Výzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic

Číslo projektu QH71275
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Matějíčková Jitka, Ing., Ph.D.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V průběhu projektu byla vytvořena databáze třígenerační struktury „granddaughter design“ a zmapované QTL se vztahem k parametrům výkonnosti, zdraví a dlouhověkosti u dojeného skotu. Byly určeny nejvýznamnější parametry funkčních a produkčních vlastností ve vztahu k dlouhověkosti. Výsledky slouží jako podklad pro zlepšení úrovně zdraví a dlouhověkosti dojnic a s tím spojené snížení nákladů na produkci mléka.

Období2007 - 2011
Odkaz do ISVAVQH71275
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Genetic correlations between longevity and conformation traits in the Czech Holstein population. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 125-136. ISSN 1212-1819. 2012
ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a ZINK, Vojtěch. Genetický vztah mezi znaky zevnějšku a dlouhověkosti. Náš chov, 2012, roč. 72(7), s. 22-23. ISSN 0027-8068. 2012
MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, SAHANA, G., KOTT, Tomáš, KYSELOVÁ, Jitka, KOTTOVÁ, Blanka, ŠEFROVÁ, Jaroslava, KREJČOVÁ, Michaela a MELČOVÁ, Soňa. Mapování QTL se vztahem k produkčním parametrům. Náš chov, 2012, roč. 72(12), s. 23-24. ISSN 0027-8068. 2012
ŘEHÁK, Dalibor, VOLEK, Jaroslav, BARTOŇ, Luděk, VODKOVÁ, Z., KUBEŠOVÁ, Marta a RAJMON, Radko. Relationships among milk yield, body weight, and reproduction in Holstein and Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 274-282. ISSN 1212-1819. 2012
BOLEČKOVÁ, Jaroslava, CHRISTENSEN, O.F., SORENSEN, P. a SAHANA, G. Strategies for haplotype-based association mapping in a complex pedigreed population. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 1-9. ISSN 1212-1819. 2012
BOLEČKOVÁ, Jaroslava, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, KYSELOVÁ, Jitka a BARTOŇ, Luděk. The association of five polymorphisms with milk production traits in Czech Fleckvieh cattle. Czech Journal of Animal Science, 2012, 57, 45-53. ISSN 1212-1819. 2012
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Zevnějšek a dlouhověkost holštýnských dojnic. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 28-30. ISSN . 2012
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Zevnějšek a dlouhověkost holštýnských krav. Náš chov, 2012, roč. 72(3), s. 20-21. ISSN . 2012
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Effect of type traits on functional longevity of Czech Holstein cows estimated from a Cox proportional hazards model. Journal of Dairy Science, 2011, 94, 4090-4099. ISSN 0022-0302. 2011
NĚMCOVÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Genetic parameters for linear type traits in Czech Holstein cattle. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 157-162. ISSN 1212-1819. 2011
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Odhady genetických parametrů pro znaky lineárního popisu dojnic. Náš chov, 2011, roč. 71(7), s. 24-26. ISSN 0027-8068. 2011
ŘEHÁK, Dalibor. Vliv energetické bilance krav na pohlavní dospívání dcer. Náš chov, 2011, roč. 71(6), s. 26-27. ISSN 0027-8068. 2011
ŠEFROVÁ, Jaroslava, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka a KREJČOVÁ, Michaela. Vliv růstu jalovic na jejich následné užitkové vlastnosti. Náš chov, 2011, roč. 71(6), s. 20-22. ISSN 0027-8068. 2011
ŠEFROVÁ, Jaroslava, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a MATĚJÍČKOVÁ, Jitka. Vliv věku jalovic při zařazení do reprodukce na následnou užitkovost. Náš chov, 2011, roč. 71(2), s. 18-20. ISSN 0027-8068. 2011
ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Vztah věku krav při prvním otelení a dlouhověkosti krav. Náš chov, 2011, roč. 71(5), s. 29-30. ISSN 0027-8068. 2011
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Dlouhověkost a znaky zevnějšku u českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(1), s. 17-19. ISSN 0027-8068. 2010
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Lineární popis a dlouhověkost českého strakatého skotu. Náš chov, 2010, roč. 70(5), s. 24-25. ISSN 0027-8068. 2010
MAI, M.D., RYCHTÁŘOVÁ, Jana, ZINK, Vojtěch, LASSEN, J. a GULDBRANDTSEN, B. Quantitative trait loci for milk production and functional traits in two Danish Cattle breeds. Journal of Animal Breeding and Genetics, 2010, 127, 469-473. ISSN 0931-2668. 2010
ZAVADILOVÁ, Ludmila, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, NĚMCOVÁ, Eva, BOUŠKA, Josef a MATĚJÍČKOVÁ, Jitka. Analysis of the phenotypic relationships between type traits and functional survival in Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 2009, 54, 521-531. ISSN 1212-1819. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Odhad plemenné hodnoty a genetických parametrů znaků zevnějšku holštýnského skotu. Autoři: NĚMCOVÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a ZAVADILOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-046-8. 2009-12-07. 2009
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Počet somatických buněk v mléce, produkce mléka a utváření vemene dojnic. Náš chov, 2009, roč. 69(12), s. 29-31. ISSN 0027-8068. 2009
ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a BOUŠKA, Josef. Relationships between longevity and conformation traits in Czech Fleckvieh cows. Czech Journal of Animal Science, 2009, 54, 387-394. ISSN 1212-1819. 2009
ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, BOUŠKA, Josef, ZINK, Vojtěch a KREJČOVÁ, Michaela. Růst a vývin holštýnských jalovic a ekonomické vlastnosti skotu. Náš chov, 2009, roč. 69(9), s. 28-30. ISSN 0027-8068. 2009
ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, ZAVADILOVÁ, Ludmila, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, BOUŠKA, Josef a KREJČOVÁ, Michaela. Vztahy mezi reprodukčními ukazateli holštýnských plemenic a jejich matek. Náš chov, 2009, roč. 69(11), s. 46-49. ISSN 0027-8068. 2009

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu