Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

ZAVADILOVÁ, Ludmila a VESELÁ, Zdeňka. Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. In Uspořádání semináře. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., 2021, s. . ISBN .
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz21164.pdf
Abstrakt

Seminář představil současné výsledky výzkumu oddělení genetiky a šlechtění VÚŽV s návazností na využití v zemědělské praxi. První část semináře byla věnována genomické selekci u hospodářských zvířat a informacemi o využití genomické selekce v rutinním odhadu u exteriéru holštýnského skotu se zdůrazněním využití interbullových plemenných hodnot býků ve vlastním odhadu genomických plemenných hodnot v české populaci holštýnského skotu. Následovalo shrnutí principů stanovení ekonomických vah pro znaky selekčních indexů a jejich praktické využití v selekčních indexech holštýnského skotu a prasat. Využití klinické mastitidy, nemocí paznehtů a reprodukčních a metabolických poruch bylo představeno jako další krok ve šlechtění holštýnského skotu. Velice zajímavou částí semináře byly výsledky šetření rozdílné exprese genů při nákaze kaseózní lymfadenitidou u ovcí. U masného skotu jsme se kromě jiného věnovali zaváděné principy hodnocení exteriéru a další novinky ve šlechtění včetně genomických odhadů. U prasat se přenáška zaměřila na celkovou historii vývoje odhadů plemenných hodnot a vývoje selekčních indexů s důrazem na nové selekční indexy zaměřené na plodnost. Seminář uzavřel souhrn informací o současném stavu populace ovcí v ČR a problematice šlechtění ovcí s důrazem na četnost vrhu u plemene Romney.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat