Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)

Číslo projektu QJ1310107
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Sztankóová Zuzana, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Projekt je zaměřen na optimalizaci tří oblastí, které mají klíčový význam pro rentabilitu a další rozvoj velkých chovů ovcí a koz. V první oblasti chovu a výživy je hlavním cílem nalezení vztahu mezi mikroklimatickými a rozměrovými podmínkami chovného prostředí a užitkovosti, zdravotním stavem a welfare zvířat. Rovněž je prováděna optimalizace výživy výběrem krmných aditiv na bázi mikrořas ve vztahu k mléčné produkci, včetně vlivu na obsah omega-3 a omega-6 mastných kyselin. Druhým směrem je získání přehledu o genetické variabilitě lipogenických enzymů a určení variant s nejlepším efektem na složení mléka s ohledem na obsah žádoucích mastných kyselin. V třetí, technologické oblasti navazuje výběr mikroorganizmů vhodných ke zpracování kozího mléka a navržení nových postupů ke zlepšení dietetických vlastností mléčných produktů z kozího a ovčího mléka a tím i zlepšení jejich uplatnění na trhu.

Období2013 - 2017
Odkaz do ISVAVQJ1310107
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
MILERSKI, Michal, PTÁČEK, Martin, DUCHAČEK, Jaromír, SCHMIDOVÁ, Jitka, UHRINČAŤ, Michal, STÁDNÍK, Luděk a TANČÍN, Vladimír. Analysis of the relationship between milk production, milk composition and morphological udder measurements in Wallachian sheep. Czech Journal of Animal Science, 2020, 65, 424-430. ISSN 10.17221/196/2020-CJAS. 2020
PTÁČEK, Martin, MILERSKI, Michal, DUCHÁČEK, Jaromír, SCHMIDOVÁ, Jitka, TANČIN, Vladimír, UHRINČAT, Michal, STÁDNÍK, Luděk a MICHLOVÁ, Tereza. Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. Journal of Dairy Research, 2019, 86, 233-237. ISSN 0022-0299. 2019
PTÁČEK, Martin, MILERSKI, Michal, STÁDNÍK, Luděk, DUCHÁČEK, Jaromír, TANČÍN, Vladimír, SCHMIDOVÁ, Jitka, UHRINČÁT, Michal, MICHLOVÁ, Tereza a NOHEJLOVÁ, Lenka. Effect of Milk Intake, Its Composition, and Fatty Acid Profile Distribution on Live Weight of Suckling Wallachian Lambs until Their Weaning. Animals, 2019, 9, Article number 718. ISSN 2076-2615. 2019
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití polymorfismu genů lipogenních enzymů pro zlepšení kvalitativních vlastností mléka koz. Autoři: SZTANKÓVA, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SVITÁKOVÁ, Alena a BORKOVÁ, Markéta.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-216-5. 2019-09-30. 2019
MILERSKI, Michal, SCHMIDOVÁ, Jitka, SZTANKÓOVÁ, Zuzana, PTÁČEK, Martin, DUCHÁČEK, Jaromír, TANČÍN, Vladimír a UHRINČÁT, Michal. Geny lipogenických enzymů a složení tuku v mléce ovcí. Náš chov, 2018, roč. 78(1), s. 33-35. ISSN 0027-8068. 2018
NOVOTNÁ, Klára, SVITÁKOVÁ, Alena, NOHEJLOVÁ, Lenka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a FANTOVÁ, Milena. Lineární popis vemene koz, množství mléka a počet somatických buněk. Náš chov, 2018, roč. 78(7), s. 38-39. ISSN . 2018
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, BORKOVÁ, M., SVITÁKOVÁ, Alena a MILERSKI, Michal. Polymorphism and association of the fasn gene with milk production traits in czech sheep population. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2018, 24, 84-89. ISSN 1857- 8489. 2018
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2017 Analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí v objektech pro ustájení koz. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 37-41. ISSN 978-80-7403-170-0 2017
MAKOVICKÝ, Pavol, MILERSKI, Michal a MARGETÍN, Milan. B-Mode Ultrasonography of Mammary Glands in Dairy Ewes During the Lactation Period. Revista Cientifica-Facultad De Ciencias Veterinarias, 2017, 27, 187-193. ISSN 0798-2259. 2017
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, BORKOVÁ, M, SVITÁKOVÁ, Alena, KYSELOVÁ, Jitka a KOTT, Tomáš., 2017 Effect ACACA, FASN on fat acid and somatic cells in sheep— Preliminary results. In ISAG 2017 Abstract Book. Dublin, Ireland: University College, s. 173-174, WT22. ISSN 2017
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2017 Může technologie chovu koz ovlivnit kvalitu mléka?. In Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků XIV.. Brno: Mendelova univerzita, s. 48-50. ISSN 2017
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SVITÁKOVÁ, Alena a MILERSKI, Michal., 2017 Polymorphism at BTN1A1, SCD and LPL and ITS Association on Milk Parameters in Czech White Shorthaired Goat Breed. In Food Quality & Safety, Health & Nutrition. Skopje, Macedonia: Consulting and Training Center KEY, s. 40-41. ISSN 2017
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SVITÁKOVÁ, Alena a MILERSKI, Michal. Polymorphism AT BTN1A1, SCD and LPL and its Association on Milk Parameters in Czech White Shorthaired Goat Breed. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2017, 21, 50-55. ISSN 1857- 8489. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro detekci jednonukleotidových polymorfismů v genu CD 14 u koz. Autoři: RYCHTÁŘOVÁ, Jana a SZTANKÓOVÁ, Zuzana.. . Užitný vzor CZ 31263 U1. 2017-12-04. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro detekci SNPs v promotor III oblasti genu acetyl-CoA karboxylázy (ACACA) u ovcí. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a KYSELOVÁ, Jitka.. . Patentový spis CZ 306985 B6. 2017-09-20. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Stájový chov koz - zásady správné chovatelské praxe. Autoři: MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-184-7. 2017-12-14. 2017
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SCHMIDOVÁ, Jitka, KYSELOVÁ, Jitka, MILERSKI, Michal a KOTT, Tomáš. Association of acetyl-coenzyme A carboxylase a, lipoprotein lipase and fat acid synthase genes with milk parameters in Czech East Friesian breed. Journal of Animal Science, 2016, roč. 94(Supplement 4), s. 137. ISSN . 2016
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KYSELOVÁ, Jitka, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, MICHNOVÁ, Klára, FANTOVÁ, Milena a NOHEJLOVÁ, Lenka., 2016 Genetic Variability of Lipogenic Enzymes (DGAT2, SCD) and Glycoprotein (BTN1A1) in the Dairy Goat Population of the Czech Republic. In Sustainable goat breeding and goat farming in the Central and Eastern European Countries. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, s. 133-138. ISSN 978-92-5-109123-4 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef, PROCHÁZKA, David, PECHAČOVÁ, M, PEROUTKOVÁ, J. a SMOLOVÁ, J. Prach a mikroorganismy -skrytý nepřítel. Náš chov, 2016, roč. 76(9), s. 92-94. ISSN 0027-8068. 2016
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, KYSELOVÁ, Jitka a CZERNEKOVÁ, Vladimíra. Simultaneous genotyping of 4 SNPs in promoter III of the ovine ACACA. Small Ruminant Research, 2016, 138, 25-30. ISSN 0921-4488. 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David. Vliv technologie chovu na kvalitu kozího mléka. Veterinářství, 2016, roč. 66(11), s. 832-838. ISSN . 2016
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2015 Analýza ukazatelů chovného prostředí koz. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 38-43. ISSN 2015
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2015 Analýza ukazatelů chovného prostředí koz ustájených v objektu pro skladování sena. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2015. Nitra: Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, s. 69-75. ISSN 978-80-89216-77-2 2015
SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana, SCHMIDOVÁ, Jitka, KYSELOVÁ, Jitka a MILERSKI, Michal. Genetický polymorfismus lipogenních enzymů a kandidátních genů ovlivňující zastoupení mastných kyselin v kozím mléce. Zpravodaj - Svaz chovatelů ovcí a koz, 2015, roč. 2015(3-4), s. 24-26. ISSN . 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada pro detekci SNPs v promotor III oblasti genu acetyl-CoA karboxylázy (ACACA) u ovcí. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, RYCHTÁŘOVÁ, Jana a KYSELOVÁ, Jitka.. Česká republika. Užitný vzor CZ 28453 U1. 2015-07-14. 2015
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Vliv chovného prostředí na kvalitu kozího mléka. Veterinářství, 2015, roč. 65(11), s. 848-853. ISSN 0506-8231. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Primery pro detekci genetického polymorfizmu C2094T v 3´- nepřekládané oblasti genu lipoproteinové lipázy u koz. Autoři: SZTANKÓOVÁ, Zuzana, KYSELOVÁ, Jitka a RYCHTÁŘOVÁ, Jana.. Česká republika. Užitný vzor CZ 26586 U1. 2014-03-10. 2014
MALÁ, Gabriela, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2014 Vliv mikrobiální kontaminace vzduchu na kvalitu kozího mléka. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2014. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 52-56. ISSN 978-80-7403-127-4 2014

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat