Alternativní chov prasat

WEISBAUEROVÁ, Eva., 2021 Alternativní chov prasat. In Uspořádání semináře. Poděbrady: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz21246.pdf
Abstrakt

Seminář byl zaměřen na otázky spojené s alternativními a bio chovy prasat, zejména na oblast veterinární a zoohygienickou, na výživu (pastevní výkrm prasat) a technologie. Přednášky byly doplněny informacemi z oblasti genetiky (selekce zaměřená na kančí pach) a chovu Přeštického černostrakatého prasete. Posluchači byli také v krátkosti seznámeni s tématy řešenými v rámci VÚŽV a ve spolupráci s domácími i zahraničními organizacemi.

OdděleníChov prasat