Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation

PTÁČEK, Martin, MILERSKI, Michal, DUCHÁČEK, Jaromír, SCHMIDOVÁ, Jitka, TANČIN, Vladimír, UHRINČAT, Michal, STÁDNÍK, Luděk a MICHLOVÁ, Tereza. Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. Journal of Dairy Research, 2019, 86, 233-237. ISSN 0022-0299.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz19161.pdf
Abstrakt

In this Research Communication we evaluate the fatty acid (FA) profile of Wallachian sheep milk. The study was performed on 38 ewes in Beskydy Mountains. Samples were collected 4 times during the lactation, at monthly intervals. FA profile as well as groups of saturated, monounsaturated (MUFA), and polyunsaturated (PUFA) FAs were investigated. Considerable increase over the lactation was detected for lauric, myristic, myristoleic and palmitic acids, while stearic acid showed the opposed tendency. Variability, supported by significant differences among particular days of milk collection, was demonstrated for oleic acid; its highest distribution occurred at the beginning and at the end of the trial. The highest distribution of CLA was at the second sample day. Milk of Wallachian sheep naturally grazed at permanent pasture areas showed higher content of PUFA and MUFA in contrast with intensive or semi-intensive sheep breeds reported in the literature.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce), Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat