Využití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR

Číslo projektu QH91270
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel Vacek Mojmír, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V rámci projektu byly sledovány genetické a negenetické vlivy na stupeň projevu negativní energetické bilance a jeho vztahu s užitkovostí, plodností a zdravotním stavem dojnic českého strakatého a holštýnského skotu. Jako indikátory negativní energetické bilance byly vyhodnoceny zejména bodování tělesné kondice krav, změny živé hmotnosti během mezidobí, výška podkožního tuku a poměr obsahu tuku a bílkovin v mléce. Na základě genotypů některých sledovaných genů byla identifikována zvířata a vyšší adaptací na metabolickou zátěž.

Období2009 - 2011
Odkaz do ISVAVQH91270

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu