Amidové deriváty karboxymethylchitosanu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Amidové deriváty karboxymethylchitosanu. Autoři: TAUBNER, Tomáš.. Česká republika. Užitný vzor CZ 34382 U1. 2020-09-15.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz20109.pdf
Abstrakt

Reakcemi methylesteru s primárními aminy. hydroxylaminem nebo hydrazinem nebo přímou amidací byly připraveny nové sekundární amidy (N-alkylamidy), hydroxamová kyselina a hydrazid karboxymethylchitosanu. Touto chemickou modifikací polysacharidů v závislosti na struktuře použitého aminu a DS lze získat produkty s velkou škálou fyzikálně chemických vlastností. Hydrofobní amidované deriváty obsahující n-alkylové skupiny (C4 až C18) jsou schopny fungovat jako sorbenty nepolárních sloučenin. Předpokládá se, že nově připravené deriváty je velice účinnou látkou při použití v medicíně, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce