Agrární zahraniční obchod s Polskem

KVAPILÍK, Jindřich a SYRŮČEK, Jan. Agrární zahraniční obchod s Polskem. Zemědělec, 2019, roč. 27(11), s. 44. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19026.pdf
Abstrakt

V posledních letech se každým rokem zvyšují celkové objemy zahraničního obchodu v ČR i v Polsku a významnou oblastí v zahraničním obchodu obou zemí je agrární sektor. V Polsku byla v roce 2017 kladná bilance zahraničního obchodu s agrárními produkty, zatímco v ČR od roku 1999 agrární dovozy převyšují vývozy. Z vybraných zemědělských komodit vykázalo v roce 2016 Polsko nejvyšší kladnou bilanci u masa. Několik problematických dovozů hovězího a drůbežího masa v uplynulých týdnech z Polska do ČR a dalších států unie bude mít zřejmě za následek ztrátu důvěry části spotřebitelů v kvalitu polských potravin spojenou s poklesem jejich nákupu. Pro české spotřebitele je pozitivní skutečností rychlá reakce českých kontrolních orgánů na uvedenou situaci zavedením rozšířených kontrol jakosti dovážených potravin z Polska. Za jednu ze spolehlivých cest k zajištění kvality a bezpečnosti potravin patří zaměření na výrobky domácího původu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu