Africký mor prasat – hrozba pro velkochovy, malochovy i myslivce

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2018 Africký mor prasat – hrozba pro velkochovy, malochovy i myslivce. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2018. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 55-58. ISSN 978-80-7403-205-9
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz18187.pdf
Abstrakt

Účinný program managementu biologické bezpečnosti musí zabránit zavlečení viru Afrického moru prasat do chovů domácích prasat a jeho šíření mezi prasaty na farmách. Prevence onemocnění hospodářských zvířat je jedním z předpokladů zajištění dobrého zdravotního stavu a užitkovosti ustájených zvířat i dosažení ekonomické rentability chovu. Práce je zaměřena na analýzu cest přenosu viru Afrického moru prasat do chovu prasat včetně navržení zásad preventivních opatření biologické bezpečnosti chovu.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat