Analysis of welfare, health and biosecurity in calves farms

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela., 2019 Analysis of welfare, health and biosecurity in calves farms. In Animal Physiology, Nutrition and Welfare. České Budějovice: Faculty of Agriculture, University of South Bohemia in České Budějovice, s. . ISSN 978-80-7394-771-2
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz19189.pdf
Abstrakt

The study is focused on the analysis of basic critical points of the calf’s life, which influence the level of their health, welfare and biosecurity, including the determination of simple selected indicators of calf health directly applicable in farm practice. The critical points of calf rearing begin during the period of insemination, continue of pregnancy, transition and calving, and are completed by the rearing of calves after birth to weaning. A vital role in calf life plays colostrum

ProjektSnížení aplikace antibiotik využitím ekologicky šetrných prebiotických a probiotických krmných aditiv ve výživě telat
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat