Porovnání kvalitativních parametrů vojtěšky v systému stanovení chemickou analýzou a analýzou AgriNIRs

ŠINDELKOVÁ, Ivana, LANG, J., LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav a NEDĚLNÍK, J. Porovnání kvalitativních parametrů vojtěšky v systému stanovení chemickou analýzou a analýzou AgriNIRs. Úroda, 2019, roč. 67(12/2019, vědecká příloha), s. 3-6. ISSN 0139-6013.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz19279.pdf
Abstrakt

Vysoké nároky na kvalitu krmiv v precizním zemědělství je obtížné plnit pouze prostřednictvím klasických analytických metod. Na lokalitách Troubsko a Hrušovany nad Jevišovkou byla v roce 2018 v poloprovozních pokusech hodnocena řezanka vojtěšky seté z hlediska nutričních hodnot. Z těchto lokalit byly ve 4 sečích odebírány vzorky řezanky a v laboratořích stanoveny nutriční hodnoty (sušina, NL, NDF, ADF, popeloviny) pomocí chemických a NIRs analýz. Cílem projektu je zlepšit stávající systémy a technologie výroby kvalitní píce rozšířením prvků precizního zemědělství v oblasti pěstování vojtěšky seté a její využití ve výživě skotu.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat