A main factors affecting average number of teats in pigs

KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a KRUPOVÁ, Zuzana., 2016 A main factors affecting average number of teats in pigs. In Acta fytotechnica et zootechnica, (3). Nitra: Slovak University of Agriculture, s. 109-111. ISSN 1335-258X
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz16113.pdf
Abstrakt

The influence of factors (breed, year and season of farrowing, herd, parity order, sire of litter, total number of born piglets – TNB, number of piglets born alive – NBA, number of weaned piglets – NW, and linear and quadratic regression) on the number of teats, found for all piglets in the litter till ten days after born, expressed as arithmetic mean for each litter as sum of all teats number of each piglet in appropriate litter divided by number of piglets in this litter at first litter (ANT1) and second and subsequent litters (ANT2+) were analysed. The coefficient of determination was 0.46 and 0.33 for ANT1 and ANT2+, respectively. The statistically high influence (P

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat