Hledat
ČísloNázevObdobí
QJ1210253 Využití metod molekulární genetiky jako nástoje pro efektivní plemenářskou práci v malé populaci prasat 2012 - 2016
QJ1210301 Výzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid 2012 - 2016
B/CZ0046/4/0004 Alternative housing systems for farrowing sows - know-how exchange, publication writing and new project preparation 2011 - 2011
FP7-KBBE-2010-4 No 266213 (7E12041) Animal Welfare Indicators - AWIN 2011 - 2015
FP7-KBBE-2010-4 N°265686 Animal WelfAre Research in an enlarged Europe - AWARE 2011 - 2014
QI111A166 Biotechnologické postupy v reprodukci a odchovu prasat jako nástroj ekonomického růstu a konkurenceschopnosti odvětví 2011 - 2014
QI111A199 Efektivní systém prevence parazitóz v chovu ovcí 2011 - 2014
QI111A167 Genomická selekce dojeného skotu 2011 - 2014
P503/11/2479 Inhibice intestinální absorpce sterolů hydrofobně modifikovanými polysacharidy 2011 - 2013
P302/11/P069 Úloha a funkce jadérka v oogenezi a časném embryonálním vývoji 2011 - 2013
QI101A166 Biotechnologie v chovu a šlechtění prasat 2010 - 2014
B/CZ0046/3/0017 Exchange of know-how between two institutes - Institute of Animal Science in Prague and Norwegian University of Life Sciences in Aas 2010 - 2010
P505/10/1411 Kódování a dekódování emocí v hlasech mláďat dvou druhů savců 2010 - 2013
QI101A164 Kvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu 2010 - 2014
MEB 0810133 Ovlivňování produkce CLA v mléce přežvýkavců inokulovanými silážemi 2010 - 2011
P502/10/0794 Zisk meiotické kompetence prasečích oocytů - role protein fosfatázy kalcineurinu 2010 - 2012
QI91A238 Efektivní postupy při řízení stáda dojnic 2009 - 2013
QI91A240 Faktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží 2009 - 2013
QH92265 Optimalizace systému chovu a veterinární péče o kriticky ohroženou populaci starokladrubského koně 2009 - 2011
523/09/1878 Přenosy jader somatických buněk u savců: analýza úlohy mateřského jadérka 2009 - 2011
« První ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 Next › Poslední » 61. až 80. záznam z 105


VÚŽV v.v.i. > Projekty