Vliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence

Číslo projektu QK21020304
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Malá Gabriela, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je komplexní vyhodnocení vlivu úrovně managementu chovu malých přežvýkavců, dojeného skotu, prasat a drůbeže, prevence chorob včetně imunoprofylaxe a implementace biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek používaných v prevenci a léčbě ekonomicky významných bakteriálních onemocnění.

Období2021 - 2023
Odkaz do ISVAVhttps://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=QK21020304