Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti

Číslo projektu QH92195
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Byl vypracován metodický postup pro dezinfekci stájových objektů pro chov kuřat na maso s využitím produktu elektrochemické aktivace VertEsprit ANK a vytvořena technologie dezinfekce s využitím VertEsprit ANK. Dále byl zhodnocen vliv nátěrové hmoty TiO2 na emise vybraných zátěžových plynů, emise prachu, koncentrace pachových látek, mikrobiologickou kontaminaci stájového ovzduší, teplotu a relativní vlhkost vzduchu, kvalitu masa chovaných zvířat a strukturu jejich životních projevů.

Období2009 - 2011
Odkaz do ISVAVQH92195
Odkaz na projekt
Interní odkaz