Analýza hodnocení zevnějšku beranů pro plemenitbu

SCHMIDOVÁ, Jitka,, MILERSKI, Michal a VOSTRÝ, Luboš. Analýza hodnocení zevnějšku beranů pro plemenitbu. Náš chov, 2013, roč. 73(9), s. 41-42. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz13128.pdf
Abstrakt

Za účelem zařazení do plemenitby bylo v letech 2005-2010 oklasifikováno 3369 beranů 28 plemen z 233 chovů. Exteriér byl u většiny plemen posuzován pomocí lineárního popisu vybraných znaků s následným udělením souhrnné třídy za zevnějšek. Škála známek lineárního popisu (1-5) je málo využívána. Většina znaků je nejčastěji popisována střední hodnotou, u znaků osvalení a tělesný rámec je vysoký podíl hodnocení známkou 5. U souhrnného hodnocení zevnějšku se projevuje tendence zařazovat zvířata do nejvyšší třídy: 45,4 % beranů bylo zařazeno do třídy Elita Rekord. Malá variabilita hodnocení a upřednost­ňování určité kategorie znemožňuje zapracování dat do odhadu PH.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat