Africký mor prasat – výsledky výzkumu v České republice

FALDYNA, Martin, HRDÝ, Jakub, KRÁSNA, Magdaléna…BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel et al. Africký mor prasat – výsledky výzkumu v České republice. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., 2022, 75 s. ISBN 978-80-7672-023-7
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran75
Interní odkaz22298.pdf
Abstrakt

Publikace „Africký mor prasat – výsledky výzkumu v České republice“ přináší ucelený soubor informací o AMP v celé šíři od popisu původce tohoto onemocnění a jeho vlastností, epidemiologii, přes klinické příznaky u nemocných prasat, způsoby a možnosti přenosu a šíření, laboratorní diagnostiku včetně odběru vzorků až po vhodná opatření bránící zavlečení AMP do chovů domácích prasat i jeho šíření v populaci prasat divokých.

ProjektAfrický mor prasat v České republice: studium molekulární epizootologie a biologických vlastností tuzemských izolátů viru, Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat