Analýza a vývoj nákladů na krmiva a mzdy v podnicích s chovem dojeného skotu

SYRŮČEK, Jan., 2022 Analýza a vývoj nákladů na krmiva a mzdy v podnicích s chovem dojeného skotu. In FARMÁŘSKÝ DEN VELKÁ CHYŠKA. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. 15-22. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22170.pdf
Abstrakt

Mléko patří celosvětově mezi ekonomicky významnou zemědělskou komoditu. Stejně tak je tomu v ČR, kde mléko představuje jednu z klíčových komodit v zemědělství ČR. Podmínkou pro udržení stávajících stavů skotu, produkce mléka a soběstačnosti ČR je dlouhodobé dosahování zisku. Velká závislost je na výkupní ceně mléka. Vedle ceny mléka ovlivňují rentabilitu náklady. Největší náklady na produkci mléka jsou náklady na krmiva a pracovní náklady. V ČR činily u 120 podniků s chovem dojeného skotu za rok 2021 průměrné náklady na krmiva 37 327 Kč na krávu a rok a 4,20 Kč na litr prodaného mléka. Pro hodnocení efektivity krmení a ekonomiky podniku je vhodné posuzování ukazatele příjmů nad náklady na krmiva (IOFC). U 120 podniků za rok 2021 byly pracovní náklady ve výši 12 447 Kč na krávu a rok, 1,4 Kč na litr prodaného mléka a podílely se tak 14,2 % na nákladech celkem. Vhodným ukazatel je rovněž počet dojnic na pracovníka a produkce mléka na pracovníka.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu