Aerobní degradace vrchní vrstvy siláže u stěny silážního žlabu

LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, KNÍŽKOVÁ, Ivana a KUNC, Petr., 2013 Aerobní degradace vrchní vrstvy siláže u stěny silážního žlabu. In X. Kábrtovy dietetické dny. Brno: VFU, s. 79-82. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13049.pdf
Abstrakt

Cílem studie bylo měření živin a kvality kvašení vrchní vrstvy siláže u stěny silážního žlabu (40 – 60 cm). Siláž byla zakryta fóliemi 0.04 mm a klasickou černobílou plachtou Dualen 0,15 mm. Pneumatiky byly umístěné na vrchní vrstvu po celém povrchu. Pod povrchem (5 cm) byla viditelně zkažená vrstva kukuřičné siláže, která vykazovala nižší kvalitu všech sledovaných parametrů (popel, NDF, ADF, škrob, pH, LA a IA/VFA) ve srovnání se siláží ve spodní vrstvě.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat, Výživa a krmení hospodářských zvířat