812. 2018
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. WELLUP - porodní kotec s kombinovaným ustájením pro rodící a kojící prasnice. Autoři: GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun, LIPENSKÝ, Jan, ROZKOT, Miroslav, MARTÍNEK, Ladislav a VÁCLAVKOVÁ, Eva.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-215-8. 2018-12-13. 2018
WACKERMANNOVÁ, Marie, GOUMON, Sébastien a ILLMANNOVÁ, Gudrun. Pens with Temporary Crating: A Viable Alternative Housing System to Improve the Welfare of Lactating Sows - Review. Research in Pig Breeding, 2017, roč. 11(2), s. 22-26. ISSN 1802-7547. 2017
ROZKOT, Miroslav. Vývoj technologií krmení a napájení u prasnic a ve výkrmu. Náš chov, 2017, roč. 77(10), s. 61-63. ISSN . 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a AGE S.R.O.. Experimentální porodní kotec pro prasnice. Autoři: MARTÍNEK, Ladislav. ROZKOT, Miroslav, ILLMANNOVÁ, Gudrun a GOUMON, Sébastian.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/01/2016. 2016-11-16. 2016
ROZKOT, Miroslav. Trendy v ustájení prasat. Náš chov, 2016, roč. 76(8), s. 85-87. ISSN . 2016

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří členové pracovní skupiny:

Etologie a welfare skotu a prasat
Produkční systémy chovu prasat

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie
Chov prasat