Analysis of Czech cold-blooded horses: genetic parameters, breeding value and the influence of inbreeding depression on linear description of conformation and type characters

VOSTRÝ, Luboš, ČAPKOVÁ, Z., PŘIBYL, Josef a MACH, K. Analysis of Czech cold-blooded horses: genetic parameters, breeding value and the influence of inbreeding depression on linear description of conformation and type characters. Czech Journal of Animal Science, 2011, 56, 217-230. ISSN 1212-1819.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11049.pdf
Abstrakt

Genetic parameters, breeding values and inbreeding depression for 22 linear type description of conformation and type characters and 4 body measurements were evaluated in 1744 horses of three original cold-blooded breeds in the Czech Republic in a period of 18 years (1990 – 2007). Heritability coefficients for the particular traits were in the range of 0.11 to 0.55 and genetic correlations ranged from -0.63 to 0.97. Inbreeding depression, expressed as coefficients of regression on one percent of inbreeding, was in the range of -0.0992 to 0.0242 points for the particular traits. If the average value of the inbreeding coefficient is low (0.03), it is not necessary to include the influence of inbreeding depression in the model for the genetic evaluation of individuals of original cold-blooded horses kept in the Czech Republic.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat