Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid

Číslo projektu QJ1210301
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Kvapilík Jindřich, Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

V souladu s cíli projektu je jeho řešení ve VÚŽV Uhříněves, v.v.i., zaměřeno na ekonomickou problematiku mastitid v chovech dojených krav. Jedná se o tři vzájemně související a propojené dílčí problémy projektu, které zahrnují kvantifikaci ztrát vznikajících při výrobě mléka z důvodu výskytu mastitid, ekonomické vyhodnocení a modelové kalkulace výsledků zjištěných v rámci experimentální části projektu a návrh mastitidního ekonomického indexu.

Období2012 - 2016
Odkaz do ISVAVQJ1210301
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
KVAPILÍK, Jindřich, HANUŠ, Oto, ROUBAL, Petr, ŘÍHA, Jan, URBAN, Petr, JEDELSKÁ, Radoslava, SEYDLOVÁ, Růžena, KLIMEŠOVÁ, Marcela a KOPUNECZ, Pavel. Somatic cells in bulk samples and purchase prices of cow milk. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2017, 65, 879-892. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich, KUČERA, Josef, HANUŠ, Oto, ŘÍHA, Jan, SEYDLOVÁ, Růžena, URBAN, Petr, KOPUNECZ, Pavel a JEDELSKÁ, Radoslava. Zdravotní stav mléčné žlázy, jakost a nákupní ceny mléka. Náš chov, 2017, roč. 77(5), s. 25-28. ISSN . 2017
KVAPILÍK, Jindřich., 2016 Mastitidy a jejich vliv na ekonomiku chovu mléčného skotu. In Mastitidy skotu. Brno: VFU, s. 84-90. ISSN 2016
KVAPILÍK, Jindřich, JEDELSKÁ, R., HANUŠ, O., URBAN, P., ŘÍHA, J., KOPUNECZ, P., SEYDLOVÁ, R., ROUBAL, P., ZLATNÍČEK, J. a KLIMEŠ, M. Somatické buňky v mléce individuálních krav a vybrané ukazatele. Mlékařské listy 158, 2016, roč. 27(5), s. 5-12. ISSN 1212-950X. 2016
KVAPILÍK, Jindřich, HANUŠ, O., ROUBAL, P. a FILIP, V. Economic metaanalysis of impact of once a day milking  . Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, 21, 419-428. ISSN 1310-0351. 2015
KVAPILÍK, Jindřich, HANUŠ, O., BARTOŇ, Luděk, KLIMEŠOVÁ, M.V. a ROUBAL, P. Mastitis of dairy cows and financial losses: An economic meta-analysis and model calculation  . Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2015, 21, 1092-1105. ISSN 1310-0351. 2015
KVAPILÍK, Jindřich a KOPÁČEK, J. Výroba mléka v Evropské unii po zrušení kvót. Mlékařské listy, 2015, roč. 2015(149), s. 21-28. ISSN 1212-950X. 2015
KVAPILÍK, Jindřich. Výskyt mastitid ve stádech dojených krav. Náš chov, 2015, roč. 75(8), s. 42-46. ISSN 0027-8068. 2015
KVAPILÍK, Jindřich, SYRŮČEK, Jan a BURDYCH, Jiří. Ekonomické ukazatele výroby mléka za rok 2013. Náš chov, 2014, roč. 74(7), s. 10-13. ISSN 0027-8068. 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Mastitidy dojených krav a ekonomické ztráty. Veterinářství, 2014, roč. 64(12), s. 946-955. ISSN 0506-8231. 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Mastitidy u dojených krav a výrobní ztráty. Veterinářství, 2014, roč. 64(7), s. 550-560. ISSN 0506-8231. 2014
HÁJEK, M., ŘÍHA, J., URBAN, P., KVAPILÍK, Jindřich, ROUBAL, P., SEYDLOVÁ, R. a KLIMEŠOVÁ-VYLETĚLOVÁ, M. Nástroj pro vývoj zlepšo­vání informační výtěžnosti dat z mlékařských pokusů, kontroly užitkovosti a poradenství ke kvalitě mléka DF-report (Dairy Farming - Report, Mastitis). Mlékařské listy, 2014, roč. 2014(142), s. 10-15. ISSN 1212-950X. 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Regulace trhu a monitorovací agentura. Zemědělec, 2014, roč. 22(9), s. 13-15. ISSN . 2014
KVAPILÍK, Jindřich, RŮŽIČKA, Zdeněk a BUCEK, Pavel. Ročenka Chov skotu v České republice. Praha: Českomoravská společnost chovatelů, 2014, 87 s. ISBN 2014
KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Syrové kravské mléko a mléčné výrobky. Mlékařské listy, 2014, roč. 25(143), s. 7-12. ISSN 1212-950X. 2014
KVAPILÍK, Jindřich, HANUŠ, O., SYRŮČEK, Jan, VYLETĚLOVÁ-KLIMEŠOVÁ, M. a ROUBAL, P. The Economic Importance of the Losses of Cow Milk Due to Mastitis: a Meta-Analysis. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2014, 20, 1483-1497. ISSN 1310-0351. 2014
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba a nákupní ceny mléka po zrušení kvót. Náš chov, 2014, roč. 74(2), s. 60-63. ISSN . 2014
KVAPILÍK, Jindřich a KOPÁČEK, J. Výrobci mléka a mlékárny v mezinárodní konkurenci. Náš chov, 2014, roč. 74(6), s. 16-22. ISSN . 2014
KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Počet somatických buněk a další ukazatele jakosti mléka. Mlékařské listy, 2013, roč. 24(137), s. 10-15. ISSN 1212-950X. 2013
KVAPILÍK, Jindřich. Výroba mléka ve východních zemích Německa. Náš chov, 2013, roč. 73(1), s. 17-19. ISSN . 2013

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Chov skotu