Výskyt genetických faktorů pro infekční odolnost u vybraných plemen mléčného skotu

Číslo projektu QJ1610489
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Novák Karel, prom.biol., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

1. Charakterizovat variabilitu genů, které ovlivňují odolnost vůči infekcím, v produkčních populacích mléčného skotu v ČR.
2. Pomocí vyvinutých genotypovacích testů popsat selekční procesy a zpětně odvodit adaptační význam jednotlivých mutantních variant.
3. Asociovat mutantní varianty s dostupnými údaji o produkčních a zdravotních znacích.
4. Na základě výsledků budou vypracována metodická doporučení využitelná chovatelskými svazy, chovateli a plemenářskými firmami.

Období2016 - 2018
Odkaz do ISVAVQJ1610489
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
SAMAKÉ, Kalifa a NOVÁK, Karel. Haplotype disequilibrium in the TLR genes of Czech Red Pied cattle. Diversity-Basel, 2023, 15, Article number: 811. ISSN 1424-2818. 2023
TICHÝ, Ladislav, NOVÁK, Karel, KYSELOVÁ, Jitka, PŘIBÁŇOVÁ, Michaela, SZTANKÓOVÁ, Zuzana a VOSTRÝ, Luboš., 2022 Studium variability imunitních genů v populaci českého strakatého skotu. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 49-56. ISSN 2022
BJELKA, Marek a NOVÁK, Karel. Association of TLR gene variants in a Czech Red Pied cattle population with reproductive traits. Veterinary Immunology and Immunopathology , 2020, roč. 220(February), s. Article number 109997. ISSN 0165-2427. 2020
NOVÁK, Karel, BJELKA, Marek, SAMAKE, Kalifa a VALČÍKOVÁ, Tereza. Potential of TLR-gene diversity in Czech indigenous cattle for resistance breeding as revealed by hybrid sequencing. Archives Animal Breeding , 2019, 62, 477-490. ISSN 0003-9098. 2019
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Sada reakcí pro diagnostiku variant genu MYD88 skotu. Autoři: NOVÁK, Karel a VALČÍKOVÁ, Terezie. Česká republika. Užitný vzor CZ 32890 U1. 2019-05-28. 2019
NOVÁK, Karel, BJELKA, M., KYSELOVÁ, Jitka, CZERNEKOVÁ, Vladimíra, HOFMANNOVÁ, Michala, SAMAKE, K. a VALČÍKOVÁ, T., 2018 Diversity of Innate Immunity Genes in the Production Population of the Czech Red Pied Cattle. In XXVIIIth Genetic Days 2018. České Budějovice: University of South Bohemia, s. 15-16. ISSN 2018
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Laboratorní určování funkčních variant v genech TLR přirozené imunity skotu. Autoři: NOVÁK, Karel, CZERNEKOVÁ, Vladimíra, KYSELOVÁ, Jitka a BJELKA, Marek.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-211-0. 2018-12-10. 2018
NOVÁK, Karel, PIKOUSOVÁ, Jana, CZERNEKOVÁ, Vladimíra a MÁTLOVÁ, Věra. Diversity of the TLR4 Immunity Receptor in Czech Native Cattle Breeds Revealed Using the Pacific Biosciences Sequencing Platform. Animal Biotechnology, 2017, 28, 228-236. ISSN 1049-5398. 2017

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Genetika a šlechtění hospodářských zvířat