Vliv chování a vokalizace selat na mateřské chování prasnice ve vztahu k moratlitě selat

Číslo projektu IAA603070801
Kategorie projektu PROJEKTY GA AV ČR / Grant Agency of the Academy of Sciences PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Illmann Gudrun, Dr. agr.
Poskytovatel projektuAV ČR
Popis projektu

Projekt sledoval reaktivitu prasnic ve vztahu s hmotností vokalizujících selat během zalehnutí. Dále chování prasnic před uléháním na přítomnost selat v blízkosti matky a vliv stavby hnízda na mateřské chování po porodu. Nebyly nalezeny signifikantní rozdíly ve struktuře hlasu mezi těžkými a lehkými selaty. Komunikace prasnice se selaty před ulehnutím neslouží ke snížení pravděpodobnosti zalehnutí selat. Blízkost selat u matky po porodu nezvyšuje pravděpodobnost zalehnutí selat. Piliny jsou dostatečné vhodným stavebním materiálem pro intenzivně chované prasnice a nemají negativní vliv na měřené parametry chování prasnic a produkci selat.

Období2008 - 2010
Odkaz do ISVAVIAA603070801
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie