Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství – panelová výstava na střeše muzea

KOTRBA, Radim, ČAPOUNOVÁ, K., CHLÁDOVÁ, A., LOJKA, B., WEGER, J., HOUŠKA, J., KRČMÁŘOVÁ, J., a další., 2020 Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství – panelová výstava na střeše muzea. In Uspořádání výstavy. Praha, 2020-06-30 až 2020-09-30: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i. a další, s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz20214.pdf
Abstrakt

Výstava představila na 21 panelech agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznámila návštěvníky jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí byly i praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky projektu TAČR zejména sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami zemědělci. Náhled výstavy na https://www.nzm.cz/akce/vystava-agrolesnictvi-prilezitost-pro-krajinu-a-zemedelstvi

OdděleníEtologie