Využití rostlinných extraktů jako bioantiparazitik u hospodářských zvířat

Číslo projektu QJ1510038
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Hlavním cílem projektu je na základě nových poznatků a znalostí vytvořit bylinné anthelmintikum s ověřeným biologickým účinkem a vypracovat metodické postupy pro využití tohoto althelmintika v komerčních i ekologických chovech malých přežvýkavců jako alternativní možnost prevence parazitóz v chovech. Projekt je řešen ve spolupráci s ČZU v Praze (koordinátor projektu) a soukromým chovatelem.

Období2015 - 2018
Odkaz do ISVAVQJ1510038
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
LANGROVÁ, Iva, CHODOVÁ, Darina, TŮMOVÁ, Eva, HORÁKOVÁ, Barbora, KREJČÍŘOVÁ, Romana, ŠAŠKOVÁ, Martina, ŠVEJSTIL, Roman, JANKOVSKÁ, Ivana, VADLEJCH, Jaroslav, ČADKOVÁ, Zuzana, KNÍŽKOVÁ, Ivana a NECHYBOVÁ, Stanislava, Assessment of low doses of Eimeria tenella sporulated oocysts on the biochemical parameters and intestinal microflora of chickens. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 2019, 43, 76-81. ISSN 1300-0128. 2019
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Médium pro prosvětlování hlístic. Autoři: VADLEJCH, Jaroslav, KUNC, Petr, KNÍŽKOVÁ, Ivana a LANGROVÁ, Iva.. Česká republika. Užitný vzor CZ 31456 U1. 2018-02-13. 2018
ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE a VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Postup helmintologické pitvy a postmortální detekce helmintů vyskytujících se u domácích přežvýkavců v České republice. Autoři: LANKOVÁ, Sylva, LANGROVÁ, Iva, JANKOVSKÁ, Ivana, KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr a VADLEJCH, Jaroslav.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-208-0. 2018-12-07. 2018
KNÍŽKOVÁ, Ivana, KUNC, Petr, LANGROVÁ, Iva, VADLEJCH, Jaroslav a JANKOVSKÁ, I., 2018 Thermal profile of broilers infected by Eimeria tenella. In 14th Quantitative InfraRed Thermography Conference, QIRT 2018 Proceedings. Berlin: Federal Institute for Materials Research and Testing, s. 9-12. ISSN 978-3-940283-94-8 2018

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat