Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat

Číslo projektu QJ1510038
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Hlavním cílem projektu je na základě nových poznatků a znalostí vytvořit bylinné anthelmintikum s ověřeným biologickým účinkem a vypracovat metodické postupy pro využití tohoto althelmintika v komerčních i ekologických chovech malých přežvýkavců jako alternativní možnost prevence parazitóz v chovech. Projekt je řešen ve spolupráci s ČZU v Praze (koordinátor projektu) a soukromým chovatelem.

Období2015 - 2018
Odkaz do ISVAVQJ1510038

NázevRok
LANGROVÁ, Iva, CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva, HORÁKOVÁ, Barbora, KREJČÍŘOVÁ, Romana, ŠAŠKOVÁ, Martina, ŠVEJSTIL, Roman, JANKOVSKÁ, Ivana, VADLEJCH, Jaroslav, ČADKOVÁ, Zuzana, KNÍŽKOVÁ, Ivana a NECHYBOVÁ, Stanislava, Assessment of low doses of Eimeria tenella sporulated oocysts on the biochemical parameters and intestinal microflora of chickens. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 2019, 43, 76-81. ISSN 1300-0128. 2019
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Médium pro prosvětlování hlístic. Autoři: VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a LANGROVÁ, Iva.. Česká republika. Užitný vzor CZ 31456 U1. 2018-02-13. 2018
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Postup helmintologické pitvy a postmortální detekce helmintů vyskytujících se u domácích přežvýkavců v České republice. Autoři: LANKOVÁ, Sylva, LANGROVÁ, Iva, JANKOVSKÁ, Ivana, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a VADLEJCH, Jaroslav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-208-0. 2018-12-07. 2018
KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav a JANKOVSKÁ, I., 2018 Thermal profile of broilers infected by Eimeria tenella. In 14th Quantitative InfraRed Thermography Conference, QIRT 2018 Proceedings. Berlin: Federal Institute for Materials Research and Testing, s. 9-12. ISSN 978-3-940283-94-8 2018

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat