Alternativní porodní kotce - řešení prostoru pro selata

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Alternativní porodní kotce - řešení prostoru pro selata. Autoři: ILLMANNOVÁ, Gudrun, ROZKOT, Miroslav a BĚLKOVÁ, Jaroslava.. Česká republika. Ověřená technologie OT/VÚŽV/02/2021. 2021-12-20.
Kateg. publikaceUžitný vzor, prototyp, právní norma, ověřená technologie
Interní odkaz21240.pdf
Abstrakt

Jedná se o krmítko pro selata, které je možné umístit do alternativního porodního kotce, kde není omezen pohyb prasnice, tak aby se zabránilo přístupu prasnice i negativnímu vlivu tepla v doupěti pro selata.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníChov prasat, Etologie