Hledat
ČísloNázevObdobí
B/CZ0046/2/0010 Protection of the environment - animal welfare of farrowing sows and sustainable farming 2009 - 2009
QH91267 Působení technických a animálních faktorů v procesu robotizovaného dojení 2009 - 2011
QH91271 Tvorba šlechtitelských programů pro dojné ovce s důrazem na morfologické a funkční vlastnosti vemen 2009 - 2011
MZE0002701404 Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství 2009 - 2013
QH91270 Využití genetických a negenetických faktorů ke zvýšení výkonnosti dojených plemen skotu v ČR 2009 - 2011
QH92195 Využití vybraných nanotechnologií pro návrhy a ověření nejlepších dostupných technik (BAT) v zemědělské činnosti 2009 - 2011
GP523/08/P301 Behaviorální funkce rozevírání pre-orbitální žlázy u jelena evropského a daňka 2008 - 2010
QH81228 Genetické faktory ovlivňující zastoupení mastných kyselin v hovězí mase 2008 - 2012
QH81312 Genetické hodnocení plodnosti a růstu skotu 2008 - 2012
GA523/08/0808 Hormonální podstata vztahu mezi sociální aktivitou a růstem paroží III 2008 - 2011
QH81309 Optimalizace výživy a chovu dojnic v podmínkách zemědělské politiky EU 2008 - 2012
QH81280 Studium hlavních faktorů ovlivňujících stabilitu trvale udržitelného systému obhospodařování travních porostů v České republice 2008 - 2012
IAA603070801 Vliv chování a vokalizace selat na mateřské chování prasnice ve vztahu k moratlitě selat 2008 - 2010
GP528/08/P313 Vnitrodruhové a mezidruhové aspekty kojení koňovitých 2008 - 2010
GD525/08/H060 Využití synbiotik a rostlinných extraktů ve výživě lidí a zvířat 2008 - 2011
GA523/07/0673 Hydrolýza kyseliny fytové v trávicím traktu nosnic 2007 - 2009
QH71284 Stanovení biologických a manažerských parametrů pro vysokou úroveň užitkovosti prasat 2007 - 2011
QH71280 Tvorba plodné linie ovcí plemene merinolandschaf s využitím metod molekulární genetiky 2007 - 2011
GP523/07/P340 Uplatnění kyseliny kaprylové a laurové ve výživě brojlerových králíků a kuřat: vliv na růst, úhyny a enteropathogenní bakterie 2007 - 2009
QH72286 Vliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí 2007 - 2011
« První ‹ Previous 1 3 4 5 6 Next › Poslední » 81. až 100. záznam z 105


VÚŽV v.v.i. > Projekty