Agrární zahraniční obchod Polska a České republiky

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Agrární zahraniční obchod Polska a České republiky. Náš chov, 2019, roč. 79(4), s. 28-31. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19045.pdf
Abstrakt

Významnou oblastí zahraničního obchodu Polska a ČR je agrární sektor. V Polsku byla dosažena v roce 2017 kladná bilance zahraničního obchodu s agrárními produkty, zatímco v ČR agrární dovozy převyšují dlouhodobě vývozy. Z vybraných zemědělských komodit vykázalo v roce 2016 Polsko nejvyšší kladnou bilanci z exportu masa. Ve stejném roce v ČR bylo kladné bilance dosaženou pouze z obchodu s obilím a s mlékem. Hlavními příjemci polských agrárních produktů bylo Německo (24 %) a Velká Británie (9 %) a pro ČR byly v roce 2017 hlavními vývozními státy Slovensko (21,9 %) a Německo (19,2 %).

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu