Využití genomických údajů a optimalizace šlechtitelských postupů u masného skotu

Číslo projektu QK1910059
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Veselá Zdeňka, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem projektu je vypracovat a aktualizovat matematicko-statistické postupy pro zpracování výstupů z kontroly užitkovosti masných plemen skotu a získané genetické údaje začlenit do celostátního chovatelského informačního systému a do systémů pravidelného genetického hodnocení zvířat. Důraz je kladen na vývoj genetického hodnocení pro nové užitkové vlastnosti a na zavedení sběru nových údajů v rámci kontroly užitkovosti pro udržení konkurenceschopnosti a vysoké úrovně šlechtění masných plemen skotu v ČR. Dále je projekt zaměřen na využití genotypizace masného skotu pro předpovědi genomických plemenných hodnot, které umožní dosažení vyšší efektivnosti a spolehlivost selekce zvířat.

Období2019 - 2023
Odkaz do ISVAV

NázevRok
VESELÁ, Zdeňka, BRZÁKOVÁ, Michaela, SVITÁKOVÁ, Alena a VOSTRÝ, Luboš., 2020 Chov masného skotu v České republice. In Generace za generací: šlechtění v našich chovech. Sborník ze semináře u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živičišné výroby, v.v.i., s. 61-71. ISSN 978-80-7403-236-3 2020
BUCEK, Pavel, VESELÁ, Zdeňka a SVITÁKOVÁ, Alena. Aktuality v projektu Interbeef. Náš chov, 2019, roč. 79(3), s. 18-19. ISSN . 2019
MORAVČÍKOVÁ, Nina, KASARDA, Radovan, VOSTRÝ, Luboš, KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil, LEHOCKÁ, Kristýna, OLŠANSKÁ Barbora, TRAKOVICKÁ, Anna, NÁDASKÝ, Rudolf, ŽIDEK, Radoslav, BELEJ, Lubomír a GOLIAN, Jozef. Analysis of selection signatures in the beef cattle genome. Czech Journal of Animal Science, 2019, 64, 491-503. ISSN 1212-1819. 2019
VESELÁ, Zdeňka, BRZÁKOVÁ, Michaela, SVITÁKOVÁ, Alena, VOSTRÝ, Luboš a BUCEK, P., 2019 Interbeef international genetic evaluation for calving traits. In "ICAR Technical Series no. 24 - Proceedings of the 43rd ICAR Conference held in Prague, CZ, 17-21 June 2019". Rome, Italy: ICAR, Via Savoia 78, 00198 Rome, Italy, s. 48-53. ISSN 92-95014-20-0 2019
SVITÁKOVÁ, Alena, BRZÁKOVÁ, Michaela, NOVOTNÁ, Alexandra, VESELÁ, Zdeňka a VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana., 2019 Ultrasound measurement traits and selection of young animals of Aberdeen Angus cattle in the Czech Republic. In ASD 2019 – Book of Abstracts. : , s. n.. ISSN 2019
SVITÁKOVÁ, Alena, VESELÁ, Zdeňka a BRZÁKOVÁ, Michaela. Výsledky mezinárodní genetické testace Interbeef. Zpravodaj - ČSCHMS, 2019, roč. 26(1), s. 19-21. ISSN . 2019

VŠECHNY PUBLIKACE