Amarant ve výživě přežvýkavců

KUBELKOVÁ, Petra, JANČÍK, Filip, LOUČKA, Radko a HOMOLKA, Petr. Amarant ve výživě přežvýkavců. Krmivářství, 2021, roč. 25(6), s. 30-32. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21191.pdf
Abstrakt

Amarant, česky laskavec (Amaranthus spp.) je pseudoobilovina s vysokou výživovou hodnotou, velkým ekonomickým potenciálem a velkým množstvím využitelných druhů a variet. V současnosti dochází k znovuobjevení této obiloviny z And díky její vysoké přizpůsobivosti k různým podmínkám prostředí (nekvalitní půdy, nedostatek srážek). Velký potenciál amarantu je v jeho využití jako krmivo pro přežvýkavce, kteří jsou schopni přijmout a využít i plevelné druhy laskavce; zájem o amarant jako krmivo se v současnosti zvýšil díky jeho kvalitnímu obsahu živin a mastných kyselin. Amarant může být využit jako jadrné krmivo, ale také jako čerstvá, usušená nebo silážovaná píce; nicméně díky obsahu antinutričních faktorů v píci nejsou zcela bez překážek využitelné ve výživě přežvýkavců nebo musí projít úpravou (většinou tepelnou), aby byly pro výživu přežvýkavců vhodné. V článku jsou dále zmíněny výsledky pokusů se semeny amarantu v in vitro pokusech, které proběhly na pracovišti oddělení výživy zvířat v Uhříněvsi a SAV v Košicích.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat