Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence

Číslo projektu QK21020304
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Malá Gabriela, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je komplexní vyhodnocení vlivu úrovně managementu chovu malých přežvýkavců, dojeného skotu, prasat a drůbeže, prevence chorob včetně imunoprofylaxe a implementace biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek používaných v prevenci a léčbě ekonomicky významných bakteriálních onemocnění.

Období2021 - 2023
Odkaz do ISVAVhttps://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK21020304
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
PRÁŠEK, Josef, ŘEZNÍČKOVÁ, Bohdana, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a SMOLA, Jiří. Efficacy of targeted therapy of environmental mastitis using on-farm culturing in small dairy herds. Acta Veterinaria Brno, 2024, 93, 3-10. ISSN 0001-7213. 2024
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Krmné automaty pro telata a zdraví. Náš chov, 2024, roč. 84(2), s. 40-42. ISSN 0027-8068. 2024
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Materiál, zařízení, vybavení, pomůcky, nářadí - biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 124-127. ISSN . 2024
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Stájové ovzduší - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2024, roč. 2024(2), s. 114-118. ISSN . 2024
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Technologie - biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2024, roč. 2024(1), s. 98-101. ISSN . 2024
NOVÁK Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Clima Change, Livestock and Antimicrobial Resistance. In The impact of global change on the environment, human and animal health, International Scientific Conference, Proceedings of scientific abstracts and contributions. Košice, Slovakia: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia, s. 12-18. ISSN 978-80-8077-789-0 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Člověk – biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2023, roč. 2023(3), s. 96-99. ISSN . 2023
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Dezodorizace – nedílná součást prevence vzniku antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2023, roč. 2023(1), s. 102-106. ISSN . 2023
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO.. Hodnocení vlivu biosekurity na spotřebu antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat. Autoři: NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-296-7. 2023-12-21. 2023
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Hodnocení vlivu managementu chovu se zaměřením na skot ve vztahu ke spotřebě antimikrobik. In Sborník ze semináře - Užívání antimikrobik v chovech skotu v návaznosti na novou legislativu. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., s. . ISSN 2023
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI.. Hodnocení vlivu profylaxe na spotřebu antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat. Autoři: SMOLA, Jiří, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef a MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7305-312-4. 2023-12-18. 2023
SMOLA, Jiří, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef a MALÁ, Gabriela. , 2023 Hodnocení vlivu profylaxe na spotřebu antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 120-124. ISSN 978-80-7403-301-8 2023
ROZKOT, Miroslav, BĚLKOVÁ, Jaroslava, BOUDNÝ, Jan, FRYDRYCHOVÁ, Soňa, KERNEROVÁ, Naděžda, LUSTYKOVÁ, Alena, MALÁ, Gabriela, NEVRKLA, Pavel, NOVÁK, Pavel, RUDINSKAYA, Tamara, SMOLA, Jiří a WEISBAUEROVÁ, Eva. Chov prasat. Praha: ProfiPress, 2023, 158 s. ISBN 978-80-88306-27-6 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Chov prasat - antimikrobika - rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(7), s. 66-68. ISSN 0027-8068. 2023
MALÁ, Gabriela a NOVÁK Pavel., 2023 Impact of Climate Change on Calf Rearing Management and Antimicrobial Use. In The impact of global change on the environment, human and animal health, International Scientific Conference, Proceedings of scientific abstracts and contributions. Košice, Slovakia: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, Slovakia, s. 187-191. ISSN 978-80-8077-789-0 2023
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Jak omezit tepelný stres telat?. Náš chov, 2023, roč. 83(6), s. 54-56. ISSN 0027-8068. 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, PRÁŠEK, Josef a SMOLA, Jiří., 2023 Jaká jsou kritická místa biosekurity v chovech hospodářských zvířat?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 82-86. ISSN 978-80-7403-301-8 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Jaká opatření mají vliv na spotřebu antimikrobik v chovech?. Náš chov, 2023, roč. 83(12), s. 50-52. ISSN 0027-8068. 2023
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef. Kritické kontrolní body snižující spotřebu antimikrobik v automatických systémech dojení. Náš chov, 2023, roč. 83(5), s. 59-62. ISSN 0027-8068. 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Krmivo – biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2023, roč. 2023(6), s. 122-125. ISSN . 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má úroveň welfare zvířat vliv na spotřebu antimikrobik?. Náš chov, 2023, roč. 83(1), s. 57-60. ISSN 0027-8068. 2023
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Má změna klimatu vliv na hospodářská zvířata a antimikrobiální rezistenci?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 79-81. ISSN 978-80-7403-301-8 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Mastitidy a antimikrobiální rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(5), s. 57-59. ISSN 0027-8068. 2023
PRÁŠEK, Josef, ŘEZNÍČKOVÁ, Bohdana, NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a SMOLA, Jiří. Moderní management mastitid a jeho vliv na spotřebu antimikrobik a výskyt rezistencí v chovu. Náš chov, 2023, roč. 83(5), s. 62-64. ISSN 0027-8068. 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Možnosti snížení spotřeby antibiotik v chovech skotu. Náš chov, 2023, roč. 83(9), s. 54-56. ISSN 0027-8068. 2023
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef a SMOLA, Jiří., 2023 Opatření ke snížení spotřeby antimikrobiálních látek v chovech hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 61-64. ISSN 978-80-7403-301-8 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Precizní zemědělství – zdraví zvířat – antimikrobiální rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(4), s. 50-52. ISSN 0027-8068. 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Prevence šíření antimikrobiální rezistence v chovech drůbeže. Náš chov, 2023, roč. 83(10), s. 53-55. ISSN 0027-8068. 2023
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2023 Program biosekurity – nedílná součást prevence antimikrobiální rezistence v chovech. In Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 4-6. ISSN 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Přeprava zvířat – biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2023, roč. 2023(5), s. 132-137. ISSN . 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Přeprava zvířat versus antimikrobiální rezistence. Náš chov, 2023, roč. 83(6), s. 49-51. ISSN 0027-8068. 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Stájové prostředí a zdraví. Náš chov, 2023, roč. 83(8), s. 56-58. ISSN 0027-8068. 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2023 The impact of management, prophylaxis and biosecurity level in cattle farms on antimicrobial consumption. In Magyar Buiatrikus Társaság XXXI. Nemzetközi Tudományos Kongresszusa. Budapest, Hungary: Hungarian Association for Buiatrics, s. 50-61. ISSN 2023
ZÁBRANSKÝ, Luboš, POLÍVKOVÁ, Denisa, ŠOCH, Miloslav, ŠEBKOVÁ, Anna, BRABENEC, Vojtěch, KERNEROVÁ, Naděžda, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, GÁLIK, Branislav, HANUŠOVSKÝ, Ondřej, ROLINEC, Michal, MERCY, Umezurike Ngozi, HORŇÁKOVÁ, Lubica, VALENČÁKOVÁ-AGYASOVÁ The impact of probiotics in the nutrition of calves on live weight gain and on health status. Journal of Central European Agriculture, 2023, 24, 809-816. ISSN 1332-9049. 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Vliv managementu odchovu telat na antimikrobiální rezistenci. Náš chov, 2023, roč. 83(2), s. 49-51. ISSN 0027-8068. 2023
PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, SMOLA, Jiří a ILLEK, Josef., 2023 Vliv optimalizace managementu infekčních onemocnění kůže prstu (DD) na výskyt aktivních lézí a spotřebu antimikrobik a dezinfekčních látek v chovu mléčného skotu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2023. : , s. 111-113. ISSN 978-80-7403-301-8 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Voda - biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2023, roč. 2023(7), s. 116-119. ISSN . 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Volně žijící zvířata – biosekurita - prevence antimikrobiální rezistence v chovech hospodářských zvířat. Selská revue, 2023, roč. 2023(4), s. 85-89. ISSN . 2023
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel., 2023 Význam a zásady biosekurity v průběhu odchovu telat. In Biosekurita – základ ochrany chovů před zavlečením původců infekčních chorob. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 7-9. ISSN 2023
MALÁ, Gabriela a NOVÁK Pavel. Zásady biosekurity telat. Náš chov, 2023, roč. 83(12), s. 52-55. ISSN 0027-8068. 2023
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Zásady prevence parazitóz na pastvinách. Náš chov, 2023, roč. 83(8), s. 48. ISSN . 2023
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Zvířata – biosekurita - prevence vzniku antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2023, roč. 2023(2), s. 142-145. ISSN . 2023
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef. Analýza kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech malých přežvýkavců. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 69-71. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Čistota - půl zdraví, aneb vliv čištění a mytí na šíření antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(2), s. 70-73. ISSN . 2022
NOVÁK Pavel a MALÁ, Gabriela. Dezinfekce – základ prevence antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(3), s. 98-102. ISSN . 2022
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO. Hodnocení vlivu managementu chovu na spotřebu antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat. Autoři: NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, PRÁŠEK, Josef a SMOLA, Jiří.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-279-0. 2022-12-29. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Hygiena chovu – základ zdraví zvířat. Selská revue, 2022, roč. 2022(1), s. 104-107. ISSN . 2022
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Individuální plán biosekurity - základ prevence zavlečení ptačí chřipky do chovu. Náš chov, 2022, roč. 82(3), s. 27-29. ISSN 0027-8068. 2022
MALÁ, Gabriela a NOVÁK, Pavel. Kritická místa ovlivňující účinnost sanitace v chovu prasat. Náš chov, 2022, roč. 82(4), s. 56-57. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Kritická místa v chovech dojeného skotu ve vztahu k antimikrobiální rezistenci. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 60-62. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Kritická místa v chovech drůbeže ve vztahu k antimikrobiální rezistenci. Náš chov, 2022, roč. 82(10), s. 62-64. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má dezinfekce vliv na antimikrobiální rezistenci v chovech?. Náš chov, 2022, roč. 82(6), s. 66-68. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2022 Má dodržování zásad správné chovatelské praxe vliv na spotřebu antimikrobik?. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2022. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 35-37. ISSN 978-80-7403-277-6 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má management chovu vliv na zdraví a spotřebu antimikrobiálních látek?. Náš chov, 2022, roč. 82(12), s. 60-62. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Mají antiparazitika vliv na vývoj rezistence?. Selská revue, 2022, roč. 2022(5), s. 108-112. ISSN . 2022
PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a SMOLA, J., 2022 On farm culture system as a tool to reduce the antimicrobial consumption at selective dry cow therapy in Czech farms. In Abstract Book ISAH 2022. Berlin, Deutschland: Department of Veterinary Medicine, Freie Universität Berlin, s. 40-42. ISSN 2022
PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2022 Snížení spotřeby antimikrobik při selektivním zaprahování při využití faremní kultivace v českých chovech. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2022. : , s. 70-72. ISSN 978-80-7403-277-6 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2022 The importance of prevention, prophylaxis and biosecurity on antimicrobials consumption and the spread of antimicrobial resistance. In Abstract Book ISAH 2022. Berlin, Deutschland: Department of Veterinary Medicine, Freie Universität Berlin, s. 114-115. ISSN 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. The importance of prevention, prophylaxis and biosecurity on antimicrobials consumption and the spread of antimicrobial resistance. Research in Pig Breeding, 2022, roč. 16(1), s. 10-13. ISSN 1802-7547. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Vliv dojení na antimikrobiální rezistenci v chovech skotu. Náš chov, 2022, roč. 82(5), s. 69-72. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2022 Vliv úrovně prevence, profylaxe a biosekurity na šíření antimikrobiální rezistence v chovech. In Sborník XIV. konference DDD 2022 - Přívorovy dny. Praha: Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, z.s., s. 21. ISSN 2022
VETERINÁRNÍ UNIVERZITA BRNO a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Volby antimikrobiálních látek pro racionální léčbu infekčních onemocnění hospodářských zvířat (skotu, prasat a drůbeže). Autoři: SMOLA, Jiří, PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-284-4. 2022-12-29. 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Význam deanimalizace v prevenci antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(7), s. 128-133. ISSN . 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Význam deratizace v prevenci antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(6), s. 94-97. ISSN . 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Význam dezinsekce v prevenci antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(4), s. 94-99. ISSN . 2022
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Zemědělství 4.0 a živočišná výroba aneb více nemusí vždy znamenat lépe. Náš chov, 2022, roč. 82(7), s. 66-68. ISSN 0027-8068. 2022
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Analýza kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech drůbeže. Náš chov, 2021, roč. 81(10), s. 80-83. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Antimikrobika -dobrý sluha ale zlý pán aneb blíží se konec doby antibiotické?. Selská revue, 2021, roč. 2021(2), s. 89-91. ISSN . 2021
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Biosecurity – základ ochrany chovů hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Zemědělský svaz ČR - Česká technologická platforma pro zemědělství, 2021, 140 s. ISBN 978-80-7403-264-6 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Dodržování zásad správné chovatelské praxe – významná součást omezení spotřeby antimikrobik v chovech. Selská revue, 2021, roč. 2021(3), s. 125-127. ISSN . 2021
SYRŮČEK, Jan., 2021 Ekonomické souvislosti odchovu telat. In Farmářský den - odchov telat na pranýři. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 26-29. ISSN 2021
KLÍR, Jan, MALÁ, Gabriela, ZÁBRANSKÝ, Luboš, NOVÁK, Pavel, PRÁŠEK, Josef, SMOLA, Jiří a SYRŮČEK, Jan., 2021 Farmářský den – Odchov telat na pranýři. In Uspořádání workshopu. Online: 2021-11-30, s. . ISSN 2021
PRÁŠEK, Josef, NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Infekční průjmy telat jako výzva pro chovatele a veterinární lékaře. In Farmářský den - odchov telat na pranýři. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 20-22. ISSN 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef., 2021 Jak je možné omezit antimikrobiální rezistenci při odchovu telat?. In Farmářský den - odchov telat na pranýři. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a Česká technologická platforma pro zemědělství, s. 18-19. ISSN 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Je možné snížit spotřebu antimikrobik při odchovu telat?. Náš chov, 2021, roč. 81(2), s. 58-60. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Lze prevencí, profylaxí a biosecuritou omezit vznik rezistence k antimikrobním látkám?. Veterinářství, 2021, roč. 71(11), s. 628-634. ISSN 0506-8231. 2021
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef. Má biosecurita vliv na snížení používání antimikrobik v chovech prasat?. Náš chov, 2021, roč. 81(12), s. 41-44. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Má biosekurita vliv na výskyt antimikrobiální rezistence v chovech?. Selská revue, 2021, roč. 2021(6), s. 84-87. ISSN . 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Má výživa vliv na spotřebu antimikrobik?. Selská revue, 2021, roč. 2021(4), s. 130-133. ISSN . 2021
POBORSKÁ, A., STRNAD, L., HAVRDOVÁ, N., ZÁBRANSKÝ, L.M ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Masná užitkovost ovcí plemene charollais a suffolk. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 88-90. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
POBORSKÁ, A., STRNAD, L., HAVRDOVÁ, N., ZÁBRANSKÝ, L.M ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Možnosti využití probiotik, prebiotik a synbiotik jako alternativa vedoucí ke snížení použití antibiotik u přežvýkavců. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 91-93. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Může biosekurita omezit výskyt antimikrobiální rezistence v chovech skotu?. Náš chov, 2021, roč. 81(9), s. 40-44. ISSN 0027-8068. 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef, 2021 Prevence – profylaxe – biosekurity –rezistence v chovech hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 85-87. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel a PRÁŠEK, Josef., 2021 Vliv biosekurity na snížení používání antimikrobik v chovech prasat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 64-66. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Význam vakcinací v boji s antimikrobiální rezistencí. Selská revue, 2021, roč. 2021(5), s. 108-111. ISSN . 2021
NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Zdraví zvířat – základ produkce kvalitních surovin a potravin živočišného původu. Selská revue, 2021, roč. 2021(7), s. 128-131. ISSN . 2021
HAVRDOVÁ, N., PECOVÁ, L., KUČERA, J., POBORSKÁ,A., ZÁBRANSKÝ, L., ŠOCH, M., NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2021 Zoohygiena a vliv prostředí na rezistenci parazitů v chovech malých přežvýkavců. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 23-25. ISSN 978-80-7403-263-9 2021
PRÁŠEK, J., NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, SMOLA, J. a ILLEK, J., 2021 Zvýšení efektivity léčby mastitid jako klíč ke zdravějšímu stádu. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 98-100. ISSN 978-80-7403-263-9 2021

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat