Aerobní stabilita kukuřičné siláže po aplikaci chemického konzervačního přípravku

LOUČKA, Radko a TYROLOVÁ, Yvona., 2015 Aerobní stabilita kukuřičné siláže po aplikaci chemického konzervačního přípravku. In XI. Kábrtovy dietetické dny. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita, s. 84-89. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15202.pdf
Abstrakt

Aerobní degradace kukuřičné siláže v letní teplém období začíná být v praxi stále větším a větším problémem. Cílem práce bylo porovnat dva způsoby aplikace chemického silážního přípravku na bázi dusitanu sodného, benzoátu sodného a sorbátu draselného tak, aby byla omezena aerobní degradace horní vrstvy siláže po styku s kyslíkem po otevření sila. Přípravek byl aplikován nejprve na řezanku v dávce 2 l/m2, následně pak pomocí aplikátoru na řezačce v dávce 4 l/t. Oba způsoby aplikace v uvedených dávkách významně (P

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat