Využití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat

Číslo projektu QJ1210253
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Rozkot Miroslav, Ing., CSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Cílem je navrhnout specifické pracovní postupy pro plemenářskou práci v malé populaci tak, aby s využitím poznatků molekulární biologie bylo možné eliminovat nepříznivé vlivy inbreedingu a aby bylo možné pokračovat v úspěšné plemenitbě i nepříznivých podmínkách redukovaných početních stavů zvířat. Zachovat tak cenný materiál a vytvořit předpoklady k zajištění plemenářské práce na patřičné úrovni. Vytvořit předpoklady pro stabilizaci chovu miniprasat po stránce užitkového typu tak, aby toto mohlo být využito při případném vytvoření nového plemene.

Období2012 - 2016
Odkaz do ISVAVQJ1210253
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
NEVRKLA, Pavel, VÁCLAVKOVÁ, Eva, HADAŠ, Zdeněk a KAMANOVÁ, Vendula. Effect of birth weight of piglets on their growth ability, carcass traits and meat quality. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, 65, 119-123. ISSN 1211-8516. 2017
NEVRKLA, Pavel, VÁCLAVKOVÁ, Eva, HADAŠ, Zdeněk a HORKÝ, Pavel. Evaluation of reproductive performance in sows of Prestice Black-Pied pig - Czech genetic resource. Indian Journal of Animal Research , 2017, 51, 219-222. ISSN 0367-6722. 2017
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Trenažer inseminace prasnic. Autoři: DANĚK, Petr, LUSTYKOVÁ, Alena, SEIFERT, Josef a ROZKOT, Miroslav.. . Užitný vzor CZ 30463 U1. 2017-03-07. 2017
NEVRKLA, Pavel, VÁCLAVKOVÁ, Eva, HADAŠ, Zdeněk a HORKÝ, Pavel. Effect of farm on productive and reproductive performance in sows of prestice blackápied pig  . Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2016, 64, 1233-1237. ISSN 1211-8516. 2016
VÁCLAVKOVÁ, Eva, VOLEK, Zdeněk, BĚLKOVÁ, Jaroslava, DUŠKOVÁ, Dagmar, CZAUDERNA, M. a MAROUNEK, Milan. Effect of linseed and the combination of conjugated linoleic acid and linseed on the quality and oxidative stability of pig meat and subcutaneous fat. Veterinární Medicína, 2016, 61, 428-435. ISSN 0375-8427. 2016
VÁCLAVKOVÁ, Eva. Mladí vědečtí pracovníci se sešli v Polsku. Náš chov, 2016, roč. 76(11), s. 28-29. ISSN . 2016
FRYDRYCHOVÁ, Soňa, LUSTYKOVÁ, Alena, VÁCLAVKOVÁ, Eva, LIPENSKÝ, Jan a ROZKOT, Miroslav. Effect of different extenders on quality of frozen-thawed boar semen  . Indian Journal of Animal Research , 2015, 49, 851-854. ISSN 0367-6722. 2015
VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava, ROZKOT, Miroslav a LIPENSKÝ, Jan., 2015 Effect of linseed combined with CLA on meat quality of Prestice Black-Pied pigs. In 14. BOKU-Symposium Tierernährung. Wien: Institut für Tierernährung, Tierische Lebensmittel und Ernährungsphysiologie, s. 237-242. ISSN 978-3-900932-22-0 2015
VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava a ROZKOT, Miroslav. Effect of Linseed In Pig Diet on Fatty Acid Content In Backfat of Prestice Black-Pied Pigs. Research in Pig Breeding, 2015, roč. 9(1), s. 16-19. ISSN 1802-7547. 2015
ROZKOT, Miroslav, VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Minipigs as Laboratory Animals - Review. Research in Pig Breeding, 2015, roč. 9(1), s. 10-14. ISSN 1802-7547. 2015
VÁCLAVKOVÁ, Eva, BĚLKOVÁ, Jaroslava a ROZKOT, Miroslav. Effect of Linseed in Pig Diet on Carcass Value and Meat Quality in Prestice Blac-Pied Breed. Research in Pig Breeding, 2014, roč. 8(1), s. 25-28. ISSN 1802-7547. 2014
VÁCLAVKOVÁ, Eva a BĚLKOVÁ, Jaroslava. Kvalita masa přeštických prasat. Náš chov, 2014, roč. 74(10), s. 36-37. ISSN . 2014
VÁCLAVKOVÁ, Eva, LUSTYKOVÁ, Alena, ROZKOT, Miroslav, LIPENSKÝ, Jan a BAŘINKOVÁ, Věra., 2013 Chov přeštického černostrakatého prasete. In Alternativní systémy chovu prasat. Kostelec n.Orlicí: VÚŽV v.v.i., s. 26-27. ISSN 2013
ROZKOT, Miroslav. Na návštěvě v rakouském biochovu prasat. Náš chov, 2013, roč. 73(6), s. 30-31. ISSN . 2013
VÁCLAVKOVÁ, Eva, ROZKOT, Miroslav a DOSTÁLOVÁ, Anne. Přeštické černostrakaté prase. Živé dědictví po předcích. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., 2012, 65 s. ISBN 978-80-7403-106-9 2012

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov prasat