Vliv fermentačních procesů a aerobní stability kukuřičných siláží na obsah a stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny a škrobu

Číslo projektu 7AMB12SK178
Kategorie projektu PROJEKTY MŠMT / Ministry of Education, Youth and Sports PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Loučka Radko, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMŠMT ČR
Popis projektu

Společně připravit mezinárodní projekt základního výzkumu, který by byl zaměřen na studium kvality kukuřičných siláží, konkrétně na vliv fermentačních procesů a procesů aerobní degradace na obsah a stravitelnost neutrálně detergentní vlákniny a škrobu svyužitím moderních detekčních analytických metod a sofistikovaných počítačových programů, především korelace vícerozměrných dat. Hlubší poznání těchto jevů přispěje k lepšímu využití produkčních schopností kukuřice a k omezení nežádoucích procesů při jejím skladování. Dílčími cíly bude výměna informací, příprava společných publikací v českém i slovenském odborném tisku a příspěvků na vědecké konferenci, vzájemné využívání přístrojové a laboratorní techniky a poskytnutí údajů z databanky chemických analýz pro doplnění databanky druhé strany.

Období2012 - 2013
Odkaz do ISVAV7AMB12SK178
Odkaz na projekt
Interní odkaz