Alternativní systémy chovu přeštického prasete

DOSTÁLOVÁ, Anne, KOUCKÝ, Milan, SKLENÁŘ, J. a VALIŠ, Libor., 2013 Alternativní systémy chovu přeštického prasete. In Nové trendy v chovu prasat,. Praha Uhříněves: VÚŽV v.v.i., s. 19-21. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13016.pdf
Abstrakt

V průběhu tří let proběhlo několik srovnávacích studií, zaměřených na sledování vlivu dvou odlišných systémů výkrmu prasat (konvenční a ekologický-pastevní) na ukazatele užitkovosti, jatečné hodnoty a kvality masa a sádla přeštického černostrakatého plemene prasat (PC) v porovnání s moderním masným hybridem (H). V konvenčním testu vykázala přeštická prasata nižší denní přírůstek a horší konverzi krmiva.V ekologických testech byla úroveň denního přírůsku u PC nižší nebo srovnatelná a konverze krmiva srovnatelná nebo lepší v porovnání s H. Jatečné charakteristiky PC se v obou typech testů vyznačovaly v porovnání s H nižší zmasilostí a vyšším podílem tuku, přičemž rozdíly v konvenčním testu byly vyšší.Při porovnání ekologického a konvenčního systému při různých úrovních výživy byly prokázány signifikantní rozdíly v některých nutričních charakteristikách. U venkovní skupiny byla patrná tendence k vyššímu obsahu intramuskulárního tuku, spjatého s příznivějšími senzorickými vlastnostmi masa. Signifikantní rozdíly byly prokázány u spektra mastných kyselin v intramuskulárním a hřbetním tuku. Venkovní skupina, odchovaná na pastvině se vyznačovala signifikantně užším poměrem PUFA n6:n3 v intramuskulárním tuku i hřbetním tuku, kde byl také zjištěn i signifikantně vyšší obsah PUFA n3. Tyto charakteristiky jsou ze současného hlediska přínosu pro lidské zdraví výhodnější a mohly by být přidanou hodnotou produktů z alternativních pastevních chovů. Tento způsob chovu se podle dosažených výsledků studie také zdá být vhodnější pro přeštické černostrakaté plemeno prasat.

ProjektKvalita a bezpečnost produktů genetických zdrojů prasat, drůbeže, králíků a nutrií v konvenčním a ekologickém chovu
OdděleníChov prasat, Dokumentace a propagace