Výzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT

Číslo projektu QH72134
Kategorie projektu PROJEKTY NAZV / National Agency for Agricultural Research PROJECTS
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Výsledkem projektu je přehled základních emisních faktorů pro amoniak, vybrané skleníkové plyny, prach, pach a hluk pro následující kategorie hospodářských zvířat: telata na rostlinné výživě, produkční dojnice, výkrm býků, výkrm prasat, nosnice, výkrm brojlerů. Byla ověřena technologie ionizace vzduchu v chovu dojnic a ve výkrmu brojlerů pro snížení emisí prachu, amoniaku, oxidu uhličitého, metanu a sirovodíku a zpracován metodický návod pro využití ionizace v chovech hospodářských zvířat. Technologie ionizace plně repektuje welfare chovaných zvířat.

Období2007 - 2011
Odkaz do ISVAVQH72134
Odkaz na projekt
Interní odkaz

NázevRok
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení na modelování emise plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 305692 B6. 2015-12-30. 2015
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení na ionizaci vzduchu ve stájích hospodářských zvířat. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš.. Česká republika. Ověřená technologie 978-80-7403-090-1. 2012-03-01. 2012
DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš., 2011 Ekonomika využití ionizace vzduchu u hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2011. Praha Uhříněves: Česká bioklimatologická společnost, s. 28-31. ISSN 2011
DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš., 2011 Variabilita koncentrace a emise frakcí prachu PM10 a PM2,5 v objektech chovu hospodářských zvířat. In Vnútorná klíma polnohospodárskych objektov 2011. Nitra: Agrokomplex, s. CD. ISSN 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Využití ionizace vzduchu v chovech hospodářských zvířat. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-090-1. 2011-12-30. 2011
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení na modelování emise plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20938 U1. 2010-05-31. 2010
DOLEJŠ, Jan, KOSOVÁ, Martina, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš., 2009 Faktory ovlivňující emise plynů z chovů hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2009. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 11-14. ISSN 978-80-7403-025-3 2009
KOSOVÁ, Martina, DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, KNÍŽEK, Josef a ADAMEC, Tomáš. Measuring of dust at pig farm. Research in Pig Breeding, 2009, roč. 3(2), s. 11-15. ISSN 1802-7547. 2009
KOSOVÁ, Martina, ZABLOUDILOVÁ, P., DOLEJŠ, Jan a ČESPIVA, M., 2009 Měření koncentrací frakcí prachu PM10 a PM2,5 a pachových látek v objektech pro chov hospodářských zvířat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2009. Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. 40-43. ISSN 978-80-7403-025-3 2009
ČEŘOVSKÝ, Josef. Složení inseminačních dávek kanců. Náš chov, 2009, roč. 69(9), s. 35-38. ISSN 0027-8068. 2009
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Autonomní systém pro měření a záznam koncentrace plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich, MAŠATA, Ondřej a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 19069 U1. 2008-11-10. 2008

VŠECHNY PUBLIKACE

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Technologie a technika chovu hospodářských zvířat