Využití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR

Číslo projektu QH91270
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Vacek Mojmír, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V rámci projektu byly sledovány genetické a negenetické vlivy na stupeň projevu negativní energetické bilance a jeho vztahu s užitkovostí, plodností a zdravotním stavem dojnic českého strakatého a holštýnského skotu. Jako indikátory negativní energetické bilance byly vyhodnoceny zejména bodování tělesné kondice krav, změny živé hmotnosti během mezidobí, výška podkožního tuku a poměr obsahu tuku a bílkovin v mléce. Na základě genotypů některých sledovaných genů byla identifikována zvířata a vyšší adaptací na metabolickou zátěž.

Období2009 - 2011
Odkaz do ISVAVQH91270
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
KRPÁLKOVÁ, Lenka, PŘIBYL, Josef, VOSTRÝ, L.uboš, VACEK, Mojmír a STÁDNÍK, Luděk. Dopočítání PH do selekčního indexu býků pomocí korelací. Náš chov, 2012, roč. 72(1), s. 62-64. ISSN 0027-8068. 2012
RAJMON, Radko, ŠICHTAŘ, J.iří, VOSTRÝ, Luboš a ŘEHÁK, Dalibor. Ovarian follicle growth dynamics during the postpartum period in Holstein cows and effects of contemporary cyst occurrence. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 563-572. ISSN 1212-1819. 2012
ŘEHÁK, Dalibor, VOLEK, Jaroslav, BARTOŇ, Luděk, VODKOVÁ, Z., KUBEŠOVÁ, Marta a RAJMON, Radko. Relationships among milk yield, body weight, and reproduction in Holstein and Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 274-282. ISSN 1212-1819. 2012
BOLEČKOVÁ, Jaroslava, CHRISTENSEN, O.F., SORENSEN, P. a SAHANA, G. Strategies for haplotype-based association mapping in a complex pedigreed population. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 1-9. ISSN 1212-1819. 2012
ŠICHTAŘ, Jiří, TOLMAN, Radek, RAJMON, Radko, KLABANOVÁ, Petra, BERKA, Pavel, VOLEK, Jaroslav a JÍLEK, František. Folikulární charakteristika říjového cyklu u holštýna. Náš chov, 2011, roč. 71(4), s. 26-29. ISSN 0027-8068. 2011
ZINK, Vojtěch, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a LASSEN, J. Genetic parameters for female fertility, locomotion, body condition score, and linear type traits in Czech Holstein cattle. Journal of Dairy Science, 2011, 94, 5176-5182. ISSN 0022-0302. 2011
KVAPILÍK, Jindřich a VACEK, Mojmír. Jaké jsou možnosti zlepšení ekonomiky výroby mléka. Náš chov, 2011, roč. 71(1), s. 21-24. ISSN 0027-8068. 2011
ŠEFROVÁ, Jaroslava a ZINK, Vojtěch. Sonografické měření změn výživného stavu dojnic. Náš chov, 2011, roč. 71(12), s. 25-27. ISSN 0027-8068. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití sonografického měření výšky podkožního tuku v oblasti krajiny pánevní ke stanovení výživného stavu dojnic holštýnského skotu. Autoři: ZINK, Vojtěch, ŠEFROVÁ, Jaroslava, VACEK, Mojmír, STANĚK, Stanislav a ŠIMONOVÁ, Jitka.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-087-1. 2011-12-20. 2011
KUBEŠOVÁ, Marta, ZINK, Vojtěch a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Milk urea concentration as a predictor of reproductive performance in dairy cows?. Výzkum v chovu skotu, 2010, roč. 52(4), s. 30-41. ISSN 0139-7265. 2010
VACEK, Mojmír., 2010 Moderní postupy při řízení farmy dojnic. In Farmářský den ve Velké Chyšce. Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 10-15. ISSN 2010
OKROUHLÁ, M., CHARVÁTOVÁ, V., ENGLMAIEROVÁ, Michaela a TOUŠOVÁ, R. Obsah mastných kyselin ve vybraných živočišných produktech. Potravinářská revue, 2010, roč. 2010(2), s. 64-67. ISSN . 2010
VACEK, Mojmír STÁDNÍK, Luděk a NAJMANOVÁ, Z., 2009 Vliv kulhání dojnic na jejich příjem krmiva a užitkovost. In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, s. 88-91. ISSN 1335-258X 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu