Aktuální produkční ukazatele šlechtitelských chovů prasat v ČR

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška, KRUPA, Emil a JELÍNKOVÁ, V. Aktuální produkční ukazatele šlechtitelských chovů prasat v ČR. Náš chov, 2016, roč. 76(1), s. 62-66. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz16007.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit aktuální stav základních produkčních ukazatelů šlechtitelských chovů prasat v roce 2014 zapojených do Českého národního šlechtitelského programu. Produkční znaky byly hodnoceny u všech plemen prasat chovaných v ČR a porovnány s hodnotami definovanými v aktuálním šlechtitelském cíli těchto plemen. Průměrný produkční věk prasnic ve šlechtitelských chovech byl 2,9 reprodukčních cyklů. Jako hlavní důvody vyřazování prasnic byly zjištěny: nutné porážky (36 %), nízké zabřezávání (13 %), nízká plodnost (8 %), úhyn prasnic (9 %) a jejich stáří (6 %). Podíl hybridizace v rámci hodnocených šlechtitelských chovů byl 31 % (od 25 % u plemene duroc do 42% u plemene české bílé ušlechtilé). Průměrný denní přírůstek během unifikované testace kanečků otcovských plemen byl jen 8 % pod hodnotou aktuálního šlechtitelského cíle. Podíl libového masa při ultrazvukovém měření kanečků byl v průměru 64,5 %, což je víc než hodnota stanovená v šlechtitelském cíli. Základní reprodukční ukazatele prasnic superplodných linií byly jen mírně pod hranicí šlechtitelského cíle. Naproti tomu jejich úroveň u mateřských plemen (13 živě narozených selat/vrh a 23,8 dochovaného selete/prasnici/rok) byla pod úrovní definovanou v aktuálním šlechtitelském cíli a šlechtitelská a chovatelská pozornost by se měla zaměřit na jejich zlepšení. Taktéž by bylo vhodné zpřesnit evidenci důvodu vyřazení prasnic a celkově klást větší důraz na vlastní evidenci tohoto ukazatele v šlechtitelských chovech

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat